[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bryt maktstrukturerna
Av Mats Lönnerblad - Tidningen Medborgarrätt - 1 mars 2004

I Sverige går allt större energi av regeringsarbetet åt till att bli omvald i stället för att föra en politik som gynnar landet.

Det märks också på den ekonomiska utvecklingen i landet som stadigt försämras. Från att ha varit ett av världens rikaste länder för inte så länge sedan urholkas stadigt den svenska ekonomin. Det enda område som Sverige numera är världsmästare, är i olika skattehöjningar.

Sverige har blivit ett land som inte längre gynnar vare sig entreprenörskap eller företagande. De farhågor många har om regeringsmakten i Sverige ur demokratiskt synpunkt har redan besannats. När missnöjet var som störst, och oppositionen tillfälligt lyckades erövra makten, lyckas man inte under de korta perioder man sedan innehar makten förändra rådande maktstruktur.

Regeringen stärker också sitt långa maktinnehav genom den politiska utnämningspolitiken. Politiskt viktiga befattningar inom de olika departementen besätts med likatänkande. Även våra högsta domare inom både Högsta domstolen och regeringsrätten tillsätts numera politiskt. Åsiktsmässigt mindre nogräknade journalister och andra karriärister inom stat och förvaltning söker sig av rent egoistiska intressen till det makthavande partiet.

 Vad Sverige behöver för att få landet på rätt köl igen är att återställa en demokrati som medför växlingar vid makten, och att viktiga tjänstemän och ämbetsmän som borde agera opolitiskt tillsätts efter förtjänst , och inte som i dag på enbart politiska meriter.

Vid politiska maktskiften går det då lättare att utveckla Sverige till ett bättre land. Politiskt valda domare och tjänstemän borde inte längre ges möjligheten sätta käppar i hjulet, när det blir ett nytt regimskifte, som kräver nödvändiga samhällsförändringar.

Mats Lönnerblad


Tidningen Medborgarrätt

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida