[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Förtal och ryktesspridning
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 10 mars 2006

I några av mina böcker har jag redogjort för hur man i Sverige bär sig åt för att förtala och kränka sina motståndare utan att straffas. Jag har berättat hur socialdemokraterna i politiska syften använder sig av olika förtalsregister. Jag har också informerat om bankernas skrämmande kränkarregister mot egna anställda och kunder, som jag också tagit del av.

Socialdemokraternas register används flitigt för att förtala politiska motståndare till både vänster och höger. De sprids bland berörda arbetsgivare så att många oskyldiga som blivit registrerade, har mist sina jobb och inte kunnat få några nya arbeten, utan att någonsin få veta varför. Andra som blivit informerade av sina arbetsgivare varför de blivit avskedade har aldrig kunnat få någon vare sig ekonomisk eller juridisk upprättelse.

Bankernas olagliga register innefattar både egna tjänstemän som man upplever som obekväma och många bankernas företags – och privatkunder. Registren skickas ut till utvalda personer hos polis och åklagare och domare som agerar politiska hantlangare i våra domstolar, så att bankerna skall ha lättare att vinna pågående mål, mot dem man  processar mot i domstol.

Inte i något av dessa fall har det skett någon offentlig förundersökning värd namnet från polis och åklagare. Polisen har heller inte agerat som de borde. Inlämnade anmälningar har man struntat i. Åklagare undviker att genomföra nödvändiga förundersökningar.

För vad som i de flesta demokratiska länder skulle betraktas som grova förtalsbrott, slipper uppgiftslämnare som sprider sopor helt undan i Sverige. Målen kommer i de allra flesta fall aldrig kommer upp till någon domstolsprövning. Socialisterna som både kontrollerar domstolsväsendet polisen och åklagarmyndigheten, genom att själva tillsätta de högsta tjänstemännen, ser till att ingenting av bankernas eller politikernas skumraskaffärer, kommer fram i dagsljuset.

Den senaste skandalen som jag uppmärksammat är hur socialdemokraterna i olika förtalsmejl till tidningarna försöker kränka moderatledaren Fredrik Reinfeldt inför valet hösten 2006. Nu blir det tyvärr ingen rättslig prövning kring de grova ryktesmejlen om Reinfeldt som även skickats ut till de största tidningarnas redaktioner. Åklagaren har beslutat att inte ens inleda någon förundersökning mot den skyldige mejlmannen Mats Lindström, som blivet avslöjad och tvingad att erkänna sin delaktighet.

- Det måste föreligga mycket speciella skäl för att man skall gå vidare i förtalsmål, och det finns det inte i detta mål, säger överåklagare Kerstin Skarp som haft hand om ärendet med förtalsmejlen.

- Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog är uppenbarligen mycket lättad att det inte blir någon ytterligare utredning. – En schyst valkampanj innebär att man inte springer till polisen och belastar rättsväsendet så fort man känner sig kränkt. Det är ju bara ett spel för gallerierna, säger Ulvskog till pressen.

Det var efter att moderatledaren själv hade gjort en anmälan genom att polisanmäla hatmejlen som vice överåklagare Kerstin Skarp den 7 mars beslut att inte inleda någon förundersökning mot den socialdemokratiske tjänstemannen Mats Lindström som skickat en del av mejlen direkt från socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen i Stockholm. Socialdemokraterna kan således gå fria även denna gång.

När det gäller förtalsmål har politikerna bestämt att polis och åklagare inte skall anse att åtal är påkallat av vare sig allmän synpunkt eller av särskilda skäl. Med de löjligt låga skadeståndsersättningar i förtalsmål anser man heller inte att de drabbade skall kompenseras även om de vinner en rättslig prövning.

Sättet att förtala och provocera politiska motståndare påminner om vad som skedde i det gamla Sovjetunionen, och vad som fortfarande sker i Ryssland. Skillnaden är att de som förtalades i Sovjet ofta dömdes med hjälp av tortyr till döden. De drabbade fick lagens strängaste straff av en partisk domstol.

De svenska socialisterna försöker med samma knep i Sverige, men torterar inte. De kräver inte heller samma stränga straff när de också vill få de förtalade dömda i domstol. Resultatet blir i alla fall detsamma. Det är den som förtalas som drabbas. Inte de skyldiga som lämnar falska uppgifter, i syfte att förgripa sig på sina motståndare.

Därför är jag förvånad över att Fredrik Reinfeldt inte driver denna sak vidare och lämnar in ansökan enskilt åtal mot Mats Lindström, som ju redan har erkänt sitt brott. Det största oppositionspartiet borde ha råd att stötta sin partiledare i detta ärende. Det är många frågor som kunde ha besvarats om Reinfeldt hade tillåtits att gå vidare med detta ärende. Vilka fler personer var inblandade i dessa hatmejl ? Hur många visste om vad Mats Lindström höll på med ?

Finns det inte fler personer som är utsatta för socialdemokraternas hatmejl fast moderaterna inte vet om det ? Den frågan borde kunnat besvarats ordentligt innan riksdagsvalet hösten 2006 !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida