[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Myndighet vill inte rätta sina misstag
Av Mats Lönnerblad - Sundsvalls Tidning - 6 mars 200

När jag i en debattartikel i Sundsvalls Tidning 27/2 tar upp några av dessa allvarliga övergrepp från svenska myndigheters sida som också använder sig av det statliga Patent- och Registreringsverket (PRV) för att nå sina syften svarar den nuvarande generalsekreteraren i PRV Gun Hellsvik (29/2), att frågorna som jag ställer bygger på rena missuppfattningarna, och att det därför inte är meningsfullt att besvara dem.

Mina "missuppfattningar" skulle bero på att jag tror att det är någon annan än domstolen som beviljar konkursansökan för företag. Det har jag aldrig trott. Vad jag menar är att det bland annat är banker eller myndigheter som utnyttjar PRV för begära företag i konkurs. Det är självfallet domstolarnas uppgift att bevilja den inlämnade konkursansökningar. Jag har heller aldrig påstått att PRV beslagtar bokföringsmaterial. Det brukar kronofogden eller skattemyndigheten göra.

Hur svenska myndigheter begår uppenbara fel tydliggjordes i samband med två viktiga prejudikatfall mot skattetillägg i två domar i Europadomstolen den 23 juli 2002, som visade att Sverige begått allvarliga fel under 30 år, med att straffa dem som orättfärdigt drabbats av skattetillägg. Straffen har varit utdelade innan ens domstolen avgjort vem som gjort rätt eller fel.

Det är inte bara när det gäller skattetillägg som såväl skattemyndigheten, domstolen och kronofogden i förening begår allvarliga fel. 

Fel begås också mot näringsidkare som handlar som de har blivit tillsagda - efter att ha kontaktat skattemyndigheten. 

För närvarande föreligger många aktuella informationsmissar hos skattemyndigheten som drabbar bilhandlare som själva direktimporterar bilar från utlandet. Det var hur dessa drabbats jag tänkte på när jag skrev min artikel i Sundsvalls Tidning. I många av dessa fall gör såväl domstolarna, kronofogden och polisen allt för att trakassera bilhandlarna. När det i själva verket är skattemyndigheterna som felaktigt informerat vilka bestämmelser som gäller.

Vad som hänt i flera fall är att kronofogde och polis gör gryningsräder. De stormar in hos olika bilhandlare och privatpersoner som blivit felinformerade av skattemyndigheten och beslagtar alla deras bilar. Även bilar som redan sålts konfiskeras av kronofogden. Allt bokföringsmaterial inhämtas. De som drabbas får heller inte tillbaka sin bokföring inom rimlig tid, varför de inte längre kan sköta sin fortsatta verksamhet eller fullfölja sin förpliktelser mot PRV.
Att bilhandlare tvingas i konkurs bara för att de följer skattemyndighetens anvisningar, är inte något som jag har missuppfattat. Jag har bevis för att det stämmer.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Sundsvalls Tidning

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida