[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Falska profeter hos Gardell
Av Mats Lönnerblad - Sundsvalls Tidning - 2009-09-28

Om man använder sig av Guds namn i samband med lögner eller allehanda annat ont, som de falska profeter gör för att rättfärdiga sina ”heliga” krig och andra orättvisor – som ofta sker i Hans namn – måste detta betraktas som den djupaste formen av hädelse.

I det sekulariserade Sverige är det inte många som bryr sig. Den första av dagens svenska författare som vågar ta ordentligt tag i dessa frågor är Jonas Gardell i böckerna: Om Gud (Norstedts 2003) och Om Jesus (Norstedts 2009). Han ifrågasätter alla som tolkar Gud och Jesus på ett sådant sätt, som gör att de själva skall kunna rättfärdiga sina illdåd och missgärningar.

Jag måste erkänna att jag först var lite tveksam, när jag först hörde talas om böckerna. Jag hade tidigare förknippat Jonas Gardell som en komiker som reser land och rike runt och roar folk med sina skämt och upptåg som stand up komiker.

Det var först vi skulle åka bil till Italien på semestern 2009 som jag fick tillfälle att ändra min uppfattning. Min fru hade köpt ljudversionen Om Jesus med Gardells egen inläsning av boken. Innehållet bestod av 9 CD. Uppläsningen varade i 11,5 timmar. Det visade sig vara en både gripande och spännande tolkning av bibeln och Jesu gärning. Vi hade inte en minut tråkigt medan vi lyssnade. När vi så småningom kom hem till Sverige igen beställde jag bägge böckerna.

Inledningen i boken Om Gud är dramatisk. Den handlar om attacken mot World Trade Center i New York, den 11 september 2001. Om denna attack finns mycket att förskräckas och sörja över. Men vi får inte glömma, skriver Jonas Gardell att självmordsbombarna, som från början måste ha varit en av dessa små, som behövde Gud, som behövde något att tro på måste ha blivit ordentlig vilseledda.

Hur kunde de då gå så andligen vilse att de dödade sig själva och tusentals andra, och att de gjorde det i Guds namn, som gav oss alla livet ? Vem förledde dem till något så fasansfullt ? Jonas Gardell förbannar de präster och profeter som förledde dem att tro att Gud vill något djävulskt med oskyldiga människor !

Han förbannar också de andliga ledare som lär ut något sådant om Gud ! Förbannade var de profeter som inte förstår att det är att missbruka Guds namn när oskyldiga människor sprängs i bitar, bränns ihjäl eller störtar mot en säker död i Guds namn. Vi har helt enkelt inte rätt att handskas med vårt eller andras liv på ett vårdslöst sätt.

Jonas Gardell uppfattar det också som det största brott som en troende kan begå, är att ens för en ögonblick påstå inför en annan människa att Gud inte älskar henne, eller att Gud bara älskar henne på givna, specifika villkor. Han tror att det värsta vi kan göra en annan människa är att ta ifrån henne Gud.

Livet efter detta, det eviga Guds Himmelrike, vart har det tagit vägen, frågar han sig . Det är ju en av pelarna i vår tro, en av de mest grundläggande föreställningarna vi har kring Gud – löftet om uppståndelse och det eviga livet.

Å andra sidan hävdar han, att de människor som ännu i våra dagar hävdar att varje ord i bibeln är Guds heliga ord, framstår som ofattbart. I regel har de aldrig läst bibeln särkskilt noggrant, än mindre reflekterat över vad de har läst. De väljer ut vad som passar deras egna åsikter och fördomar och låter de andra vara.

Det bästa man som allvarligt syftande Gudssökare kan göra är att faktiskt läsa hela bibeln, inte hoppa över det stötande och obekväma – tvärtom, läsa det och försöka först, studera bibeln noga, men ständigt hålla i minnet var det är man faktiskt läser: en mängd olika texter och textfragment nertecknade och redigerade i många omgångar under flera hundra år med påverkan från en mängd olika kulturer.

Hur förstår man då attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 ? Vad som skedde i gamla tider och i Guds namn, när man erövrade en stad, var att först förstöra templet och kungahuset (som ofta var ett och samma) och tillfångata och döda kungen och skära av förbindelsen mellan staden och den Gud som verkade som dess beskyddare. När kontakten med det gudomliga var bruten var staden hjälplös.

En stat är fortfarande sin stad. USA är New York. Angreppet mot staden riktades också mycket riktigt mot dess tempel, World Trade Center, för att skära av förbindelsen mellan USA:s Gud, kapitalismen och världshandeln, måste angriparna ha menat. Jihad, det heliga kriget, står mellan gudarna Allah och Kapitalismen, eller USA-imperialismen, tror man.

Den första tiden efter angreppet framträdde också fler av Al-Qaidas ledare med budskapet att hela USA:s fall var omedelbart förestående. Flera tusen år har gått. Men attacken mot World Trade Center visar att många människor, ännu i våra dagar, lever kvar i samma primitiva stadsgudstänkande.

I boken Om Jesus skriver Gardell att den kärlek Gud uppmanar oss att söka vet att de som söker ibland går vilse, att man tar miste – det ingår i sökandets villkor – men kärlekens Gud lovar oss att vi skall vinna, att vi är älskade och han är med oss alla dagar intill tidens ände, skriver Gardell.

Det kärleksbudskap han framför i sina böcker är gripande. Du som utsatts för det allra värsta, du som inte förstår hur du någonsin skall kunna leva med det du varit med om: du är inte ensam, du är inte dömd. Detta är vad evangelium handlar om. Tro på budskapet och att förstå budskapet på rätt sätt.

Att tro handlar alltså om att lita på Guds förmåga, att lita på att Gud kan göra det omöjliga. Däremot handlar det inte om huruvida Gud finns eller inte. Han gör det oavsett om vi vill det eller inte. Gud är i allt, omsluter allt, förbinder allt med vartannat. Skaparen och hans skapelse går inte att skilja åt.


Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Informera en kollega:


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida