[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Från folkhem till fattigstuga"

Mats Lönnerblads Från folkhem till fattigstuga är en fristående fortsättning på hans kritikerrosade bok Från bankkris till börskris (Bankrättsföreningen, 2003).

I Från folkhem till fattigstuga visar han hur utarmningen av den svenska välfärden är kantad av ekonomiska skandaler. De skyldiga har i de flesta fall gått helt fria.

Idag är försäkringsbolagen i kris. Det blir allt svårare för kunderna att få skadeersättningar och pensionsutbetalningarna sänks. Bara inom Skandia drabbas 1,2 miljoner kunder. Övriga livbolag befinner sig också i ekonomiskt trångmål. Lönnerblad visar på vilket sätt styrelser och ledningar i försäkringsbolagens moderbolag skott sig på spararnas bekostnad.

Vad som avslöjats är bara toppen på ett isberg - nu måste byken tvättas offentligt, menar författaren.

Finansinspektionen har inte agerat tillräckligt kraftfullt. Många tvivelaktiga affärer har godkänts.

1987-93 ägde bankkrisen rum. 60.000 friska företag försvann, 400.000 människor kastades ut i arbetslöshet och den svenska statsskulden ökade med astronomiska 1.000 miljarder. Bankinspektionen och regeringen betraktade krisbankernas självförvållade obestånd som affärshemligheter, som på inga villkor fick avslöjas. Idag spårar man samma attityd i relation till försäkringsbolagen.

Gör Din beställning här. Boken kostar 299 kronor, inkl moms och exklusive porto och skickas mot postförskott direkt från distributören så snart den är tryckt. Utskick beräknas ske den 15 januari 2004.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida