[Hemsida


Politikerna måste sluta med sitt käbbel
Dagens Nyheter DN-dabatt 2022-06-06 av Börje Ramsbro

De måste sätta in snabba åtgärder och stoppa den ökande grova kriminaliteten. Låt väljarna avgöra Morgan Johanssons framtid, skriver egenföretagaren Börje Ramsbro.

Ett av regeringens tyngsta departement, justitiedepartement, har en ledare som saknar juridisk bildning. Justitiedepartementet kräver en erfaren jurist som kan sätta ut riktningen för rättssamhället. Morgan Johansson (S) saknar allt och det är beklagligt att han själv inte inser sina begränsningar. Den kriminella utvecklingen speglar Morgan Johanssons bristande juridiska bildning och kan därför inte sätta kraft bakom orden.

Det krävs en justitieminister som utstrålar kompetens, kraft och mod för att återställa ordningen inom rättssamhället och upprätthålla hög moral, etik och samhällsansvar.

Det är inte bara de kriminella gängen som under Morgan Johansson styre kunnat bygga upp ett parallellt samhälle. Hans svagheter har även resulterat i en parallell ekonomi som de ljusskygga akademiskt bildade manschettbrottslingarna driver för snabba vinster på samhällets bekostnad. Sverige har under de senaste tio åren förändrats i grunden, medan rättssamhällets står kvar och stampar med resurser och erfarenheter från svunnen tid.

Dagens samhälle kräver klara och tydliga spelregler som medborgarna ska följa utan kompromisser. För detta krävs ett rättssamhälle annat än dagens lagommodell som tillhör gårdagen. Börja med att tillsätta en fristående disciplinnämnd för advokatkåren. Det krävs advokater som följer lagboken och inte den egna plånboken.

Advokatsamfundet är en fackförening som skyddar medlemmarna och städar inte upp i de egna leden. Med en respekterad och samhällstillvänd advokatkår skulle flera brott aldrig begås och därmed skulle resurser inom domstolar och polisväsen friställas till att stoppa den grova kriminaliteten. Den redan etablerade brottsligheten inom alla områden kan bara brytas upp genom att poliskåren utökas och utrustas till tänderna med tidsenlig teknisk utrustning och kraftfulla lagar som tydligt visar polisens uppdrag att upprätthålla lag och ordning. Det finns ingen tid att förlora.

Polisyrket måste göras till ett stimulerande högstatusyrke som inger respekt för att säkra en positiv samhällsutveckling i sam [1]verkan med övriga myndigheter och medborgarna. Läget är akut och politikerna måste sluta med sitt käbbel och sätta in snabba åtgärder och stoppa den ökande grova kriminaliteten. Låt Morgan Johansson sitta kvar och överlämna till väljarna den 11 september att avgöra hans fortsatta öde.

Börje Ramsbro, egenföretagare

Läs vidare: Brottsliga gärningar inom affärslivet.


 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida