[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Läkartalangen som valde det goda livet
Av Mats Lönnerblad - Tidningen Medikament  nr 4 -  2004

Axel Munthes berömda verk "boken om San Michele" (Albert Bonniers förlag, 1930) är en blandning av fiktion och filosofi, av direkta lögner, drastiska skrönor med mer eller mindre nära verklighetsanknytning och filosofiska avsnitt som sammanfattar ledmotiven i Munthes eget liv och tankevärd.

Det  skriver författaren Bengt Jangfeldt i den stora biografin  om läkaren Axel Munthes liv och författarskap  i boken "En osalig ande" ( Wahlström & Widstrand, 2003) Munthe själv var medveten om kluvenheten i sin karaktär. Han var en enstöring som också rörde sig i den "stora världen" och han njöt av sitt inflytande över dem som fötts till den ställning han själv fått kämpa sig till.

I biografin över Munthe och hans verk visar Jangeldt också hur Goethes drama Faust i mycket speglar författarens egen vånda och kluvenhet. Också Goethe uppfattade sig som en "dubbelnatur" som hade sålt sig till hovet och aristokratin, "de högfärdiga och missnöjda", som han kallar dem.

Här kunde Munthe se en parallell till sin egen karriär, skriver Jangfeldt. Men identifikationen var djupare än så. Det framgår tydligt av boken om San Michele, som är konstruerad som ett Faustdrama, med Axel Munthe själv i huvudrollen.

I Goethes drama sluter den vetgirige doktorn en pakt med Mefistoefeles för att få " rastlös verka" utan att fjättras av några mänskliga lagar, och få tillgång till hemlig kunskap. Men priset är högt. Han måste få ger upp sin själ. I boken om San Michele dyker Mefistofeles upp flera gånger, precis som andra dubbelgångare, och avslöjar bluffen Munthe.

Redan i första kapitlet om sin vistelse på Capri skildrar Munthe hur han försjunker i drömmar om sin framtid där. Då visar sig en "högrest gestalt, svept i vid mantel" och berättar om den tribut som han två tusen år tidigare utkrävt av Kejsar Tiberius för att denna skulle finna  ro på ön: att hans namn skulle vanäras för eviga tider.

När Axel Munthe frågar vilket pris han skall behöva betala för sina drömmars förverkligande, för sin strävan, får han svaret att han måste avstå från sin
framtid och bli ett "oinfriat löfte" en "might have been". Uttrycket är hämtat från dikten "supersciption" av den engelske poeten Dante Gabriel Roseetti:

Look in my face; my name is Might have - been;
I am also called No - more,Too late, Farewell

Raderna finns inskrivna i ett av Munthes tidigare citatalbum, och att han fyrtiofem år senare valde dem som skälvkaratäristik visar hur viktiga dessa rader var för honom. Talet om "Might - Have - been" kan ses som ett utslag av koketteri; i stället vittnar det om självinsikt och resignation, skriver Jangfeldt.

Hade inte Axel Munthe förslösat sin talang hade han kunnat bli den framtida forskare som inte bara han själv  utan också andra såg embryot till under studieåren. Men den möjligheten hade han offrat för den mer lättvunna triumfen att bli "en läkare på modet" -  precis som en gång Faust.

Axel Munthes identifikation med den tyske svartkonstnären var således inte en litterär bara konstruktion.

Också Munthe trodde sig uppenbarligen äga övermänskliga färdigheter. Vad var det för en "gåtfull kraft" som utgick från hans hand, som fick världens rika och mäktiga att lyda honom, kvinnorna att falla för honom, och lapparna att tro att han var helbrägdagörare, frågar sig författaren till boken om Axel Munthes liv och författarskap. Varifrån kom den ? Var han, som lappfolket trodde, i förbund med uldrorna ?

Boken om Axel Munthe visar också att han tagit sig mycket teknisk möda för att undvika sammanblanding med verkligheten, vilket Axel Munthe också erkänner. Samtidigt gör sig Munthe skyldig till historieförfalskning när han påstår att han inte hittar på något utan bara skriver historiskt.

Det gäller inte bara de större händelser i Munthes bok,  som arbetet i Neapel under koleran och bergsklättringsolyckan i Alperna utan också bifografiska detaljer: att Munthe valde colitis till sin medicinska käpphäst berodde utan tvivel på att han själv på samma sätt som regissören Ingmar Bergman under långa perioder led av colon irritabile, nervös mage.
Samtidigt finns det avgörande skillnader mellan bokens Munthe som skildras i boken om San Michele och verkligheten. En är att han inte nämner sitt kärleksförhållande till Drottning Victoria i boken; en annan att han att han är ungkarl. Det var när han första äktenskap med Ultima kraschade som han flydde från Paris, där han inte alls hade samma framgång som i Rom, som han ger sken av i boken om San Michele.

Sitt andra äktenskap med Hilda, som flydde från Munthe sedan hon upptäckt att han var henne notoriskt otrogen, nämner han inte heller i sin bok som är tillrättalagd för att ge en så fördelaktig bild av honom själv i boken om San Michele som det är möjligt.

Själv är jag en stor beundrare av Axel Munthe, både som stor djurvän, författare, humanist och välgörare. Jag har läst boken om San Michele  på både på franska och svenska. Vad som redan då slog mig var att  versionerna skilde sig åt. Förklaringen ger Jangfeldt i biografin, där han klarlägger att Munthe överdrev betydelsen av sina kontakter med såväl den berömde professor Jean Martin Charcot i Paris som med Pasteur.

Möjligen bevistade Axel Munthe Charcots föreläsningar, men det behövde han inte vara student för att göra. När boken om San Michele kom ut på engelska hade Charcot hunnit avlida. Men hans son reagerade våldsamt mot påhoppen mot hans far. Den 18 januari 1931 skrev han en ursinnig insändare i New York Times Book Review som var ett angrepp på Munthes skildring av hans far och av sina studier på Salpêtrière:

Han skriver att "Dr Munthe har otur av valet av datum. Jag var själv student på Salpêtrière då och kan intyga att han inte tillhörde hans studenter och att min far aldrig kände honom. Allt han säger om professero Charcot är falskt eller översatt bokstavligen ur en en lögnaktig bok, skriven av en författare som inte klarade proven".

Några år senare intygade Dr Adrien Loir, pasteurs systerson och assistent under arbetet med de rabiessmittade bönderna som Munthe skildrar i sin bok, att han aldrig stött på Munthe i sammanhanget.

Vad som är sant och osant vet vi fortfarande inte. Men när boken hösten 1934 utkom på franska var det i kraftigt censurerat skick, skriver Jangfeldt. Kapitlen om Salpêtrière och hypnotismen var strukna liksom de flesta andra referenser till Charcot; och avsnittet om Dr Péan, Höpital St.Louis fruktansvärde slakare", saknas helt. Den fullständiga texten har än i dag inte publicerats på franska.

Boken "En osalig ande" är mycket intressant och läsvärd. Jangfeldt ger de flesta svaren till gåtan Axel Munthe, som fortfarande torde vara den mest kände svenske läkaren som verkat utanför Sveriges gränser.

"En osalig ande"  skiljer sig markant från tidigare böcker om Munthe genom att den bygger på omfattande källmaterial: ett par tusen brev från, till om Munthe som författaren under arbetets gång spårat upp i offentliga och privata arkiv över hela världen samt opublicerade dagböcker och memoarer. Boken ger därför en god helhetsbild av Axel Munthe både som person och läkare, och hur han bar sig åt för att i sitt författarskap lägga till rätta, pusslet om sitt eget liv.

Den enda pusselbiten som jag saknar är hur Axel Munthe lyckades finansiera det underbara huset San Michele på ön Capri, som jag själv haft förmånen att besöka några gånger, och som är det mest besökta svenska museet utomlands. Men den gåtan kanske löses så småningom. När och om någon framtida författare lyckas få kungafamiljen öppna de Bernadottska arkiven, som varit det enda arkivet som varit helt stängt för Bengt Jangfeldt, när han skrev boken om Axel Munthe och hans verk.

Mats Lönnerblad
Litteraturkritiker


Tidningen Medborgarrätt

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida