[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Jackpott !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 5 december 2003

De enda vinnarna på bankkrisen och försäkringskrisen är advokaterna. Bara en enda rättegång - tvisten mellan Yggdrasil och Nordea (Penserrättegången) gick runt på 100 miljoner kronor, från tingsrätt upp till Högsta domstolen (HD), bara i advokatarvoden.

Trots de enorma kostnaderna har det hittills största tvistemålet i svensk rättshistoria inte blivit ordentligt prövat i någon rättsinstans. Entreprenören och finansmannen Erik Penser och hans bolag Yggdrasil, har fortfarande efter 10 års processande, inte fått någon upprättelse i rätten.

Trots att det måste betraktas som uppenbart, att Nordea (gamla Nordbanken) gjorde en jättevinst på ca 3 miljarder när Nordea behöll och sedan i en ”bulvanaffär” vidaresålde Nobelaktierna som man orättfärdigt hade beslagtagit från Erik Penser och hans bolag. Fortfarande har inte någon del av denna vinst återbetalats till ägaren.

Vad målet handlar om är ju den självklara rätten till en ordentlig pantrealisation som aldrig blev uppfylld. Och som vare sig tingsrätt eller hovrätt prövade ordentligt. HD gav aldrig prövningstillstånd, varför målet nu är överklagat till Europadomstolen.

Det är genom att tvistemålen mellan bank och kund aldrig blir ordentligt prövade i Sverige, som de drabbade bankkunderna inte får någon upprättelse, trots att det nu gått mer än 10 år sedan den svenska bankkrisen. Enligt de flesta rättsexperter jag talat med, utgör bankernas och politikernas orättfärdiga agerande bankkrisen, den största ekonomiska rättsskandalen i Sveriges historia.

Orsaken till att dessa mål förblir ouppklarade beror också på att svenska domstolar vare sig följer avtalsrätten, den europeiska bankrätten eller europakonventionen i bankmål. Det gör att bankkunderna, trots de enorma rättegångskostnaderna som alltid drabbar den som förlorar ett mål, i de allra flesta fallen inte får någon upprättelse. Det är bara någon promille av alla svenska mål som prövas av Euorpadomstolen.

Även den pågående krisen i försäkringsbranschen verkar bli en jackpot för advokaterna. En normaltaxa för svenska advokater och revisorer i toppskiktet ligger runt 3.500 kronor per timme. Normala advokatkostnader ligger på mellan 1.500 - 2000 kronor per timme. Bara advokatfirman Setterwalls och advokaten Otto Rydbecks utredning om oegentligheterna i Skandia, beräknas hittills ha kostat mellan 8 - 10 miljoner kronor. Och då har ännu inga rättsprocesser ännu påbörjats.

Till dessa kostnader tillkommer statens alla kostnader för handläggningen i domstolar, och utredningar från polis och åklagare, innan målen kan överlämnas för prövning i rätten.

Näringsminister Leif Pagrotsky tvingas nu erkänna att jag haft rätt i sak, när jag påpekat att problemen i bankerna och försäkringsbolagen redan påverkat den svenska tillväxten negativt. Hans recept är att nya lagar botar skandaler. Där anser jag nog han har fel. Det är inte nya lagar som behövs.

Hade bankerna följt befintliga avtal (Cookekommittés regler) och lagar (avtalsrätten, bankrätten, bestämmelserna i brottsbalken och europakonventionen) under bankkrisen hade vi inte haft någon bankkris. Finansinspektionen såg heller inte till att bankerna efterlevde befintlig lagstiftning.

Hade försäkringsbolagen följt gällande lagar (avtalsrätten, bestämmelserna i brottsbalken) och avtal (EG-direktiven) hade vi inte heller haft någon kris i försäkringsbolagen.

Ledamöter i banker och försäkringsbolag tiger också om sitt eget ansvar. Ändå ger lagen styrelserna det yttersta ansvaret. Det verkar polis och åklagare fortfarande inte ha upptäckt. Såväl styrelser som ledningar inom bank - och försäkringsväsende har fortfarande inte ställts till svars i domstol, för den stora ekonomiska skador som man åstadkommit mot både bankkunder och försäkringstagare.

Styrelserna i krisbankerna skyllde sin egen självförvållade obestånds- situation på sina kunder.

Ingen av styrelseledamöterna i Skandia vill i dag ta på sig någon skuld för de enorma bonusprogram som redan kostat aktieägarna över 2 miljarder, eller de riskfyllda investeringar som Skandia gjort i American Skandia.

Det är de utredande advokaternas förtjänst. Advokaten ser alltid till sina klienters bästa. Det har de svenska regeringarna, styrelserna för banker och försäkringsbolag redan upptäckt, och spenderar därför ofantliga summor på sitt eget försvar genom att skylla ifrån sig, vilket hittills bara gett jackpott för advokaterna, och de som är skyldiga till bank - och försäkringskrisen.

Drabbade bankkunder, fastighetsägare och och försäkringstagare får stå med Svarte Petter i handen.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida