[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Science fiction kryddad med romantik 
Av Mats Lönnerblad - Sundvalls Tidning 2009-11-27

Stephenie Meyer, författare till Twilightsagan, bästsäljarserien om Bellas och Edwards omöjliga kärlek, har skrivit sin första vuxenroman: ”Genom dina ögon” (Damm förlag, 2009) Romanen är en fantasifull, omtumlande och tänkvärd science fiction-berättelse och kärlekshistoria, som utspelar sig i en nära framtid på jorden.

Världen har blivit invaderat av en osynlig fiende. Genom kirurgiska ingrepp förvandlas människorna till ofrivilliga ”värdar” för dessa inkräktare. Deras kroppar och själar försvinner och övertas. Men kropparna förblir ändå intakta. Bara några få människor lyckas fly undan – för att till varje pris kunna bevara sin egen själ – sin integritet och sitt självständiga tänkande.

Det är inledningen Stephenie Meyers nya roman som handlar om hur viktigt det är att kunna bevara sin självständighet. Att inte ge efter för ovälkomna yttre påtryckningar, vilka de än vara må – som i värsta fall kan förvandla oss själva till ett viljelösa redskap – i händerna på ovälkomna främlingar, som vill ta full kontroll över våra handlingar.

Men alla finner sig inte i sitt öde, utan försöker befria sig själva från den yttre och inre fienden som försöker ta den mentala kontrollen över deras agerande och känslor. Eftersom människorna blivit övermannade av främmande själar – som till sin natur egentligen är barmhärtiga, tålmodiga, rättskaffens och kärleksfulla – borde deras inflytande bara vara av godo, vilket det snart visar sig inte vara.

Konflikten blir snart uppenbar, när några som blivit invaderade av dessa främmande element fortfarande vill fortsätta tänka fritt – utan att för den skull kunna förmå sig agera som de själva vill – eftersom de fullständigt har tappat kontrollen över både sin kropp och själ.

De kan bara påverka genom att till en viss del fortsätta att känna och tänka, vilket gör att konflikten mellan dem själva och den främmande själen snart blir uppenbar – för både inkräktaren och de utsatta – som gör allt för att försöka behålla viljan att försvara både sig själva och sin närmaste omgivning.

Vad som händer när fienden opererar sig in i kroppen och äter sig in i själen,

berättar Stephenie Meyer om på ett känsloladdat och insiktsfullt sätt. Hon är fenomenal i sitt sätt att berätta, vad som rör sig i själarnas känsloliv – när hon beskriver vad som händer – och redogör för hur det uppstår mental krockar mellan några av dem som utsätts för övergreppen och försöker försvara sig.

Hon får oss att förstå och känna hur det kan gå till när människor ofrivilligt bryts ner av sina fiender. Hur de till slut slits sönder inifrån, utan att ha några större möjligheter att kunna försvara sig mot yttre omständigheter. Man får en känsla av hur det kan bli när ett nytt klaustrofobiskt samhälle växer fram. Invasionen framkallar total försvarslöshet mot den yttre makten, som visar sig vara större och starkare än människorna någonsin upplevt tidigare.

I den värld som den yttre och inre fienden har skapat åt människorna, finns inte längre utrymme för någon reträtt. Det finns inte längre någon fredad plats att fly undan till. För några blir det snart omöjligt att skilja sina egna och inkräktarens känslor, när det gäller både kärlek och åtrå.

Det är inkräktarnas förmåga att linda sig fast i kroppens tankecentrum som gör att människorna förvandlas till försvarslösa offer. Stephenie Meyers intensiva skildring om hur människorna först besegras – för att sedan ändå försöka kämpa emot – lämnar läsaren kippande efter andan av spänning.

Melanie Stryder är en ung kvinna som sett sin omgivning förvandlas, är en av dem som först lyckats fly. När hon ändå till slut tillfångatas och förvandlas –

tror att slutet är nära – men hon lyckas ändå överleva med sin själ. I stället för att helt försvinna, kämpar hon emot och lyckas fylla inkräktaren med sina egna tankar och känslor. ”Vandraren” som intagit hennes kropp påverkas på ett sätt som snart visar sig få oanade konsekvenser för alla inblandade.

I våra dagar har den vetenskapliga tekniken visserligen utvecklats enormt. Men så långt som att operera in främmande själar i våra kroppar, har vi ännu inte kommit i den verkliga världen. Men redan i dag är det möjligt att operera in datachips, för att inhämta information om våra medmänniskor.

Stephenie Meyers första vuxenbok påminner till vissa delar om Aldous Huxleys Du sköna nya värld, som i sin berömda bok tecknade sin framtidsvision – hur man med hjälp av genteknik – skapar människor med avsedd plats i samhällspyramiden. Meyers framtidsvision, bjuder på en liknande spännande upplevelser, för den som älskar science fiction som är kryddad med romantik.

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Informera en kollega:


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida