[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankerna styr spelet
Av Mats Lönnerblad - Aftonbladet - 12 september 2005

Nu måste reglerna för bankerna skärpas – igen

Under bankkrisen gav statsminister Carl Bildt och bankminister Bo Lundgren krisbankerna tillstånd att obehindrat säga upp krediterna för företagare som inte längre passade in i bankernas ”portfölj”. Gällande spelregler och givna kreditlöften övergavs. Företagare försattes över en natt i ohållbara situationer. Konkurserna kom slag i slag.

Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund reagerade starkt mot detta. För att förhindra att något liknande skedde igen bad de mig att utreda om en gemensam riksdagsmotion skulle kunna skrivas, med stöd av Sveriges största företagsorganisationer. Motionen skulle fastställa vilka spelregler som gäller för svenska företagare mot bankerna och omöjliggöra en upprepning av regeringen Bildts tilltag.

De spelregler saken gäller är:

- Att det inte borde gå att obehindrat säga upp krediter under löpande avtalsperiod, utan att kunna bevisa att säkerheterna för krediterna har försämrats.

- Att det i samband med domstolsprövning åligger bankerna att kunna bevisa att säkerheterna har försämrats.

- Att bankgarantier gäller som säkerhet.

- Att inte banken skall kunna säga upp bankgarantier mot företagare och lägga beslag på företagets pengar, när bankgarantin är utställd mot en tredje part.

- Att det inte skall gå att försätta en företagare i personlig konkurs, innan man bevisat i domstol att hans företag eller han själv är på obestånd.

Dessa enkla spelregler, som aldrig följdes under den svenska bankkrisen, bad jag såväl företrädare för Regeringskansliet, Företagarna, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Sveriges Industriförbund att uppmärksamma. De följdes inte under bankkrisen, och de följs fortfarande inte, av vare sig domstolar eller banker.

Högsta domstolen (HD) använder till och med bankernas egen intresseorganisation Bankföreningen som remissinstans när ärenden av detta slag ska prövas. De regler som stipuleras i EG-rätten, den europeiska banklagen och Europakonventionen åsidosätts. Det går därför inte att få några rättelser i domstol.

Min utgångspunkt i samtalen var ganska enkel: Runt om i världen gäller en uppsättning spelregler för fotboll. De ändras inte mitt i en match därför att ett lag ligger under, eller därför att en domare fått för sig att det vore smidigast att hitta på nya regler.

Är det inte rimligt att spelreglerna för något ännu viktigare, företagande, är lika strikta och förutsebara? Borde inte dessa spelregler garantera ett skydd för både företagarnas och landets intressen, även om bankerna gjort dåliga affärer?

Tyvärr lyckades jag aldrig få någon av de representanter som jag uppvaktade att reagera. Nu har både SAF och Sveriges Industriförbund försvunnit och ersatts av det nya Svenskt Näringsliv. Organisationen Företagarna har både fått ny VD och ny ordförande. Regeringskansliet har nya representanter som skall tillvarata företagarnas intressen. Därför vill jag offentligt fråga någon av dessa nya företrädare, om det inte snart är dags att skärpa spelreglerna för hur banker kan behandla företagare?

Kan det, till exempel, vara rimligt att få säga upp krediterna och plundra företagare med hjälp av statliga ”skräpbolag” som Retriva och Securum, utan att ens dessförinnan på ett ordentligt sätt underrätta sig om säkerheterna har försämrats? Kan det anses förenligt med god affärssed att ensidigt nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 och 70 procent, bara för att krisbankerna var på obestånd?

När det gäller fotboll finns det en regelbok med International Board´s officiella beslut. Boken heter ”Spelregler för fotboll”. Citat: "Denna regelbok avser att ge domare, spelare, tränare, ledare och övriga fotbollsvänner en ingående kännedom om de regler, efter vilka fotboll spelas över hela världen." Men när det gäller bankernas förhållande till sina kunder finns inget motsvarande. Företagare överraskas gång på gång av att bankerna ändrar spelreglerna när de så önskar. Och domstolarna låter dem göra det.

Skulle fotboll spelas på samma sätt vore det en skandal. Skandalen är inte mindre när godtycket drabbar företagare.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
 


Aftonbladet

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida