[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Regeringen gör inte som riksdagen vill
Av Mats Lönnerblad - Västerbottens-Kuriren- 15 oktober 2003

I stället för en oberoende granskningskommission utreder nu inblandade politiker sin egen roll.
Göran Persson struntar i riksdagens beslut. I stället för att beordra en oberoende utredning kring finansinspektionens, krisbankernas och politikernas agerande under bankkrisen, tillsätter han själv helt självvåldigt en politisk utredning som i stället riktar sig mot företagen. Det är att göra bocken till trädgårdsmästare menar Mats Lönnerblad

LÅT MIG få ge ett konkret exempel på hur det kan går till i den socialdemokratiska regeringen, när det gäller politisk maktutövning. Ett bra sådant är arbetet som för närvarande pågår i den av regeringen utsedda etik - och förtroendekommissionen.

Den politiska utredningen i etik - och förtroendekommissionen som skall granska det svenska näringslivets etiska och moraliska göranden och låtanden leds av den förre finansministern Erik Åsbrink som ordförande. Såväl Nordeas nuvarande styrelseordförande Hans Dalborg som den förre, Jacob Palmstierna, ingår i referensgruppen i den självutnämnda kommission.

Kommissionen skulle ha presenterat sitt förslag till åtgärder den 30/9 2003. Men eftersom förslaget fortfarande inte är färdigt kommer nu resultatet av den stora utredningen att presenteras i början av 2004. Vad det kommer att innehålla är ett slags förslag till uppförandekod för näringslivet, som enligt regeringen tydligen inte själva vet hur man skall hantera etik- och moralfrågor.

Fast bakgrunden till denna utredning var från början någonting helt annat. Det var drabbade bankkunder, som fick sina krediter orättfärdigt uppsagda under bankkrisen, som i sin nöd vände sig till sina valda ombud, som i olika motioner till Finansutskottet yrkade att en oberoende kommissionen snarast borde tillsättas, för att utreda vad som verkligen hände under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

FINANSUTSKOTTET TILLSTYRKTE till slut förslaget om utredning och föreslog i sin tur riksdagen att en sådan utredning snarast skulle verkställas. Detta skedde för över ett år sedan.

För alla drabbade bankkunderna är det viktigt att kunna förstå vad som skedde under krisen. Regeringen hemligstämplar fortfarande större delen av alla beslut som togs av politikerna under bankkrisen. Därför ville många har reda på hur Finansinspektionen, bankerna, bankstödsnämnden och regeringen hade agerat.

De frågor man också ville ha svar på är vilka åtgärder som politikerna godkände att bankernas vidtog mot sina kunder under krisen för att krisbankerna skulle återfå sin förlorade kapitaltäckningsgrad.

Vad gör då statsminister Göran Persson ? I stället för att beordra en oberoende utredning kring finansinspektionens, krisbankernas och politikernas agerande under bankkrisen, tillsätter han själv helt självsvådligt en politisk utredning som i stället riktar sig mot företagen. En stor utredning som riksdagen inte har beslutat om. Och där de största aktörerna under bankkrisen själva ingår i referensgruppen.

I stället för att en oberoende kommissionen tillsätts som avslöjar vad som skedde och samtidigt gör en analys av olika behov av åtgärder återupprätta förtroendet för bankerna, domstolarna och politikerna tillsätter Göran Persson en helt annan kommission som skall granska näringslivet.

MÅNGA AV de ledamöter som själva ingår i etik- och förtroende- kommissionen och borde utredas av en oberoende kommission för sitt agerande under bankkrisen, utreder nu själva vilken uppförandekod näringslivets representanter skall använda sig av i framtiden.

 Det är detta som kallas för att göra bocken till trädgårdsmästare. Och samtidigt tillämpa en politisk maktutövning, så att de involverade politikerna själva slipper stå till svars för vad som skedde under bankkrisen

En sak som etik- och förtroendekommissionen i alla fall redan lyckats utreda, är att förtroendet för bankerna som var mycket högt 1986. Men detta förtroende raskt raserades och nådde sin bottennivå 1992, och har sedan dess inte lyckats återhämta sig. Det är svaret på frågan hur det kunde komma sig, som etik- och förtroendekommissionen egentligen skulle ha svarat på !

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt


Västerbottens Kuriren

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida