[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Moraliskt mod
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 15 december 2003

Efter all uppståndelse som följde publiceringen av min bok: ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningens, 2003) har flera upprörda borgerliga väljare som läst min bok ringt mig både till kontoret och hem till bostaden, och beklagat att moderaterna inte visade tillräckligt moraliskt mod, genom att försvara företagen mot bankerna under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

En del har också frågat mig hur jag kan kritisera moderaterna för allt vad som hände under den svenska bankkrisen, eftersom även socialdemokraterna var djupt involverade i den efterföljande hanteringen av bankkrisen. Andra har bett om mitt eget recept hur vi skall bära oss åt för att få Sverige på fötter igen.

Till de som uppfattar att jag kritiserar moderaterna mer än socialdemokraterna vill jag bara säga, att det var de borgerliga politikerna som hade regeringsmakten från hösten 1991. Vad jag har kritiserat Carl Bildt och Bo Lundgren för, är bara den ekonomiska skada som de tillfogat företagen och landet under den period de själva innehaft regeringsmakten.

Mitt eget recept hur vi skall få fart på Sverige är enkelt och tydligt. Borgarna måste börja visa moraliskt mod, genom att underlätta för företagen att på nytt få fart på Sverige. Den offentliga sektorn bygger inga företag. Det kan endast ske, genom att redan inför nästa val år 2006 lovar försöka, att ta bort alla störande byråkratiska och ekonomiska hinder, som motverkar den ekonomiska tillväxten i Sverige.

Svenskarna måste också börja reagera mot konfiskatoriska och politiska ingrepp. Moderaterna borde aldrig gått med på att man rånade företagare för att rädda bankerna, som skedde under bankkrisen. Inte heller skulle man godkänt att regeringen helt ogenerat lade beslag på 250 miljarder från pensionärerna. Det skedde bara för att betala ränta på den självförvållade statsskulden på mer än tusen miljarder, plus ränta, som uppkom genom bankkrisen.

Moderaterna borde redan ha visat moraliskt mod genom att säga ifrån. Varför har inte moderaterna hävdat att bankrutta banker skall försättas i konkurs ? Och att pensionsmedlen tillhör pensionärerna ? Hade dessa protester varit tillräckligt kraftfulla hade Sverige redan nu haft en borgerlig regering. Sverige har en opposition i vanmakt. Oppositionen används flitigt som stödtrupper till socialisterna, så snart Sverige befinner sig i en ekonomisk kris !

De största hindren utgörs av de byråkratiska nätverk som socialisterna byggt upp under mer än 50 år, som lägger sin förlamande hand över den svenska tillväxten. Nätverk som lockar över människor från den privata sektorn till den offentliga. Den offentliga sektorn i Sverige har blivit allt mer dominerande, byråkratisk, och tärande.

Vad jag tänker på är förstås alla landstingen som snarast borde läggas ner, eftersom den bara fördyrar den offentliga sektorn, med sin dubbla byråkrati med sina omfattande ekonomiska regelverk.

Verksamheten inom Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är ett annat exempel. AMS har tillkommit för att skapa arbetstillfällen. Det har denna byråkratiska och kostnadsslukande mastodontorganisation gruvligen misslyckats med. Därför borde nästa borgerliga regering redan nu tala om vad den tänker lägga ner AMS, så snart den får tillfälle

 De flesta som ringt är överens med mig, att landet Sverige befinner sig i en brant utförsbacke. Moralisk moras råder. De ekonomiska skandalerna avlöser varandra. Avslöjandena om olika oegentligheter verkar aldrig ta slut. De skyldiga straffas inte. Företagarna fortsätter att fly landet, med både kapital och ägande.

Vad jag efterlyser hos journalister och skribenter, är att de måste börja ta politikerna i örat.

Be dem att bekänna färg. Genom att tala om vilken ekonomisk politik de egentligen vill föra. Det är när politikerna säger en sak inför varje val, men i själva verket menar något helt annat, som allting börjar gå snett.

Det var när politikerna från vänster till höger under den svenska bankkrisen började föra en rent socialistisk politik, som måttet var rågat för mitt vidkommande. Fortfarande tillåts politikerna dölja bakgrunden till Sveriges största rättsskandal genom tiderna. Det sker genom att försöka dölja de verkliga orsakerna till den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Därmed har de svenska politikerna tydligt visat att man vare sig respekterar europarätten, äganderätten eller den enskildes rätt i bankmål.

Svenska kommunister byter namn och kallar sitt parti för vänsterpartiet. Bara för att vinna röster. Socialisterna kallar sig för socialdemokrater. Bägge partierna väljer sedan att fördjupa samarbetet med varandra, bara för att kunna behålla makten.

För Sveriges del har detta vänstersamarbete inneburit att den svenska ekonomin stadigt försämrats under de sista 30 åren, utan att någon reagerar. Bara under de sista 10 åren har den svenska kronan sjunkit med cirka 30% mot omvärlden. Delvis på grund av hanteringen av bankkrisen.

Kommunister har varje gång de lyckats få makten skapat skräcksamhällen. Socialister tolererar kapitalism, men avskyr kapitalister. Sådana partier skapar inte någon näringsvänlig politik.

Det är dessa partier, som de borgeliga partierna väljer att samarbeta med, när Sverige befinner sig i ekonomisk kris.

Det visar tydligt att moderaterna och de övriga borgerliga partierna nu måste börja visa moraliskt mod. Det kan endast ske genom att tacka nej till allt fortsatt samarbete med socialisterna. Om vi på nytt skall kunna få fart på den svenska tillväxten.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida