[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Ge företag lagskydd mot bank i kris
Av Mats Lönnerblad - Dagens Industri - 2008-03-26

Bo Lundgren, chef för Riksgälden skriver att bankkrisen utlöstes av prisfallet på högbelånade fastigheter (DI 19/3)

Det är en felaktig och ensidig bild av händelseutvecklingen. Bankkrisen berodde på att de svenska storbankerna hade lånat ut för mycket pengar och inte längre kunde uppvisa sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad den 1 februari 1990.

I det läget hade de svenska bankerna bara två valmöjligheter: att begära sig själva i konkurs eller att försöka förmå svenska staten att stötta de bankrutta bankerna.

Krisbankerna som var skyldiga att redan 1990 upprätta kontrollbalansräkning och begära sig själva i konkurs, redovisade aldrig sina kreditförluster.

Det var därför som bankerna, med hjälp av Finansinspektionen, nedvärderade hela Sveriges fastighetsbestånd med 50 -70 procent. De företag som inte längre passade i bankernas portfölj förpassades till något av statens eller bankernas ”skräpkreditföretag” som Securum eller Retriva.

Bankerna tilläts att obehindrat säga upp krediterna för de företag de ville bli av med utan att utreda om kundernas säkerheter hade försämrats. Utan något annat skäl än att de ville minska sin utlåning.

Bankerna fick således regeringens tillstånd av dåvarande bankministern Bo Lundgren att plundra kunder de ville bli av med. Det skedde utan någon ordentlig pantrealisation som lagen föreskriver.

Inför den globala bankkrisen står de svenska företagen nu inför samma dilemma. Behandlas företagen på samma omilda sätt som under den förra bankkrisen riskerar de företag som överlevde den krisen att nu gå samma öde som alla de företag, som då fick sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna.

Då har Sverige snart inte kvar några företag längre. Den grundläggande lagstiftning som Bo Lundgren efterlyser fanns redan i aktiebolagslagen och bankrörelselagen, men följdes aldrig under krisen. Därför håller jag med Bo Lundgren om att lagstiftningen måste förstärkas ordentligt inför nästa kris.

Denna gång för att skydda företagen mot bankerna.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
och i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Informera en kollega:

Dagens Industri


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida