[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rätt och rättvisa

För människor som lever tillsammans i ett samhälle är det som brukar sammanfattas med orden "rätt och rättvisa" av utomordentligt stor betydelse. När rätt och rättvisa råder kan människan känna trygghet för sitt liv och sin egendom och räkna med respekt för sin person.

Rätt och rättvisa växer inte fram av sig själv utan skapas genom lagar. Ordet lag kommer av lägga. En lag är ord lagda med all den kraft och det eftertryck som ett samhälle kan mobilisera. En lag verkar med en tvingande kraft som den hämtar ur ett straffhot eller ett hot om andra samhällssanktioner. Och det är verkligen inte något tomt hot utan ett hot som kan sättas i verket av polis, åklagare, domstolar, kriminalvården och kronofogdemyndigheterna.
Källa: Juridik till vardags, Wahlstöm & Widstrand

 Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida