[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

De finns mitt bland oss
Av Mats Lönnerblad - Västerbottens - Kuriren  - 11 mars 2005

Är Psykopater onda ? Ja, det skulle man kunna säga i bemärkelsen att de producerar ondska. Dels genom sina egna handlingar, dels genom den förvirring de orsakar i omgivningen. Förvirring som i sin tur genererar många handlingar, som vi betraktar som felaktiga eller onda.

Om psykopatiska chefer har Lars – Olof Tunbrå med lång erfarenhet från olika chefpositioner inom näringslivet skrivit en lika omtumlande som avslöjande bok: Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga. Liber Ekonomi (2004) Sedan mitten av 1990 – talet är Tunbrå verksam som chefrekryterare. I dag är han VD för Search Partners AB. I boken hissar han varningsflagg för olika former av psykopatiska beteenden som är svåra att upptäcka.

Han menar att de flesta psykopater vi möter inte är kriminella eller fängelsekunder. De finns redan mitt bland oss. Har man hamnat i psykopatens våld kan man inte undvika att bli skadad. Psykopaten projicerar alla sina misstag på andra. De får ta på sig psykopatens skuld. Själv är han oförmögen att känna någon skuld.

Andras lyckade insatser och framsteg tar han däremot till sig, genom att göra dem till sina egna. Som en parasit lever han på andra. Det gäller i alla relationer med en psykopat. Som chef, medarbetare, kollega och familjemedlem.

För den som är tillräckligt självständig och tar avstånd eller försöker bryta sig loss, kommer att uppleva psykopatens hämnd. Han är en mästare i att ställa till problem genom att skaffa sig hållhakar på sina medmänniskor. Varje misstag hos andra utnyttjar han till sin egen fördel. Därför måste man så snabbt som möjligt upptäcka sjukliga psykopatiska beteenden och så snabbt det någonsin går isolera psykopaten.

Författaren varnar för att ge psykopaten befogenhet att utöva någon som helst makt. I så fall utövar han bara makten till sin egen fördel. Ge honom heller inte ekonomiskt ansvar eller möjlighet att representera företaget eller den politiska organisationen utåt. Vi får inte glömma att psykopaten tar varje tillfälle till att dupera och manipulera omgivningen.

Den amerikanske psykiatrikern Hervey Cleckley menar att psykopater inte är att betrakta som sjuka. De har en beteendestörning som inte har sin grund i neuroser eller mentala sjukdomar. Det är därför de är svåra att upptäcka. Den psykopatiska personligheten är motsägelsefull. Där finns charmerande positiva drag, samtidigt som man kan finna en osminkad egoism och ondska.

Manipulerandet gör att man har svårt att se de rätta sammanhangen. Lever man eller arbetar tillsammans med en psykopat kan det ta flera år innan man upptäcker den svarta sidan.

Eftersom han saknar fullständig insikt om sitt problem är han aldrig samarbetsvillig. Visar han vilja till till samarbete om han råkar bli avslöjad är det bara för att manipulera psykologen. Lars – Olof Tunbrå pekar på fall i litteraturen där kriminella psykopater lyckats få en diagnos på psykisk sjukdom eller neuros vilket innebär att straffet i princip uteblir. Psykologen arbetar därför sällan ensam när han misstänker psykopati. För att ställa diagnosen psykopati krävs det ofta samarbete mellan psykologer, psykiatriker och andra specialister inom mentalvården.

Psykopater saknar vad vi kallar för ett utvecklat ”överjag” (samvete), skriver Tunbrå.

De har inte den inre röst som talar om när man är på väg att göra något fel. Deras främsta drivkraft är kortsiktiga egoistiska behov. Kopplingen mellan förbjudna handlingar och ångest och skuld är därför svag eller obefintlig. Det enda som kan stoppas psykopaten är upptäckt eller risken för upptäckt. Han tycker dock fortfarande att han har rätt att agera som han gör. Att manipulera andra genom att skapa förvirring och kaos.

Kännetecknande för en psykopat som arbetar inom ett företag är det överdrivna behovet att vilja veta allt i detalj. Han litar inte på någon. Han kan ha en stab av ”siffernissar” med sig som ständigt kontrollerar medarbetarnas uppgifter. Psykopaten känner sig ständigt lurad och blir därför pedantisk i sitt beteende.

Det andra behovet är att vilja ha kontroll över andra personer. Det kan yttra sig att psykopaten ständigt kräver rapporter om vad personer gör. Men också i handlingar som demonstrerar makt över personen. Bestämma möten på tider som är obekväma. Själv inte passa tider som han själv eller andra kommit fram till. Om den utsatte är stark och har integritet brukar det här inte lyckas. Då kommer nästa instrument in. Psykopaten börjar hota och förödmjuka personen. Får andra att utföra förödmjukande handlingar mot personen.

Själv tänker jag då genast på hur fullständigt ohämmat psykopatiska politiska ledare som Hitler, Mussolini och Stalin utnyttjade hela sin makt för att tillskansa sig egna ekonomiska och politiska fördelar på andras bekostnad, och med förödande konsekvenser för både det egna landet och alla de oskyldiga som drabbades.

I ledarskapet ligger ju att man blivit tilldelad makt. Till makt hör ett stort ansvar. Ytterligheten av maktutövningen är att utöva denna makt i ond tro. Något som psykopatiska ledare aldrig ryggar för, när det handlar om att använda sig av psykiskt eller fysiskt våld mot andra. Det är vad som händer, när vi när vi anförtror den kommersiella eller politiska makten åt psykopater, som saknar både känsla och emotionell intelligens och som utövar makten genom att sprida ondska, bara för att kortfristigt kunna tillfredsställa sina egna behov.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Västerbottens - Kuriren

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida