[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Maktens nätverk
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 20 november 2003

Muthärvan i Systembolaget som hela tiden växer, visar hur maktens nätverk fungerar, när det gäller att hantera de viktiga frågorna kring den omfattande korruptionen inom det statliga vin - och spritmonopolet.

När frågorna diskuterades i näringsutskottet den 18 november 2003, tog näringsminister Leif Pagrotsky Systemets ledning och styrelse i försvar i stället för att ta ledning och styrelse i örat som han borde. Den bild som Pagrotsky lämnat till näringsutskottet stämmer inte alls med hans egen uppfattning i sakfrågorna.

Den bild han förmedlade i samband med den 2 timmar långa utfrågningen var att ledning och styrelse agerat riktigt och resolut. Helt i nivå med vad dessa allvarliga och omfattande problem kräver.

I de efterföljande intervjuerna med massmedia låter han helt annorlunda. ”Det som står i lagen skall man göra, utan att resonera och förhandla om det”, säger Leif Pagrotsky apropå att HTF - ombudsmannen Bo Drewsäter vittnat om att 7 chefer fått erbjudande från Systembolagets ledning, att avgå frivilligt med 8 månaders lön, och därigenom slippa polisanmälan.

”Är det så att man köpslår om att lämna information till polisen som polisen bör ha, då fördömer jag det”, säger Pagrotsky. Leif Pagrotsky bekymras även av att mutskandalen smittat av sig på statliga Vin & Sprit som är en av Systembolagets största leverantörer då det visar sig att polisen kommit över kontoutdrag som visar att det statliga företaget betalat ut mutor.

Apropå förhållandena inom statliga Vin & Sprit, säger Leif Pagrotsky att dessa uppgifter utreds av advokat Bertil Södermark ”som inte har några bindningar någonstans”. Min egen uppfattning är att en oberoende kommission och inte försvarsadvokaten Bertil Södermark nu bör granska korruptionen inom både Systemet och Vin & Sprit. Södermark är ju försvarsadvokat, som är anlitad av Vin & Sprit, och inte någon oberoende utredare som Pagrotsky låter påskina.

Frågan är också om butikschefen i Växjö Marianne Danielsson, som vägrat gå med på den utpressning som Systembolagets ledning gjort sig skyldig till, när man erbjöd henne 8 månaders lön och att slippa polisanmälan, bara för att hon följt gällande praxis i bolaget ?

Att det förekommer förhandlingar om att slippa polisanmälan mot att man får en rejäl fallskärm bara för att sluta, är enligt mitt förmenande att betraktas som utpressning. Det anser också Högsta domstolen (HD, NJA 1969 sidan 517.) I det fallet dömdes den som gjort sig skyldig till utpressning till dagsböter, men slapp undan fängelsestraff med blotta förskräckelsen.

Mönstet för den statliga hanteringen av Systembolagskrisen känns igen från den svenska bankkrisen 1987 - 1993. Då anklagade styrelse och ledning i statliga Nordea ( f d Nordbanken) både anställda och kunder för oegentligheter, när det var krisbanken Nordea som var på obestånd för att man inte längre uppfyllde lagstadgad kapitaltäckningsgrad.

Nu är det Systembolagets ledning som för korståg mot sina anställda och leverantörer. VD och ledning i Systemet får allt svårare att försvara sig sedan det uppdagats att muthärvan i bolaget leder rakt in i bolagets styrelse. Det visar sig att styrelseledamoten Håkan Elffors Johansson tagit emot exklusiva resor av Systembolagets leverantörer. Ytterligare 2 topptjänstemän vid huvudkontoret har erkänt mutbrott.

Systembolagets egen ”etikpredikant” har också varit med på olika mutresor. Det visar sig att han deltagit i flera bjudresor under 1990 - talet. Samtidigt har han på uppdrag av ledningen rest runt i landet och predikat etik och moral för personal och lokala ledningar.

Inom dryckesbranschen har det länge varit känt att det förekommer en utbredd mutkultur inom det statliga Systemebolaget men att de olika politiker och ”politiskt närstående” som varit VD inte brytt sig. Men mönstret för detta tycks vare sig bekymra Leif Pagrotsky (s) Olof Johansson (c) eller Anitra Steen (s) som alla skyller ifrån sig och vägrar att ta något ansvar för den verksamhet som inte har fungerat på länge.

Vädringen av Systembolaget är en del av en större sanning som också borde omfatta krisbankerna och livbolagens affärer. När det gäller den oberoende kommission som skulle utreda politikernas och bankledningarnas agerande bankkrisen, beslutade riksdagen att denna skulle genomföras redan för över ett år sedan.

Statsminister Göran Persson som i dag sitter i själva kärnan i maktens nätverk, valde att lägga de ekonomiska resurserna på att utreda etik och moral inom näringslivet i stället. Den famösa Etik- och Förtroendekommissionen leds av den f d finansministern Erik Åsbrink var en av dem som skulle utredas. Nu utreder han själv etik och moral inom näringslivet.

Så fungerar maktens nätverk i Sverige.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida