[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Till företagarnas försvar
Av Anders Tallbo - Sundsvalls Tidning - 2007-02-03

Mats Lönnerblad: Falskspel.
Bankrättsföreningen


I sin nya bok Falskspel belyser Mats Lönnerblad bland annat de ekonomiska och politiska rörelser som haft betydande påverkan i Sverige och i världen under 1900-talet. Boken speglar vad som kan ske i länder där makten steg för steg fråntas den enskilde.

Mats Lönnerblad är skribent i finansrätt och har i flera uppmärksammade böcker försvarat marknadsekonomins principer, bland annat i Från bankkris till börskris (2003), Från folkhem till fattigstuga (2004), Nollkoll (2005) och Härdsmälta (2005). Falskspel är hans femte bok om politik och ekonomi.

Lönnerblad har ingående beskrivit de ekonomisk-politiska turerna bakom den svenska bankkrisen 1987-93 – och även varnat för vad som kan hända när politikerna försöker detaljstyra näringslivet. Vi hamnar då i ett läge när en kombination av ekonomiska och fiskala åtgärder blir förödande för både landet och dess företagare – "motorn för tillväxt och välstånd".

I Falskspel drar Lönnerblad flera paralleller mellan förhållanden i dagens Sverige och villkoren i diktatoriska regimer under 1900-talet: Sovjet under Stalins skräckvälde, Tyskland under nazismen och Kina under Maos röda fanor.

Under de senaste fyrtio åren har många beröringspunkter blivit tydliga. Det svenska folkhemmet har steg för steg nedmonterats. Många känner i inte igen sitt gamla Sverige med bland annat social utveckling och rättvisepatos.

Det handlar framför allt om undfallenhet gentemot maktfullkomliga politiker som givit sig själva rättigheter utan medföljande ansvar. I dag ser vi flagranta exempel på hur politiker kan sätta sig över gällande lagstiftning med målsättning att utjämna, likrikta och dirigera utan tanke på konsekvenserna.

Svenskarna blir allt mer beroende av högre offentliga utgifter och större grad av centralstyrning, samtidigt som utrymmet för konkurrens och eget initiativtagande minskar.
Storebror Staten bestämmer det mesta, trots allt tal om frihet, öppenhet och medbestämmande. Friheten är många gånger illusorisk.

Lönnerblad ger flera exempel. Vi har drabbats av ett orimligt skattetryck som hämmar entreprenörandan. Under den svenska bankkrisen plundrades skötsamma företag utan att någon har bestraffats. Allt färre tvingas betala för allt fler. Och många kan leva som parasiter på ett välfärdssystem som håller på att frätas sönder inifrån.

"Det absurda svenska skattesystemet har inte bara gjort låginkomsttagarna bidragsberoende, utan också skapat världens kanske fattigaste medelklass", skriver Lönnerblad.

Gång på gång återkommer Lönnerblad till den avgörande frågan i varje land som vill kalla sig en demokrati: är Staten till för Människan eller Människan till för Staten?

Svenskarna har blivit allt mer beroende av staten. Inom svensk politik tycks makten ha blivit viktigare än resultaten, med alla nackdelar som det innebär, såväl för den enskilde som för samhället som helhet.

"I en stat där medborgarna blivit reducerade till simpla skattesubjekt, kommer medborgarna förr eller senare att revoltera mot den bestående ordningen", skriver Lönnerblad.

Sverige har blivit ett land där man skapar luddiga lagar som varken kan efterlevas eller upprätthållas. Genom oklara direktiv och diskriminerande förordningar skapar politikerna paradoxalt nog brottslingar. Man kriminaliserar så många förhållanden att det blir omöjligt för de flesta företagare att undgå att bryta mot en eller flera lagar och förordningar.

Istället för att bli belönade för att ha tagit fram högklassiga produkter och tjänster blir entreprenörer och företagare bestraffade. Det sker genom orimliga bestämmelser och allt tyngre pålagor. Det byråkratiska krånglet och pappersarbetet skäl allt mer produktiv tid för företagarna.

I Falskspel redovisar författaren den rädsla, uppgivenhet och cynism som präglar ett samhälle på dekis, ett resultat av en socialistiskt färgad politik. Sverige har förvandlats till ett samhälle där människorna känner rädsla för staten. Individen får stå tillbaka för kollektivet. Politiskt godtycke urholkar företagsamheten.
Mats Lönnerblad vill peka ut vägen mot ett företagsvänligt samhälle som gynnar alla medborgare. Boken är ett glödande försvar för företagsamheten.

Lönnerblad är en flyhänt skribent med förmåga att göra även komplicerade resonemang lättbegripliga. Han skriver medryckande och engagerat – och det är svårt att inte smittas av hans entusiasm.

Jämfört med hans tidigare böcker i ämnet känns Falskspel mer fullgången. Pennan är vassare, analysen skarpare, kritiken tydligare.

Anders Tallbo

Informera en kollega:

Sundsvalls Tidning


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida