[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Entreprenörer flyr Sverige
Av Henrik Ekelund - Svenska Dagbladet - 6 april 2004

Allt fler länder avskaffar förmögenhetsskatten. Göran Persson har flaggat för att Sverige eventuellt följer efter. Om däremot Egendomsskattekommitténs förslag genomförs leder det till en ökad utflyttning av entreprenörer, skriver Henrik Ekelund, vd i BTS Group, noterat på börsens O-lista.

Från och med 1970-talet har en strid ström av framgångsrika entreprenörer liksom mycket privat riskkapital lämnat Sverige. Under samma period har Sverige halkat nedåt i välstånds- och välfärdsligan.

Det omtalade nya skatteförslaget med förmögenhetsbeskattning av aktier på O-listan kommer att accelerera denna utveckling.

Det finns många mycket förmögna familjer i Schweiz. Förmögenhetslistan i Schweiz toppas av två namn med ursprung i ett annat land, därtill ett av Europas minsta - Sverige.

Familjerna Rausing och Kamprad är inte ensamma om att vara utflyttade svenska förmögna entreprenörer och företagsbyggare. I Schweiz, runt London och Bryssel och på många andra ställen finns de i tusental.Vad är det som har inspirerat alla dessa flyttfåglar att lämna hemlandet?

En kombination av förmögenhets-, inkomst-, reavinst- och arvsskatt, samt diverse s k fåmansbolagsregler (dessa regler innebär att skatterna är mer ogynnsamma om man är verksam i det företag man äger!), har med en obändbar kraft år efter år sänt en ström av förmögna entreprenörer ut ur vårt land; en ström som fortsätter.

Syftet med dessa skatter torde vara att de som är förmögna ska betala förhållandevis mycket mer till våra gemensamma utgifter i stat, landsting och kommun.

Reglerna förefaller ha fått motsatt syfte: de utflyttade betalar väsentligt lägre eller ingen skatt alls till Sverige. Några intressanta frågor infinner sig: Hur mycket högre skulle Sveriges skatteintäkter ha varit om vi beskattat förmögna entreprenörer mindre och dessa tusentals utflyttade bott kvar? Hur mycket skulle de ha bidragit till ökad efterfrågan och BNP i Sverige om de stannat?

Och sist men inte minst - hur många nya företag skulle de ha bidragit till att starta om de verkat i Sverige? Hur många jobb och hur mycket välstånd skulle dessa företag ha skapat?

Som bosatt i San Fransisco (för att på plats arbeta med BTS amerikanska verksamhet, som utgör mer än hälften av vårt företag) träffar jag mängder av nyföretagare.

I ett stort antal av dessa nya företag finns bland ledning, styrelse och ägare en eller flera personer som har startat företag tidigare, och som aktivt använder sitt kapital och sina erfarenheter.

Dessa tidigare entreprenörer utgör ett mycket intelligent och självständigt riskkapital och är en av drivkrafterna bakom det fantastiska nyföretagandet i denna region.

Jag vill påstå att svenskar är ett entreprenöriellt släkte. Vi har en stolt historia av att bygga nya företag.

Skickliga svenska entreprenörer och tekniker i samverkan med risktagande kapitalister har grundlagt dagens svenska stora och medelstora företag. Egendomsskattekommittén har nu föreslagit att aktier på O-listan ska förmögenhetsbeskattas. På O-listan finns många mindre och medelstora företag, i många fall med entreprenörer och riskkapitalister som stora ägare. Om dessa företag går med vinst utgår bolagsskatt; om ägarna får utdelning eller säljer aktier betalar de skatt.

Var ligger det logiska i att utkräva skatt år efter år på ett värde som kanske aldrig kan realiseras, samt att utkräva skatteinbetalning från någon som inte har fått några pengar att betala skatten med? Detta är naturligtvis en orimlig tanke, och allt fler länder avskaffar den s k förmögenhetsskatten. Ska Sverige gå i motsatt riktning?

Om förslaget genomförs kommer det att leda till accelererad utflyttning av entreprenörer och riskkapital - hur kan detta ligga i Sveriges intresse? Uppenbarligen har en insikt om detta redan vuxit fram inom regeringen, som i de s k tillväxtsamtalen med näringslivet samtidigt för en dialog om att avskaffa förmögenhetsskatten. Mot den bakgrunden förefaller det märkligt att en politiskt tillsatt kommitté nu är inne på helt motsatt spår. Var ligger logiken i att med förslaget ytterligare försvaga de tillväxtdrivande krafterna i Sverige?

Många av de företag som introducerades på O-listan fattade detta beslut under gällande lagregler att förmögenhetsskatt ej utgår. En börsnotering och ägarspridning är ett långsiktigt beslut, som inte kan ändras på samma snabba sätt som Bosse Ringholm sätter en enkel namnteckning under ett skatteförslag. Vi behöver långsiktiga spelregler för företagen för att de ska stanna och växa. Den handlingsplan som ligger i Sveriges intresse, och som kommer att leda till såväl ökad skattebas som ökad tillväxt, är att lägga detta förslaget längst ner i papperskorgen och i stället avskaffa förmögenhetsskatten.

Fotnot: BTS AB är ett svenskt världsledande utbildningsföretag, noterat på Stockholms fondbörs O-lista, som arbetar med datorstödda affärssimuleringar för att utveckla chefer och ledande befattningshavare inom företag och organisationer.

Henrik Ekelund


Svenska Dagbladet

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida