[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Systembolagsskandalen repris på bankkrisen
Av Mats Lönnerblad - Sundsvalls Tidning - 29 november 2003

Mönstret för den statliga hanteringen av Systembolagskrisen känns igen från den svenska bankkrisen 1987 - 1993. Då som nu anklagar styrelsen och ledning både anställa och kunder för oegentligheter, när det är företaget som uppträder på ett oetiskt sätt. Det skriver Mats Lönnerblad, ordförande i Bankrättsföreningen.

Muthärvan i Systembolaget som hela tiden växer, visar hur maktens nätverk fungerar, när det gäller att hantera de viktiga frågorna kring den omfattande korruptionen inom det statliga vin - och spritmonopolet.

När frågorna diskuterades i näringsutskottet den 18 november 2003, tog näringsminister Leif Pagrotsky Systemets ledning och styrelse i försvar i stället för att ta ledning och styrelse i örat som han borde.

Mönstet för den statliga hanteringen av Systembolagskrisen känns igen från den svenska bankkrisen 1987 - 1993. Då anklagade styrelse och ledning i statliga Nordea ( f d Nordbanken) både anställda och kunder för oegentligheter, när det var krisbanken Nordea som var på obestånd för att man inte längre uppfyllde lagstadgad kapitaltäckningsgrad.

Nu är det Systembolagets ledning som för kortåg mot sina anställda och leverantörer. VD och ledning i Systemet får allt svårare att försvara sig sedan det uppdagats att muthärvan i bolaget leder rakt in i bolagets styrelse. Det visar sig att styrelseledamoten Håkan Elffors Johansson tagit emot exklusiva resor av Systembolagets leverantörer. Ytterligare 2 topptjänstemän vid huvudkontoret har erkänt mutbrott.

Systembolagets egen ”etikpredikant” har också varit med på olika mutresor. Det visar sig att han deltagit i flera bjudresor under 1990 - talet. Samtidigt har han på uppdrag av ledningen rest runt i landet och predikat etik och moral för personal och lokala ledningar.

Inom dryckesbranschen har det länge varit känt att det förekommer en utbredd mutkultur inom det statliga Systembolaget men att de olika politiker och ”politiskt närstående” som varit VD inte brytt sig. Men mönstret för detta tycks vare sig bekymra Leif Pagrotsky (s) Olof Johansson (c) eller Anitra Steen (s) som alla skyller ifrån sig och vägrar att ta något ansvar för den verksamhet som inte har fungerat på länge.

Vädringen av Systembolaget är en del av en större sanning som också borde omfatta krisbankerna och livbolagens affärer. När det gäller den oberoende kommission som skulle utreda politikernas och bankledningarnas agerande bankkrisen, beslutade riksdagen att denna skulle genomföras redan för över ett år sedan.

Statsminister Göran Persson som i dag sitter i själva kärnan i maktens nätverk, valde att lägga de ekonomiska resurserna på att utreda etik och moral inom näringslivet i stället. Den famösa Etik och Förtroendekommissionen leds av den f d finansministern Erik Åsbrink var en av dem som skulle utredas. Nu utreder han själv etik och moral inom näringslivet.

Så fungerar maktens nätverk i Sverige.


Sundsvalls Tidning

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida