[Hemsida

Brottsliga gärningar inom affärslivet

Under denna rubrik skall jag redovisa hur jag tvingades bort från mitt företag System 3R. Detta utan någon ersättning för vare sig mitt ägande av aktierna i moderbolaget System 3R Holding AB eller mina immateriella rättigheter patent, varumärken etc. Avbildad: Börje Ramsbro

Jag kommer att öppet och ärligt redovisa hur kategorin ”manschettbrottslingar” (se Not) genom vänskapskorruption och brottsliga gärningar tillskansar sig makt och medel på andras bekostnad.

Min avsikt är inte att kränka det personer jag namnger utan jag vill redovisa hur de uppträtt i ”System 3R-affären”, för att lägga beslag på min igång varande globalt etablerade koncern System 3R International AB. Se företagspresentation System 3R.

Förhoppningsvis kan min redovisning skydda andra innovatörer och entreprenörer, från att drabbas av manschettbrottslingarnas (se Not) hänsynslösa och egoistiska framfart. En framfart som skadar samhällets utveckling och lämnar efter sig enskilda medborgare, skadade för resten av livet av den tragiska händelsen, som det innebär att bli bestulen på sitt livsverk.

Sverige och världen står inför mycket stora och svåra utmaningar som kommer att utsätta innovatörer och entreprenörer för ekonomiska prövningar och oförutsedda händelser, som kräver högsta uppmärksamhet mot klippare och manschettbrottslingar.

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen

Not:
 "Manschettbrottslingar har ofta en betydande politisk och finansiell makt som skyddar dem från att bli anhållna och dömda. Än viktigare är de regler och administrativa rutiner som samhället tillämpar gentemot dessa gärningsmän. Personer som bryter mot lagar som har att göra med patent, marknadsföring, produktion och liknande affärsverksamhet ”prövas” sällan av straffrättsliga domstolar utan av administrativa instanser eller inom civilrättens ram. Eftersom lagöverträdelserna i de sistnämnda fallen inte definieras som kriminella". Ur BRå-rapport 2000:23


2023-01-02 Del 11 - Varning för manschettbrottslingar och vänskapskorruption
2022-05-24 Del 10 - Förvaltaren gav bort stulna aktier till sönerna
2022-05-17 Del 9 - 3Refaldigt bedrägeri
2022-04-08 Del 8 - Bödellikt beteende
2022-03-29 Del 7 - Mutades Industrifonden med stulna aktier?
2022-03-07 Del 6 - "En advokat får inte främja orätt"
2022-03-01 Del 5 - Gudsfruktan och penningkärlek
2022-02-22 Del 4 - Kaparna klippte och klistrade  
2022-02-15 Del 3 - Kärlek vid första ögonkastet
2022-02-13 Del 2 - Kuppmakarna "betalde" med den stulna egendomen "3R"
2022-02-10 Del 1 - Efterlysning

Tack besöket och välkommen åter!
Besökare totalt:

Hemsida