[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Les ripoux (De korrupta)
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 1 december 2003

En grundläggande förutsättning för all bokföring är att såväl faktiska kostnader och inkomster skall bokföras på ett korrekt sätt varje år. Att bara bokföra de faktiska kostnaderna, och eventuella framtida vinster flera år i förskott, duger inte alls.

Ändå var detta precis vad som skedde under den svenska bankkrisen 1987 - 1993 och i samband med ”Skandaliaaffären,” utan att någon hittills har reagerat. När det gäller alla avslöjanden som jag tidigare redogjort för beträffande bankkrisen, fick det riksdagen att besluta om att tillsätta en oberoende utredning, för mer än ett år sedan. Fortfarande har ingenting hänt.

Det beror på den svenska regeringen hittills kraftfullt motsatt sig för att inte avslöja sin egen inblandning i denna hemmagjorda kris, där moderaternas f d partiledare Carl Bildt och Bo Lundgren också är inblandade. Bankkrisen höll på att försätta hela Sverige i statskonkurs. I American Skandia och de övriga svenska försäkringsbolagen är själva omfattningen av den ekonomiska krisen betydligt blygsammare. Men rofferiet från styrelse och ledning är mer uppenbart iögonfallande.

Vad som hände under bankkrisen var att krisbankerna Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) bokförde värdena på lån till ett fåtal stora fastighetsbolag alldeles för högt. Följden blev att de bokförda resultaten blev helt missvisande i bägge bankerna, utan att någon reagerade.

När sedan krisen redan var ett faktum nervärderade Finansinspektionen värdena på alla fastighetsbolag med mellan 50 - 70 % . Detta skedde bara för att det skulle bli lättare för krisbankerna att beslagta tillgångarna för skötsamma fastighetsägare och företagare, som tillsammans med den svenska allmänheten fick betala notan för att bankerna misskött sitt fögderi, som jag tidigare berättat om i min bok: ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003)

American Skandia var länge orsaken till Skandiaaktiens ofattbara uppgång. Det var därför som ledningen en väl tilltagen bonus på de eventuellt framtida vinsterna. När Jan Carendi avgick som VD i bolaget år 2000 påstod han till tidningen Dagens Industri, (DI) att att skapande av American Skandia måste betraktas som ”ett stycke svensk industrihistoria.” Sanningen om American Skandia var att bolaget betalade dryga arvoden till mäklare för att marknadsföra American Skandia, mot intäkter som skulle komma långt senare. Därav den kraftiga expansionen.

De hutlösa arvoden till den fd VD:n Jan Carendi i American Skandia baseras således på en skuldfinansierad expansion och eventuellt framtida vinster. Det var för detta som ledningarna både i Amerika och hemma i Sverige kunde dela på ofattbara 3 miljarder i arvoden och olika bonusar, utan att man försäkrat sig om vilka intäkter som skulle komma.

När bubblan brast blev American Skandia tvungna att så snabbt som möjligt vidareförsälja bolaget. Det blev till slut försäkringsbolaget Prudential som köpte. Det skedde med en förlust på 4,4 miljarder. I samand med denna affär blev även Jan Carendis efterträdare Wade Docken arbetslös. Men inte heller han blev lottlös. Han kunde kvittera ut ofattbara 540 miljoner kronor i bonus. Pengar som han nu gör sitt bästa för att sätta sprätt på genom att åka världen runt med fru och barn.

Precis som under bankkrisen när det var både aktieägare och bankkunder som drabbades, drabbas nu också aktieägarna och pensionsspararna i krisen i Skandia och de övriga svenska försäkringsbolagen. Under hösten 2001 var Skandia tvingade att betala 1,5 miljarder för att rädda det amerikanska bolagets resultat och under år 2002 tvingas Skandia att gå in med ytterligare 2,4 miljarder för att rädda American Skandia.

3 månader senare strax före julen år 2002 säljs hela verksamheten till amerikanska Prudential med en faktiskt förlust på 4,4 miljarder kronor. Trots redan utbetalade bonusar kunde aldrig Skandia kamma hem några ordentliga vinster. Borträknat från den fejkade kursuppgången som måste betraktas som lika falsk som Gota Banks eller Nordeas var under bankkrisen.

Börskometen Skandia hade förvandlats till ett skandalbolag. Alla bovarna går fortfarande fria. Precis som bovarna som ställde till det så att hela Sverige höll på att gå i statskonkurs under den svenska bankkrisen.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida