[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Psykopati i kort sammanfattning.

Psykopati, extremt avvikande karaktärsegenskaper ledande till att en individ kommer i konflikt med de sociala normerna.
- Psykopati är således trots benämningen (som betyder sinnessjukdom) ingen sjukdom utan en karaktärskonstitution, vilken liksom andra egenskaper betingas av arv och miljö.
- Man kan uppställa en rad olika typer, eftersom varje normalt beteende eller psykiskt reaktionssätt kan förekomma i den karikerade form som kallas psykopati. Man talar t.ex. om explosiva psykopater, som har en benägenhet för våldsamma affekthandlingar av obetydlig anledning, känslokalla psykopater, som saknar inlevelseförmåga, självhävdande psykopater, som till varje pris och med alla medel vill placera sig själva i centrum. o.s.v.
- Det är typiskt för de flesta psykopater att deras beteende är stereotypt och uteslutande dikterat av deras egna impulser så att de handlar utan hänsyn till den föreliggande situationen eller till andra människor. Behandlingen, som är utomordentligt vansklig och måste pågå under lång tid, består i olika former av psykoterapi.

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida