[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Pressmeddelande
Mats Lönnerblad
Från bankkris till börskris

Det var inte bankernas kunder som var på obestånd under bankkrisen 1987 - 1993. Det vara bankerna själva. Det menar skribenten i finansrätt Mats Lönnerblad.

I boken Frän bankkris till börskris visar Mats Lönnerblad för första gången vad som verkligen hände under bankkrisen. Vilka konsekvenser kronförsvaret fick för Sveriges ekonomi. Vad det blev för följder av att bankerna inte uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad den l februari 1990, då såväl Göta Bank som Nordea var skyldiga att begära sig själva i konkurs.

Det var några politiker, från vänster till höger, som tillät krisbankerna att dölja sin obeståndssituation för både riksdagen och bankens kunder. Krisbankerna fick i stället den dåvarande bankminister Bo Lundgrens tillstånd, att försätta de kunder i konkurs, som inte längre passade i bankernas "portfölj".

På så vis försvann 60.000 framtidsföretag från Sverige. Statskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet och många av de svenska storföretagen såldes till utlandet.

Hela Sverige höll på att gå i statskonkurs!

Mats Lönnerblad vet vad han talar om. Som stridbar arbetande styrelseordförande för Bankrättsföreningen sedan starten 1996, har han tagit del av hundratals rättegångsprotokoll som visar hur svenska domstolar, inte tillämpar gällande regler för pantrealisation utan hjälper bankerna att försätta livskraftiga företag i konkurs, för att det skall bli lättare för bankerna att lägga beslag på bankkundernas egendomar.

Boken Från bankkris till börskris visar också vad som händer med ekonomin i ett land, som tillåter sig att gynna ett fåtal banker, på allmänhetens och företagens bekostnad.

Från bankkris till börskris
Cirkapris i bokhandeln: 320 kronor
Förlag: Bankrättsföreningen
Inbunden: 236 sidor
Utgivningsmånad: Januari 2003
ISBN91-631-2775-X

Bankrättsföreningen, Box 5004, 102 41 Stockholm. Telefon direkt: 08-506 616 45. Boken kan beställas direkt från bokhandeln eller via Bankrättsföreningens hemsida: www.bankrattsforeningen.org.se


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida