[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Smash and grab" (Krossa och ta för Dig)
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 7 november 2003

En fråga som snarast måste besvaras är hur mycket politikerna i en rättsstat rimligen kan inkräkta på medborgarskyddet - och äganderätten, i kampen för att upprätthålla välfärdsstaten, och uppnå medborgerlig trygghet.

Frågan har blivit aktuell sedan Gatu- och Fastighetskontoret annonserat att man vill höja markhyran för sin bostadsmark i Stockholm till orimliga proportioner. Den hyreshöjning som aviseras enligt en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD 4/10, 2003) av Ulrika Francke VD för SBC Bostadsrätt och Ulrik Fällman VD för HSB i Stockholm sätter saken på sin spets.

I Gatukontorets huvudförslag vill man att markhyran för bostadsrätter höjs med 155 -325 % för Stockholms innerstad och 44 -320 % i ytterstaden. Det medför enligt Francke och Fällman en boendekostnadshöjning med 1.100 -16.600 kronor per månad för en normalstor lägenhet i innerstaden, och mellan 100 - 700 kronor för en motsvarande lägenhet i ytterstaden.

Förslaget visar hur regeringen och kommunerna blir allt mer desperata i jakten på pengar för att kunna finansiera den fallerande välfärdsstaten. Men det är inte bara Gatu - och Fastighetskontoret som vill ha mer pengar av allmänheten. Välskötta kommuner tvingas i dag att betala enorma summor i ”utjämningsskatt” till slösaktiga kommuner, i strid med både grundlagen och den kommunala självständigheten.

Fastighetsägare med hus som ligger i ”fel” kommuner tvingas betala både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på sina villor som inte står i någon som helst proportion till liknande hus glesbyggd.

Under den svenska bankkrisen (1987 - 1993 tillät politikerna krisbankerna att lägga beslag på på fastigheter och företag som senare plundrades i en omfattning som gjorde att hela Sverige höll på att gå i statskonkurs.Genom den tillåtna åderlåtningen av företagandet har bara under de sista 10 åren har den svenska kronan rasat med cirka 30 % mot omvärlden, samtidigt som den svenska statsskulden ökat med astronomiska 1.000 miljarder kronor, plus ränta.

Hittills har politikerna beslagtagit 250 miljarder från pensionärernas pengar bara för att betala ränta på statsskulden. Samtidigt som man under år 2004 beräknas tvingats låna ytterligare minst 40 miljarder nästa år för att komma till rätta med budgeten, utan att ännu betalat tillbaka en krona på den stora skuld som uppkom genom den vårdslösa hanteringen av bankkrisen.

Pensionärer som tvingats spara hos staten hela livet ser nu sina besparingar krympa ihop till ett minimum, bara för att bankerna och politikerna inte kunnat sköta sitt fögderi ordentligt. Inom den privata försäkringsbranschen duggar skandalerna också tätt.

 Senaste utspelet kommer från nytillträdde VD:n i Skandia Liv, den f d riksbankschefen Urban Bäckström den 5 november 2003. Efter det att moderbolaget i Skandia tillgodogjort sig 13 miljarder på ett otillbörligt sätt från Skandias livbolag, tvingas nu Skandia Liv att sänka återbäringsräntan för 140.000 sparare.

Men Skandia är inte ensamma.

SEB Trygg Liv sänkte redan i september pensioner under utbetalning med 420 miljoner kronor. 100.000 människor berörs. Folksam Liv sänkte i början av oktober redan utbetalade pensioner för 80.000 kunder, med högst 15%. Totalt 4 miljarder kronor tar Folksam från spararna. Nordea Liv har aviserat risk för att under kommande år ta tillbaka fördelad återbäring.

AMF Pension har sänkt återbäringsräntan med 0,5 % och överväger nu att ta tillbaka fördelad återbäring. Länsförsäkringar sänkte redan i september 2002 återbäringsräntan till 0,5 %. Vad som hänt i de privata försäkringsbolagen är att sakbolagen skott sig på livbolagens bekostnad och därför tvingas sänka utdelningarna.

Vad som hänt i AP fonderna är att politikerna beslutat att beslagta en stor del av pengarna från pensionärerna för att betala ränta på den stora statsskuld, som uppkom genom bankkrisen. Mot allt vad som händer är den enskilde individen helt försvarslös. Gemensamt för alla dessa pensionsstiftelser och försäkringsbjässar är att man på olika sätt utnyttjat enskilda sparare för sin egen vinning.

För härjande bovar och banditer som krossar och stjäl i butiker finns det alltid möjligheter att försvara sig med larm och pansarglas. Men vad har vi för skydd mot regeringar och politiker som bestjäl företagare och pensionärer ?

Borde det inte finnas ordentliga rättsskydd i Sverige mot de uppenbara brott som begås hela tiden och som strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna ?

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida