[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Allt mygel måste fram i dagsljuset
Av Mats Lönnerblad - Aftonbladet Debatt- 23 oktober 2003

Försäkringsbolagen är i kris. Det blir svårare och svårare för kunderna att få ut pengar för skador, pensionsutbetalningarna sänks.
   Men detta är bara toppen på ett isberg - nu måste hela försäkringsbranschen granskas. Det menar Mats Lönnerblad, ordförande i bankrättsföreningen.
"Försäkringsbolagen går igenom samma stålbad som bankerna gjorde under perioden 1987 - 1993" skriver han.


skandiapettersson.gif (260775 byte)Få har hittills uppmärksammat på vilket sätt försäkringsbolagen ekonomiska kris drabbar försäkringstagarna. Det sker genom försäkringsbolagen inte längre uppfyller sina förpliktelser mot de många försäkringstagare som drabbats av olika ersättningsbara olyckor och skador.

I stället blir försäkringstagarna i många fall tvungna att processa mot försäkringsbolagen för att få ut sina rättmätiga ersättningar, vilket inte alltid är lätt.

I min egenskap av ordförande i Bankrättsföreningen och skribent i finansrätt ser jag dagligen en stor inströmning av domstolsfall, som innefattar både bilskador och whiplashskador och där försäkringsbolagen tidigare betalt ut ersättningar utan att ifrågasätta riktigheten försäkringstagarnas anmälningar.

Jag vet flera fall, där advokater driver rättsprocesser både mot försäkringsbolag och för deras försäkringstagare för att de skall få ut sina rättsskydd. Många av dess mål har uppkommit på grund av den ekonomiska krisen i försäkringsbolagen. För att försäkringstagarna skall få ersättning för de skador som uppkommit tvingas de i flera fall att processa. I ett fall har ett juridiskt ombud redan försatts i personlig konkurs, för att försäkringsbolaget vägrat betala ut rättsskydd.

Försäkringstagarna börjar nu tröttna på försäkringsbolagens och andra bolags oetiska agerande, som Ebba Lindsö, nytillträdd VD för Svenskt Näringsliv i starka ordalag fördömer i Aftonbladet den 21 oktober. Därför rycker grupptalan mot försäkringsbolagen allt närmare. Skandia står först i tur.

I samarbete med professor Erik Nerep har advokatfirman Bratt & Fensilber utrett de juridiska förutsättningarna för en sådan talan mot Skandia för de olika turerna i bolaget som gynnat moderbolagen på pensionsspararnas bekostnad. Många livsparare som hört av sig till advokatbyrån är missnöjda, besvikna och mycket upprörda över Skandias agerande. Antalet växer hela tiden.

Även Handelsbanken får kraftig kritik för informationen till kunderna i samband med ombildningen av SHB Liv. "Informationen som Handelsbanken gav sina sparare vid ombildningen var vilseledande vinklad och felaktig", skriver aktuarieföretaget Försäkringsmatematik i en rapport som är inskickad till Finansdepartementet. Många menar att spararna i SHB lurades på miljarder i samband med denna affär.

Samtidigt har det också avslöjats att även Folksam är inblandade i tveksamma insideraffärer. Folksams dyra köp av livförsäkringsbolaget KPA blev en dålig affär för pensionsspararna. Folksam köpte 60 procent av KPA sommaren 2000. Priset var 1,35 miljarder, vilket innebär att Folksam betalade 20 öre för vare krona som KPA förvaltade.

Folksam Kapitalförvaltning ägs av Folksam Liv och Folksam Sak tillsammans. Det betyder att pensionsspararna, som stod för hela köpeskillingen av KPA, tvingas dela med sig av inkomsterna från KPA till sakbolaget.

De krisdrabbade försäkringsbolagen reagerar inte bara genom att låta bli att betala ut skadeersättningar. Länsförsäkringar, Salus Ansvar, SPP och SEB Trygg Liv hotar dessutom att sänka spararnas pensioner.

Tidigare under hösten 2003 skrev Folksam ned värdet på spararnas pensioner för att lösa den finansiella krisen i bolaget. SEB Trygg nöjde sig då med att sänka pensionsutbetalningarna. SEB Trygg väntas nu också skriva ned värdet på de pensioner som ännu inte betalats ut.

Finansinspektionen har tidigare godkänt flera tvivelaktiga livbolagsaffärer som i dag måste ifrågasättas.

Försäkringsbolagen går således igenom samma stålbad som bankerna gjorde under perioden 1987-1993.

Finansinspektionen borde därför lärt sig något av bankkrisen. Det kunde man gjort på ett enkelt sätt genom att följa utvecklingen av det egna kapitalet i försäkringsbolagens moderbolag.

Finansinspektionen, som inte agerat tillräckligt kraftfullt vare sig i samband med bankkrisen eller försäkringsbolagens ekonomiska kris, har hittills inte vidtagit de åtgärder som erfordras för att komma till rätta med fusket.

Tidigare betraktade Bankinspektionen krisbankernas självförvållade obestånd som affärshemligheter, som på inga villkor fick avslöjas för bankernas kunder.

Nu måste det bli slut på allt hemlighetsmakeri. Den oberoende kommission som riksdagen beslutade om för över ett år sedan måste genast tillsättas och sättas i arbete.

Likaså måste en oberoende kommission omgående tillsättas för att granska alla turerna inom försäkringsbranschen. Det räcker inte längre med att namnge värstingarna.

Alla oegentligheter måste fram i dagsljuset om spararnas förtroende för det finansiella systemet i Sverige skall kunna återställas!

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen,
skribent i finansrätt


Aftonbladet

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida