[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sverige är ingen rättsstat
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 3 december 2003

Om Sverige vore en rättsstat skulle polis och åklagare redan ha häktat ledning och styrelse i Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) för att dessa banker drev verksamhet när de var på obestånd, vilseledde både aktieägare och bankkunder om deras ekonomiska situation, och lurade till sig kapitaltillskott när de var skyldiga att begära bankerna i konkurs.

Åtal skulle också ha väckts för att krisbankerna under bankkrisen, med Finansinspektionens med den f d statsministern Carl Bildts och den f d bankministern Bo Lundgrens tillstånd, sade upp krediter, och nervärderade hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70% , och lade beslag på alla tillgångarna från 60.000 företagare under bankkrisen.

Hur detta kunde få ske ostraffat utan några ordentliga värderingar av företagen, och utan någon egentlig pantrealisation har jag fortfarande inte förstått !

Därför betraktar jag inte längre Sverige som någon rättsstat. Om det juridiska tillståndet i Sverige får jag för första gången medhåll i sak från Expressen - journalisten Per Wendel. I likhet med mig betraktar han Sverige som ett laglöst land. Det sker i en krönika i Expressen den 2 december 2003, apropå Skandaliaaffären. Wendel anser att ledningen i Skandia redan borde ha häktats och ställts till svars, för vad de ställde till med i Skandia, som ekonomiskt drabbat 1,2 miljoner försäkringstagare.

Medan ledning och Styrelse i både Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) fortfarande går fria, trots de oerhört mycket större kostnaderna som denna kris kostade och fortfarande kostar både den svenska allmänheten och företagen, riskerar nu sparkade koncernchefen Lars-Eric Petersson att dömas till sex års fängelse. Skadeståndskraven hotar att ruinera honom. Även övriga medarbetare inom tidigare Skandialedningar och styrelser riskerar att åtalas.

Skandias utdelade bonusar är bara toppen på ett isberg. Redovisningsprinciperna med så kallat ”inbäddat värde” (embedded value) kan knappast ha tillkommit utan styrelsens godkännande. Det innebar att Skandia redovisat framtida vinster i American Skandia, redan när kontrakt tecknats för framtida intäkter, vilket strider mot alla bokföringsprinciper.

På denna punkt är bokföringslagen tydlig både i Amerika och Sverige. Det är bara faktiska utgifter och inkomster som kan bokföras under samma år. Allting annat bäddar för kaos i bokföringen och värderingen av själva bolaget, vilket också visade sig i Skandia vars aktievärde steg med tusen procent, utan att det varit egentlig värdeökning skett i bolaget.

Vad som framkommit av advokaten Otto Rydbecks utredning som presenterades den 1.12. 2003, är att Skandias tidigare VD Lars - Erik Petersson på eget bevåg slopade taken på bolagets två stora bonusprogram. Därmed blev programmen 1,4 miljarder dyrare för Skandias aktiesparare, än vad styrelsen hade bestämt.

Ulf Spång, tidigare placeringsutskottets ordförande i Skandias livbolag får också stark kritik. Han fattade ensam beslut om att investera 3,2 miljarder i Swiss Lift. Livbolaget har i dag förlorat 2 miljarder på den investeringen.

Bonusprogrammet ”wealth - builder” får också kritik av Rydbeck. Programmet innebar att ett femtiotal personer hade intresse av att maximera nyförsäljningen i Amerika och på så vis driva upp resultatet med hjälp av den s k ”embedded value” - redovisningen. För att ta hem en exceptionell försäljningsökning i USA. Våren 2000 förlängdes dessutom programmet.

Advokat Otto Rydbeck riktar också svidande kritik mot förre ordförande i Skandia, Lars Ramqvist och Skandia Livs tidigare ordförande Jan Carendi. ”Omoralen och girigheten hos ett litet antal personer i Skandias ledning är orsaken till att allt detta kunnat ske”, säger Otto Rydbeck.

Det är inte bara journalister och jag själv, i min egenskap av skribent i finansrätt, som blivit upprörda av Otta Rydbecks rapport. Även den biträdande finansministern Gunnar Lund reagerar. Han menar att så här får det inte gå till. Nu måste Finansinspektionen börja ta i med hårdhandskarna. Revisorerna får börja sköta sitt jobb. Det är bolagsstämman som bör bestämma om bonusersättningar.

Advokat Otto Rydbeck verkar ha rätt i sak. Den bild som han tecknar av bolaget Skandia i den 120-sidor långa utredningen är skrämmande och leder till eftertanke. Hade han haft i uppdrag att göra en liknande oberoende utredning av hur krisbankerna behandlade sina kunder under bankkrisen, skulle interiörerna från denna utredning varit ännu mera ofattbar och skrämmande

Men det ingick aldrig i hans uppdrag. Den oberoende utredning som Sveriges riksdag redan har beslutat om som skulle utreda hur politikerna och bankerna agerade under bankkrisen, har fortfarande inte kommit till stånd. Jag frågar mig varför ?

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida