[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Les pouris (De övermogna, ruttna)
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 2 december 2003

Absolut makt korrumperar. Allt för ensidigt och långt maktinnehav korrumperar också. Det visar socialisternas långa maktinnehav i Sverige. Sverige måste ta sig ur den onda ekonomiska nedåtgående spiral, som vi sedan länge befinner oss i.

Hur det går till i statliga och kommunala bolag visar de bägge statliga bolagen Systembolaget och Vin & Sprits olika suspekta aktiviteter och mutskandaler som obarmhärtigt avslöjats. Det visar också hur socialisterna själva utnyttjar det svenska systemet för att sko sig själva.

Om man brydde sig om att följa grundlagen, borde även statliga direktörer vara kvalificerade yrkesmässigt. Med formella krav gäller inte för tillsättning av styrelseposter och chefposter i statliga bolag. I stället har dessa viktiga uppdrag ofta tillägnats dem som innehaft haft lång och trogen tjänst inom politiken. Och de oppositionspolitiker som på olika tjänat som stödpartier, och gynnat de socialistiska partiernas syften.

I dag skor sig eliten inom de socialistiska partierna på systemet. De belönar varandra på olika sätt. En populär och uppskattad metod är välbetalda och prestigefyllda reträttposter. Göran Perssons älskarinna Anitra Steen som blivit VD för det helstatliga Systembolaget med en månadslön på 155.000 kronor, utan någon som helst formell kompetens i affärssammanhang, är bara ett exempel. Göran Perssons gamle kompis Olof Johansson (c) som blivit styrelseordförande i samma bolag är ett annat.

Muthärvan inom Systembolaget är så omfattande och har pågått så länge, att den inte längre kan frita bolagets VD från det formella ansvaret. De olika händelserna borde redan ha lett till stora personförändringar i företagets högsta ledning och styrelse. Det är Anitra Steens mäktige ”beskyddare”, statsminister Göran Persson, som gör hon ännu så länge klamra sig fast vid makten.

Statliga spritjätten Vin & Sprit anklagas också för att muta systemchefer. Flera Systemchefer har berättat hur de bjudits på lyxresor och dyrbara presenter. Det visar sig att statliga Vin & Sprit också betalat för privata middagar och resor. Det var bara att lämna in kvitton, så kom pengarna in på ens konto, berättar en butikschef. Inom Systembolaget är 80 mutmisstänkta - hittills. Redan har 35 chefer på Systembolaget delgivits misstanke om mutbrott.

Under 62 år har socialisterna haft makten att utnämna VD:ar och styrelser i statliga styrelser och myndigheter. En maktposition som man under alla år konsekvent har missbrukat. När frågan om mutskandalerna inom Systembolaget och Vin & Sprit diskuteras med statsminister Göran Persson, säger han bara att han har fullt förtroende för styrelsen. Det beror nog på att förutom hans älskarinna, är det flera politiska höjdare är indragna i skandalen.

Syftet med det statliga sprit - och vinmonopolen när det gäller både Systembolaget och Vin & Sprit var ju från början att minska alkoholkonsumtionen i landet. Nu har dessa syften överlevt sig själva. Bägge bolagen arbetar i helt motsatt riktning. Systembolaget genom att i stället aktivt marknadsföra alkohol på den svenska marknaden. Vin & Sprit genom att tillverka och marknadsföra alkohol för en global marknad.

När sedan oegentligheterna upptäcks, gör politikerna allt för att få tvätta sin egen byk. Det sker genom att låta de egna utvalda styrelseledamöterna själva får utreda vad som inträffat.

En oberoende kommission borde i stället granska muthärvan inom Systembolaget, som både folkpartiet och kristdemokraterna kräver.

Vad som hittills har uppdagats i samband med politikernas bristfälliga handläggning, av den svenska bankkrisen 1987 - 1993, och de ekonomiska skandalerna inom Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken), som jag redan skrivit om i min bok: Från bankkris till börskris (Bankrättsföreningen, 2003) och Systembolagets och Vin & Sprits suspekta affärsmetoder, är skolexempel hur det går till när politiskt tillsatta makthavare försöker styra affärsutvecklingen i Sverige.

Vore delstatliga banken Nordea och Systembolaget vanliga företag, skulle företagsledningar och styrelser ha varit utbytta för länge sedan. Såvitt de själva inte haft vett att avgå frivilligt, förstås. Det förståndet har vare sig Hans Dalborg i delstatliga Nordea där han numera arbetar som styrelseordförande, eller Perssons älskarinna Anitra Steen, som fortfarande är VD för det skandalomsusade Systembolaget.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida