[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Härdsmälta"

Härdsmälta visar på det allmänna kaos som uppstod i politiken efter den svenska bankkrisen 1987-1993. Regeringspartiet skakas av kris efter kris. Det råder turbulens på den politiska kartan.

Härdsmälta har inte bara med olyckor i kärnkraftsverk att göra. Det har också samband med de ekonomiska och politiska olyckor som inträffade under bankkrisen. Sverige befinner sig i en ekonomisk-politisk härdsmälta, som nu håller på att föröda landet.

Mats Lönnerblad analyserar orsaken till dagens bekymmersamma situation, och är inte nådig i sin kritik av bankerna och det politiska etablissemanget. Genom domstolarnas rättsvidriga ageranden under bankkrisen har den svenska lagstiftningen kommit i konflikt med både EG-rätten och Europakonventionen.

Rättsväsendet har politiserats. Tillväxtmotorn hostar. Företagen flyr landet. Pensionerna hotas. Det höga skattetrycket bidrar till den nedåtgående spiralen.

Härdsmälta är en bok som rör om ordentligt i den svenska folkhemsgrytan. Boken är Lönnerblads fjärde bok om orsakerna till den svenska välfärdsstatens nedgång och fall.

Gör Din beställning här. Boken kostar 299 kronor, inkl moms och exklusive porto och skickas mot postförskott direkt från distributören så snart den är tryckt. Utskick beräknas ske den 29 september 2006


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida