[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sverige behöver ett nytt ledarskap
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 12 januari 2003

Politikerna käbblar om hur välstånd skall fördelas, när de borde försöka förstå hur välstånd skapas, skriver Patrick Littorin civilekonom och rekryteringskonsult i Dagens Industri (DI, 2004-01-08)

Folkhemmet var kanske bara varit en myt, skriver Littorin. En dröm som vi gärna ville tro på och frågar sig hur man annars skall förstå ekvationen, sämre välfärd och gradvis försämrad service. Samma frågeställningar som han tar upp i artikeln i Dagens Industri finns också med i min nya bok: Från folkhem till fattigstuga ( Bankrättsföreningen, 2004) som nyss kommit ut i bokhandeln.

Att gårdagens och dagens ministrar som sitter i regeringsbyggnaden i Rosenbad, sedan mycket länge inte utgör de mest kvalificerade personerna att leda Sverige, torde stått klart för alla som är ekonomiskt initierade. Det är bara att se hur det ekonomiska utfallet varit för Sverige varit under de sista 50 åren. Hur den svenska ekonomin stadigt urholkas, samtidigt som välfärden drastiskt försämrats och skatterna höjts.

Den svenska traditionen gör att det är statsministern själv som väljer sina ministrar. Valet av ministrar återfaller därför på honom själv, som landets högste politiske ledare. Min egen uppfattning är att politiker har alldeles för höga uppfattningar som sig själva. De tror att det är politikerna som skapar välstånd, när politikerna bara kan hjälpa till med att skapa förutsättningar för ökat välstånd.

Hur dessa förutsättningar hela tiden försämras i Sverige, hur företagen beläggs med ett allt krångligare regelverk, där många företagare i dag står helt rättslösa både mot banker och myndigheter, har jag själv redan skrivit om i åtskilliga artiklar i både fack - och rikspress, och i två böcker.

Egentligen fungerar länder som företag. En del företag uppvisar kortsiktiga vinster andra går med jätteförluster. Det är ett fåtal företag som kan uppvisa en långsiktig lönsamhet över det normala, och i jämförelse med sina konkurrenter. Det är av dessa företagare som politikerna behöver lära sig hur man styr ett land ekonomiskt

Ser man på Sverige har förlusterna i landet accelererat. Den allmänna sjukfrånvaron har ökat dramatiskt De flesta storföretagen har redan sålts till utlandet. De mindre företagen förtvinar. Statsskulden på astronomiska tusen miljarder kronor, som uppkom genom bankkrisen, är fortfarande obetald. Nu tvingas Sverige låna på nytt för att klara sin ekonomi.

Den fråga som därför är intressant att få besvara är vad som skiljer ett bra ledarskap från ett dåligt har varit svår att få svar på. Vad är skillnaden mellan framgångsrika och stagnerande bolag. Några ordentlig vetenskaplig undersökning om detta har tidigare inte gjorts. Den första riktigt intressanta boken i detta ämne utkom förra året och heter Good to Great ( Harper Business, 2003) Författaren Jim Collins som tidigare varit medförfattare till bestsellern Built to Last.

Vad som gör boken så intressant är att att undersökningsteam på 20 personer ligger bakom hela den omfångsrika studien, som Collins på ett lättläst och engagerande sätt presenterar i sin bok. Han jämför också vad som gjort att de framgångsrika företagen blivit framgångsrika, medan närmaste konkurrenten som har haft samma förutsättningen, men där vinsterna stagnerat helt heller bytts mot förluster.

Resultaten som framgår i boken är häpnadsväckande. För att kunna väcka liv i sovande företag är det de rätta personerna som behövs, innan man kan ta ställning till vad som skall göras i företaget. Bonusar och olika belöningsprogram har mycket liten betydelse för långsiktigt utvecklingsbara företag. Först gäller det att få rätt personer att stiga på bussen. Och få de felaktiga personerna att inse att de snarast borde lämna bussen.

Först därefter gäller det att bestämma vilka åtgärder som skall vidtagas för att få företagen på fötter igen för att kunna uppvisa en långsiktigt lönsamhet och utveckling.

Är det inte samma problem som vi står inför i Sverige i dag ? Får vi de rätta politikerna att stiga på bussen, och blir vi av med de politiker som bara har sin tomma retorik att erbjuda. Först då kan vi få fart på Sverige igen. Svenska politiker måste lära sig att förstå hur man kan hjälpa till med att skapa förutsättningar för långsiktigt och uthållig lönsamhet i Sverige

Annars fortsätter landet sin utstakade väg Från folkhem till fattigstuga.

 

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida