[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Stoppa bankernas övergrepp
Av Mats Lönnerblad - Aftonbladet 2009-09-23

Mats Lönnerblad har kommenterat Lars Ahnlands syn på regeringen och marknaden på Aftonbladets debattsida och aftonbladet.se.

På Aftonbladet (Debatt 2009-09-14) vill författaren och journalisten Lars Ahnland bland annat att vi måste minska det kortsiktiga flockbeteendet genom en skatteväxling där långsiktigt ägande blir mer lönsamt än kortsiktigt.

Jag kan bara hålla med honom. Under den förra hemmagjorda svenska bankkrisen och under denna globala kris drabbas åter allmänheten och företagen av de svenska bankernas tillkortakommanden. Storbankerna gör sig skyldiga till samma stora missgrepp som skedde under den förra krisen. Med den skillnaden att de flesta mycket stora misstagen från de svenska bankerna denna gång har skett i Baltikum i stället för i Sverige.

Under den förra krisen brydde sig regeringen inte ens om att agera för att skydda företagen, när den förre chefekonomen på Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, som numera bytt namn till Svenskt Näringsliv) Jan Herin och Thomas Backteman i sin rapport ”Rapport om revisionsenkäten” (1992) varnade för stora de ekonomiska konsekvenserna, när långsiktigt lönsamma företag försattes i konkurs, bara för att bankerna var på obestånd.

Nu sker samma sak igen. Regeringen har varken brytt sig om att utreda de ekonomiska konsekvenserna av bankernas agerande som drabbade allmänheten och företagen med full kraft under den förra krisen, eller att skydda medborgarnas intressen och de drabbade långsiktigt livskraftiga företag genom att förändra banklagstiftningen så att den rimmar med äganderätten – i enligt Europakonventionens bestämmelser om äganderätten – som numera ingår i den svenska lagstiftningen.

Inte heller har man brytt sig om att skydda företagen från bankerna som fortsätter att säga upp krediter och försätta livskraftiga företag i konkurs med motiveringen att ”säkerheterna har försämrats”, när det i själva verket – precis som förra gången det begav sig – är bankernas säkerheter som har försämrats.

För mig är det ofattbart att den borgerliga regeringen som hade makten under slutet av den förra krisen och som nu åter har makten i början av denna kris, inte tar tag i dessa problem på allvar utan bara fortsätter att ösa pengar över bankerna, på allmänhetens och företagens bekostnad, utan att samtidigt se till att bankkunderna skyddas mot bankernas övergrepp.

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Informera en kollega:


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida