[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Securum storstädar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 december 2003

10 år efter att statliga Securum bildades, håller nu det statliga ”skräpkrediföretaget” på med att städa bort sig själv. Det är på tiden. Företaget har fått ihållande och massiv kritik, från alla de fastighetsägare och företagare som drabbades av statliga Securums härjningar, under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

 Kritiken har varit så stor mot det statliga företaget Securum , precis som den var mot den statliga och vanskötta ”skräpbanken” Nordbanken, som bytte namn till Nordea. Därför tvingades också Securum till sist att byta namn.

 Securum heter numera Venantius. Kreditchefen för statliga Venantius heter Jan Engström. Statliga Securum fick ärva sina ”kunder” från Statliga Nordea som rättsvidrigt sade upp krediterna och städade bort alla fastighetsbolag och företag, som inte längre passade in i den statliga bankens ”portfölj”.

Jan Engström var tidigare verksam i Securum. Han var tidigare gift med Gunvor Engström. Hon är VD i organisationen Företagarna, som borde ha företrätt företagarna mot alla dem som hamnade i Securums klor. Men det gör hon inte. I stället föredrog hon att gifta om sig med Jan Engström.

Kärleken till den f d maken är starkare än kärleken till de företagare som hon skall företräda.

I likhet med sin företrädare som var VD för Företagarna, struntar hon i alla de fastighetsägare och företagare som drabbades av krisbankerna orättfärdiga uppsägningar under bankkrisen. De tillhör ju inte längre hennes kunder.

Hon koncentrerar i stället sina resurser att skaffa mer medlemmar, vilket visat sig vara svårare än hon trodde. Företagarnas antal stadigt minskar i landet, på grund av alla oförträtter som inträffade under bankkrisen, och som fortfarande är ouppklarade.

Hur krisbankerna orättfärdigt sade upp krediterna för många av sina framgångsrika och välskötta kunder framgår av den enda undersökning som gjorts i frågan. Den heter ”revisionsenkäten” (1992) och utfördes Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) som också bytt namn, och numera heter Svenskt Näringsliv.

I denna avslöjande utredning kan beställas från Svenskt Näringsliv. I undersökningen deltog bl a SAFs dåvarande chefekonom Jan Herin. Utredningen är den enda ordentliga utredningen i sitt slag. Den visar tydligt hur det gick till när krisbankerna lade beslag på sina kunders egendomar, och försatte många av sina kunder i konkurs, när det i själva verket var Gota Bank och Nordea som var skyldiga att begära sig själva i konkurs den 1 februari 1990

På så vis försvann 60.000 friska företag. Statsskulden ökade med astronomiska ettusen miljarder kronor plus ränta. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Hela Sverige höll på att gå i statskonkurs.

När det gäller statliga Securum som numera heter Venantius har vare sig verksamhet eller målsättning har förändrats i bolaget. Målsättningen är att så snabbt som möjligt likvidera företag och vidareförsälja alla tillgångarna. Nu har man bråttom att göra sig av med resterande krediter som man fick ärva från den statliga Nordbanken, som numera heter Nordea.

Bara under december månad 2003 har man vidaresålt ”krediter” för 3,5 miljarder kronor. Bland köparna finns två svenska storbanker. I denna försäljning ingår bostadskrediter för 2 miljarder kronor till en bank. Nu har man ytterligare en affär ”på gång” med en annan bank på cirka 1 miljard, enligt Jan Engström.

Statliga Securum som numera heter Venantius räknar att årsvinsten för i år landar på cirka 400 miljoner kronor. Hur många miljarder de företagare förlorat som städats bort av krisbankerna, och bland annat hamnat i statliga Securums klor, vill Jan Engström inte svara på. Han koncentrerar sig på att städa bort de sista spåren efter Securum.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida