[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

I skuggan av Knytby: sekten inte religionens fel
Av Mats Lönnerblad - Sundsvalls Tidning - 27 maj 2004

I maj i år utkom Karl-Erik Nylund med en ny version av  sin omarbetade bok  "Att leka med elden - sekternas värld"  Den första upplagan kom ut 1998. Boken har fått en skrämmande aktualitet på grund av de tragiska händelserna i den uppländska byn Knutby.

Fiadelfiaförsamlingen i Knutby har allt sedan den 10 januari 2004 dagligen varit under massmediernas belysning. En ung pastorsfru i församlingen hittades mördad. En 30-årig man utsattes för mordförsök. Då både skuldfrågan och motivet i denna komplexa utredning ännu inte är klarlagda i domstol, saknas en närmare analys av dessa uppmärksammade händelser i boken.

Det är i stället andra  frågor om olika obskyra sekter som Karl -Erik Nylund berättar om med stor kunskap och stark inlevelse.  Hans eget arbete som är präst i svenska kyrkan, gör att han har lätt att förklara de olika sammanhangen. Han beskriver vilka som är de farligaste sekterna i Sverige och i världen. Vad det är som kännetecknar en sekt. Hur lätt är det att dras med. Och hur svårt det är att bli fri. Det är bara några av de väsentligaste frågeställningarna som Nylund behandlar i sin intressanta och viktiga bok:  Att leka med elden - sekternas värld

Enligt Nylund som är expert på sekter, är en narcissistisk person som sektledare det farligaste som finns. Är han dessutom som i Knutbyfallet omgiven av en profet som ingen vågar ifrågasätta och pastorskolleger som hyllar underordning, kan en hel församling vilseföras.

Manipulation kräver en manipulatör och personer som bekräftar manipulations rätt att utövas. Motkraften är kritiskt tänkande och demokratiskt inflytande. Den fanns det uppenbarligen inte i församlingen i Knutby. När en osund religiositet utvecklas spelar ledargestalten en central roll. Det karaktärsdrag som utvecklar en manipulativ ledare är narcissmen. Kärleken till det egna jaget.

Hos den narcissistiska personligheten präglas hela livet av en infantil önskan att bli något stort, anser Nylund. Detta leder ofta till en extrem självcentrering kombinerad med brist på intresse och empati för andra. Genom att idealisera andra människor söker den narcissistiska ledaren efter beundran.

Karl-Erik Nylund reagerar med rätta över de självmordbombare inom Islam och fanatiker inom judendomen, som inte ens blinkar när man med olika metoder tar kål på sina religiösa och politiska motståndare. Och för att en barnflicka i en vanlig svensk by, i en till synes vanlig frikyrkoförsamling, som  begår mord och mordförsök. Vad som gör det extra upprörande är att det skulle ha skett på uppdrag av Gud. Är det då religionen något ont som får människor att begå onda handlingar, frågar han sig.

Han menar att det inte är religionen det är fel på. Enligt Nylund är det i stället maktgalna eller narcissistiska människor som själva gör religionen till en farlig företeelse. De stora religionerna i världen som judendomen, islam och kristendomen och hinduismen, är kärlekens och fredens religioner.

Det är lösryckta stycken från heliga skrifter, omtolkningar och personliga  tolkningar i fundamentalistisk anda, som ger upphov till de mest vidriga handlingar. Mord är varken kristet, islamiskt eller judiskt.

Själv hyser Nylund en berättigad rädsla för olika sekter. I boken berättar han hur han i ett TV-program med en man som påstod sig ha direktkontakt med Satan. Hans mål var att dra ungdomarna så djupt i Satans våld, att de aldrig skulle komma upp igen.

Under programmet blev Satanistledaren allt mer upprörd över de svar som han själv och och den kände frikyrkopastorn Stanley Sjöberg  gav. I ganska klara ordalag sade Satanistledaren att de skulle trampas ner som insekter. Det kunde hända saker och ting. T o m personalen i TV-studion blev så rädda efter intervjun att de kvarhöll Karl- Erik Nylund och Stanley Sjöberg, tills Satanistledaren hade hunnit lämnat studion.

Karl-Erik Nylund anser att sekternas inverkan på människor är förödande. De gör allting för lätt för sig. Sekten ger entydiga svar, svart eller vitt, på de mest komplicerade frågorna i livet. Trots att det är högst sällan det i livet kan ges så entydiga svar. Ändå är många sekters budskap just detta. "Kom till oss så skall vi göra dig till den perfekta människan." Det är bara ett krux - att den perfekta människan inte finns.

Det svar som han ger på vad en sekt är lyder: "en avvikande rörelse från vedertagen tro" En förklaring som han egentligen tycker är för enkel. Varför han framför ännu en definition om sekten "som en socialt, kulturellt och religiöst avvikande rörelse."

Har man en gång fastnat i en sekt är det heller inte lätt att komma ur. Det finns många hinder på vägen. Som vi har sett i Knutbymålet är banden till ledaren och de andra sektmedlemmarna starka. Sekten blir hela medlemmens liv och sociala nätverk. Frågan som alltid uppstår är: Tänk om sekten har rätt i alla fall ?

Det är få som vågar ta risken och pröva budskapets riktighet. Kritik får får inte riktas mot sekten och utomstående får man inte fråga, för då begår man ju en dödssynd. För många känns det tryggt att tillhöra en sekt. Man är omgiven av människor som tänker lika.

I en urspårad teologi kan vilka saker som helst hända. Det har vi redan sett kring vad som hänt i Knutby och på andra ställen i världen. Det kommer vi att få se många gånger till.

I boken tar författaren upp vad som händer i ett 50-tal sekter - de flesta verksamma i Sverige. Boken varnar för de fasansfulla konsekvenserna och vad som kan hända om man är alltför godtrogen, och råkar ändå fastna i en sekt. Nylund berättar också om de som själva varit bundna av en sekt, men till slut lyckats komma loss.

Sekter behöver inte ens vara religiösa för att åstadkomma oskyldiga människor stor skada. I många fall överträffar verkligheten dikten. Själv tänker jag genast på Charles Manson och hans kvinnliga medhjälpare som den 9 augusti 1969 bröt sig in i filmregissören Roman Polanskis hus utanför Los Angeles, och utan någon synlig orsak mördade hans fru Sharon Tate och några av hennes vänner. Sharon Tate väntade barn och var i åttonde månaden.

Knutbyfallet visar  hur lätt det är att bli både förledd och vilseledd av en sekt. Att leka med elden - sekternas värld är både en skarp varning och en väckarklocka, som förtjänar den stora uppmärksamhet som boken redan fått. Författaren visar också på ett tydligt sätt hur svårt det är att försvara sig när man blir beordrad uppgifter, som strider mot både lagar och förordningar.

När man väl hamnat i träsket är det svårt att komma loss. För att lyckas tvingas man gå genom både eld och vatten. För det fordras många gånger både utomstående professionell hjälp,  stor kunskap och en stark personlig integritet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Sundsvalls Tidning

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida