[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Andra människors pengar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 19 januari 2004

Den stora skillnaden mellan socialistiska och icke-socialistiska länder är hur man betraktar andras människors pengar. I Sverige betraktar staten redan inbetalade pensionspengar som statens, och kunde därför beslagta mer än 250 miljarder av spararna pengar, utan något större opinionsmotstånd. Det har redan resulterat i sänkt pension för alla svenska pensionärer.

Vad som nu framstår som ännu mera tydligt, är hur övriga försäkringsbolag följer efter genom att tillämpa statliga metoder, för att plundra pensionssparare på en del av deras tillgångar, och samtidigt berika aktieägare och ledningarna i de privata försäkringsbolagen. När sedan frågan skall prövas rättsligt, vill vare sig polis eller åklagare ta tag i dessa ärenden som de borde.

Hur Skandia snuvade sina pensionssparare på 2 miljarder har jag redan berättat om. Men fortfarande är det inte lika många som känner till hur det gick till när Försäkringsbolaget Alecta lurade livspararna i SPP på cirka 5 miljarder. Det skedde när Alecta sålde sitt dotterbolag till Handelsbanken för 7,1 miljarder kronor.

Det är den förre VD:n i SPP, Per Olov Axelsson som äntligen väljer att ta bladet från munnen, och väljer att berätta vad som hände i samband med försäljningen. Han är inte nådig i sin kritik mot Alecta och menar att SPP-affären måste betraktas som en ren och skär plundring av livspararnas tillgångar. Enligt honom måste den affären betraktas som värre än Skandias beryktade försäljning av kapitalförvaltningen till Den Norske Bank.

Försäljningen av SPP Liv med cirka 600.000 kunder skedde i redan december år 2000. Alecta tillgodogjorde sig hela summan för affären som slutade på 7,1 miljarder kronor, trots att hela bolaget byggts upp med försäkringstagarnas pengar. Alectas egen investering i bolaget utgjordes bara av aktiekapitalet på 200 miljoner kronor, som betalades in redan 1994.

I samband med försäljningen vände sig Alecta till sin egen advokatbyrå för att undersöka lagligheten i affären. Alecta ville veta vem som hade rätt till köpeskillingen när bolaget såldes. Advokatbyrån Nord & Co som företrädde Alecta, ansåg att det var spararna som hade rätten till större delen av pengarna.

Men det var inte det beskedet som VD:n i Alecta Lars Otterbeck ville höra. Han vände sig därför till en annan advokatbyrå med vars hjälp han genomförde hela affären. Mot sin egen rådgivares rekommendation hur affären skulle gå till. Advokatfirman Vinge, med vars hjälp affären senare genomfördes hade inga samvetsbetänkligheter, att det var Alecta som skulle ta hand om större delen av köpeskillingen, och inte pensionsspararna.

Därför borde inte bara Skandaliaaffären granskas. Utan även de affärer som gjorts av Alecta Folksam och Länsförsäkringar. Min bestämda uppfattning är att Företrädarna för både staten och försäkringsbolagen som genomför dessa tveksamma affärer, utan någon som helst tanke på pensionsspararna som betalat in alla dessa pengarna för att få en tryggad pension, borde kunna straffas och ställa sina platser till förfogande.

Men så går det inte till i Sverige. Tjänstemän i de statliga pensionsfonderna tillåter när en del av pengarna tas ifrån fonderna när det är dags för staten att betala ränta på statsskulden. Ledningen i de privata bolagen som skor sig på pensionsspararnas bekostnad, har hittills klarat sig helskinnade undan.

Per Olov Axelsson menar, att när Alecta lade beslag på hela köpekskillingen var det ett solklart brott mot vinstutdelningsförbudet. En uppfattning som jag kan hålla med honom om. Frågan är bara vem som skall ta tag i ärendet. I Sverige går ju styrelser som genomför olagliga affärer fria efter 3 år, om de inte ställs till svars innan dess. Därför är det bråttom att begära att polis och åklagare äntligen tar tag i Alecta - ärendet.

Själv är jag mycket bekymrad över den skrämmande utvecklingen i Sverige, som tillåter banker och försäkringsbolag att tillgripa vilka olagliga metoder som helst mot sina egna kunder, utan att straffas. Det visar tydligt vad som hände under bankkrisen, och vad som nu händer när försäkringsbolagen och staten plundrar pensionärer.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida