[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


När hedern tillåter vad lagen förbjuder
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 18 november 2003

Statsminister Göran Perssons älskarinna Anitra Steen, (s) är fortfarande VD för det statliga Systembolaget. Trots att det framkommit att hon försökt dölja stora delar av den omfattande muthärva inom det statliga vin - och spritmonopolet.

Hårt pressad om försöket att dölja muthärvan försöker Anitra Steen i stället lägga över ansvaret på facket. Bo Drewsätter HTF: s ombudsman förnekar att det skulle vara ett fackligt initiativ att försöka dölja mutbrotten.”Polisanmälan användes som ett hot från företagsledningen för att få de anklagade anställda att säga upp sig själva, och därigenom slippa en anmälan”, säger Bo Drewsäter.

Systembolaget är inte det enda statliga bolag som försöker dölja brott. På samma sätt som Anitra Steen försöker dölja delar av den statliga muthärvan i Systembolaget, dolde Nordbankens (numera Nordea) tidigare VD, Hans Dalborg, många av bankens omfattande skumraskaffärer.

Både de som skett innan Dalborg tillträdde som VD 1991, och som han själv bevisligen aktivt deltagit i, som jag tidigare utförligt redogjort för i boken: ”Från bankkris till börskris” ( Bankrättsföreningen, 2003)

Vad Dalborg dolde för bankens kunder var att banken var på obestånd redan den 1 februari 1990, då Nordea inte längre uppfyllde de viktiga Baselreglerna för kapitaltäckning, som var en förutsättning för att banken skulle få driva bankverksamhet.

Senare doldes också de många ekonomiska oegentligheterna i Nordea för både riksdagens ledamöter och alla bankens aktieägare, utan att Hans Dalborg behövde avgå. Tvärtom blev han så småningom befordrad till styrelseordförande i den numera delstatliga banken, vilket han i skrivande stund fortfarande är.

Detta trots att han bevisligen även försnillat ytterligare dryga 5 miljarder kronor i samband med bankens nyemission 1991, då han både för allmänheten och banken kunder påstod att Nordea inte var på obestånd, och att banken behövde pengarna för att expandera.

Ett lögnaktigt påstående som kunde avslöjas bara några månader senare, och som ingen i förväg brydde sig om att kontrollera. Följden blev att staten till sist genom ett kraftfullt agerande från bankens aktieägareförening tvingades erkänna bedrägeriet i samband med bankens nyemission, genom att betala tillbaka hela beloppet till bankens alla privata aktieägare.

När det gäller utkrävande av VD:s ansvar kring Systembolagets många mutaffärer hade ännu den 17 november 2003 hela styrelsen stort förtroende för Perssons älskarinna och tidigare medarbetare. Hans Dalborg är fortfarande anställd i Nordbanken som tvingats byta namn till Nordea efter alla skandaler.

Den politiskt tillsatte styrelseordföranden i Systembolaget Olof Johansson (c) påstod också den 17 november att de uppgifter som cirkulerat om att Systembolaget skulle ha försökt dölja information om muthärvan för polis, och åklagare är totalt felaktig. Ett påstående som klingar ihåligt eftersom personaldirektören i Systembolaget Kain Furevik bekräftat att flera medarbetare skulle fått erbjudande om att slippa polisanmälan om de slutade.

Vad som också framkommit är att staten mutar staten för att kunna göra affärer. Att statliga Vin & Sprit uppenbarligen betalat ut mutor i form av svarta pengar till Systembolagschefer, riktar blicken även mot detta företag. Den fråga som jag ställer mig är hur dess VD Peter Lagerblad med ett politiskt förflutet inom Finansdepartementet kan sitta kvar efter detta avslöjande.

Den politiska bedömningen och för vad som är etiskt och moraliskt gångbart och näringslivets uppfattning i dessa frågor, skiljer sig markant. På frågan vilket ansvar som Anitra Steen har för mutskandalen och om hon kan sitta kvar som VD är Gunnar Ekman, ekonomie doktor i ledarskap på Handelshögskolan mycket tydlig.

Ekman anser att VD Anitra Steen har ett mycket stort ansvar för den stora mutskandalen.

”Det är hennes förbannade skyldighet att i tid identifiera och agera mot mutkulturen”, menar han. Leif Östling, VD för Scania anser samma sak. Enligt honom och den svenska bolagsrätten är det VD som har det operativa ansvaret för ett bolag. ”VD kan aldrig frånsäga sig det ansvaret och skylla på andra”, menar Leif Östling.

På frågan om Perssons älskarinna kan sitta kvar som VD för Systembolaget menar både Gunnar Ekman och Leif Östling, till skillnad mot politikern Olof Johansson att hon inte längre kan sitta kvar. Gunnar Ekman menar ”att det är ett hot mot rättssäkerheten om mutbrott leder till polisanmälan i en organisation, men inte i en annan.”

Leif Östling köper inte heller resonemanget att Anitra Steen är färsk och har gjort vad hon kunnat. ”Hon har ju ändå suttit som VD sedan 1999 för Systembolaget. ”Tidsrymden är ytterligt graverande”, anser han.

Min egen uppfattning är att både Hans Dalborg & Anitra Steen redan har förlorat all sin heder för vad som hittills ostraffat kunnat ske i både Nordea och Systembolaget. När hedern tillåter vad lagen förbjuder är det någonting mycket större som har gått förlorat. Det är tilltron till våra politiker och makteliten, och deras förmåga att upprätthålla lag och ordning, i de olika statliga bolag, där staten bör föregå med gott exempel.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida