[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Staten skinnar pensionsspararna
Av Mats Lönnerblad - Sundsvalls Tidning - 26 maj 2004

De pengar som redan tagits från pensionsfonderna på ett orätt sätt bör snarast betalas tillbaka. Med vilken rätt undandrar politikerna mer än 258 miljarder från det tidigare systemet ? Hur vågar man ens tänka tanken att beslagta ytterligare 96 miljarder av pensionsspararnas pengar i år ? undrar Mats Lönnerblad

Redan tidigare har jag kritiserat staten för att orättfärdigt lägga beslag på pensionärernas pengar. Senast jag gjorde detta var  i en stor artikel i Finanstidningen där jag också hänvisade till KG Shermans utmärkta bok i samma ämne: "Den nya pensionen.  En reform med stora problem"

Min egen förklaring den gången till varför pengarna i det gamla ATP-systemet kapsejsade,  var de ekonomiska konsekvenserna av den svenska bankkrisen 1987 - 1993. I sin bok skriver Scherman att de stora pengar som  redan har beslagtagits från AP-fonderna och förts över till till statsbudgeten, innebär ett uppenbart brott mot de utfästelser som gjordes 1994, och som leder till oacceptabla följder för pensionerna.

Genmälet på min artikel den gången kom från folkpartiets Bo Könberg. Inte heller han gav något ordentligt svar till varför staten gav sig rätten till att plundra enskilda sparare på närmare  258 miljarder. Svaret han gav var att renodlingen av förtidspensionssystemet numera skall regleras via statsbudgeten.

Jämför detta stora belopp som beslagtagits från enskilda pensionssparare med det stora drama som utspelat sig för att spararna i Skandia känner sig lurade på minst 2 miljarder i samband med Skandaliaaffären, så inser läsarna skillnaden i både  belopp och konsekvenser för Sveriges alla luttrade
pensionssparare.

De cirka 258 miljarder som tidigare fördes över till statsbudgeten den gången gjorde  att det sedan "bara" fanns 575 miljarder kronor kvar i pensionskassan att fördelas.  En ny och sista prövning huruvida man tänker beslagta ytterligare medel skall äga rum nu i år.

Konsekvenserna av reformen och åderlåtningen av pensionärernas pengar ser vi redan i dag. Det var den positiva utvecklingen av börsen som räddade höjningen av pensionerna för nästa år. Men samtidigt växte skulderna i  pensionssystemet mer än tillgångarna. Risken är således stor att pensionerna kan bli mindre än väntat i framtiden genom den tidigare åderlåtningen av systemet. .

Utan AP-fondernas värdeökning på närmare 90 miljarder genom börsuppgången förra året, hade bromsen  i pensionssystemet slagit till och minskat värdet på pensionerna för år 2005. Trots detta  överväger politikerna nu att föra över ytterligare maximala 96 miljarder till statskassan.

Min uppfattning som jag vet att KG Sherman delar, är att obegripliga räkneövningar inte gör Sveriges nya pensionssystem säkrare. Dessutom blir systemet inte säkrare av att man redan plockat 258 miljarder ur AP-fonderna, och nu överväger att föra över ytterligare 96 miljarder.

Den fråga som jag därför vill ställa till de folkvalda, innan man beslutar om att fortsätta plundringståget mot pensionärerna,  är hur det kan komma sig att man inte respekterar gjorda riksdagsbeslut, och att man river upp gamla beslut hur som helst, och när det passar ?

De redan stora uttagen från AP-fonderna och de nu planerade uttagen, kommer att ytterligare försvaga människors tilltro till samhället, och förmågan att infria löften och förpliktelser.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Sundsvalls Tidning

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida