[Hemsida] [Skicka vykort]


Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 25 juni 2018

I sina två första böcker om Roms förvandling från demokrati till diktatur: Imperium och Konspiration. Forum förlag. Översättning av Leif Janzon- överträffar författaren och journalisten Robert Harris sig själv - det mesta han tidigare skrivit. Avbildad: Mats Lönnerblad

I den tredje boken Dictator,(Arrow books) som ännu ej finns utgiven på svenska, slutför Harris sin trilogi med mästarhand som handlar om hur romarriket, så snabbt kunde förvandlas från demokrati till diktatur.

Vad trilogin handlar om är hur advokaten och konsuln Marcus Cicero försöker försvara demokratins grundvalar och lagar, medan mäktiga krigsherrar med egna maktanspråk själva önskar styra landet enväldigt, gör allt för att motarbeta Ciceros strävanden sedan han blivit konsul och senatens ordförande..

År 63 före Kristus var Rom den överlägset största staden i den kända världen. Cicero är vald till nybliven konsul och ordförande i senaten. Hans fiender planerar en statskupp, men den gången lyckas Cicero överlista dem. Ciceros värsta motståndare är krigshetsarna Gaius Julius Caesar, Pompejus och Crassus som hyser ambitionen att själva ta makten och handlar därför enlig korrupta politikers grundregel i alla tider: Alla medel är tillåtna.

Samtidigt med Ciceros framgångar som talare i senaten och försvarsadvokat växer den unge Caesars makt allt mer. Cicero blir tvungen att konfronteras sin rival som i det mesta är hans totala motsats. Cicero är demokrat och filosof utan någon större strävan efter ytterligare makt och rikedom. Caesar hans raka motsats.

Vid den här tidpunkten var Roms mäktigaste män generalen Pompejus Magnus och den rike Crassus. Caesar behövde deras hjälp för att ta sig till makten. En hemlig allians bildades. Det första triumviratet. År 59 före Krisus valdes Caesar till konsul och lyckades manövrera ut sin rival Bibulus. I praktiken blev Caesar ensam konsul. Utifrån denna position och medelst övriga maktmedel kunde de tre så småningom förvandla Rom från demokrati till diktatur.

Ciceros avståndstagande från diktatorer och eldande försvar för demokratin var inte främst teoretisk. Han kände fysisk plåga med offren. Med de torterade, de skrämda och de förföljda. Som försvarsadvokat vinner han sitt första stora mål när han som konsul kommer hem från Cicilien till Rom och får i uppdrag att försvara en skräckslagen man från Cicilien som vill be om hjälp mot Gaius Verres, öns korrupte ståthållare som plundrat honom och hans familj på alla deras tillgångar och nu riskerar han att bli korsfäst på grund av falska vittnesmål, men räddas av Cicero.

Befolkningen i Rom uppgick vid denna tid till minst trekvart miljon och skulle öka till miljonen innan århundradet var slut. Händelserna böckerna beskriver vad som faktiskt hände och handlar om de 29 volymerna av Ciceros nedskrivna tal och brev som finns publicerade av Harvard University Press. Berättaren i alla tre böckerna utgår från Ciceros skrivarslav och sekreterare Tiro.

År 46 före Kristus tvingades Caesar att dra ut i fält till Spanien. Efter att ha återvänt hem fick han titeln Imperator (överbefälhavare) samtidigt som han blev diktator på livstid med egen rätt att utse olika ämbeten. Det var detta år som han adopterade sin systerdotters son Octavius som sin egen son.

Den stora förändringen inträffade när Caesar mördades i senaten, av de sammansvurna den 15 mars år 44 före Kristus födelse. Han fick motta 23 dolkstick. Flera var hans tidigare förtrogna, deltog i mordet, bland annat Cassius och Marcus Brutus. Det skedde efter hemkomsten från Caesars framgångsrika plundringståg i andra länder.

Innan mordet hade Caesars testamenterat stora delar av sina tillgångar till sin adoptivson, född Octavius, som svor på att hämnas mördarna och själv befästa sin ställning som efterträdare till Caesar.

Octavius som själv ville ta makten, frågade Cicero hur han skulle gå tillväga, medan Cicero gjorde allt för att försöka bevara demokratin och därför inte ville bevilja att den 19-åriga arvtagare till skulle utnämnas till Konsul. Caesar hade ju förstört demokratin med sina villkorslösa strävanden, och att själv försöka göra sig till Gud, konsul och envåldshärskare.

Hur det gick för Cicero som hittills lyckats hålla sig kvar vid makten blev han nu själv och hela den gamla senaten bortkörd och förföljd och drabbades till slut själv, av den massiva mordvåg som följde på alla demokratins förespråkare - vilket förändrade Roms styre i grunden för tusen år framöver - från demokrati till varaktigt envälde.

Jag hade turen att få träffa Robert Harris när han våren 2018 var i Sverige för att presentera sin senaste bok: München (Bookmark förlag) Men vårt samtal handlade mest om den trilogi han tidigare skrivit. Romarrikets förvandling från demokrati till diktatur.

Med sin senaste bok: München visar Harris hur lätt det var för Hitler att starta ett krig trots att Englands premiärminister Chamberlain flög till München för att desperat bevara freden.

Hitler undertecknade ett fredsavtal med Chamberlain som han aldrig följde. Hitler var fast besluten att själv försöka erövra världen. Det skedde genom att lägga beslag på annans egendom - förfölja och likvidera oliktänkande, vilket resulterade i 2:a världskriget. Hitler använde sig av samma metoder som Caesar och hans efterföljare använde sig av och som Cicero försökte bekämpa för mer än 2.000 år sedan.

Robert Harris trollbinder läsaren med sin trilogi om Cicero. Han visar också stora kunskaper om antiken, som historiker skrivit mycket om och ger en bra bild av Cicero och hans värld. För den som är intresserad av det tidiga Europa och vår civilisations rötter, är dessa böcker ett måste. Harris förmåga att återge kraften i Ciceros retorik gör att hela berättelsen känns mycket trovärdig och läsvärd.

Vad Harris visar med sitt författarskap är hur världen inte förändras i grunden. Det dyker ständigt upp nya korrupta makthavare - som gör allt för att själva befästa sina maktanspråk, till vilket pris som helst.

Men, vem vill leva och utsättas för förföljelser och mordhot i en diktatur, så länge det fortfarande finns länder, där det går att leva i varaktig fred och en hållbar demokrati som värnar om den enskildes rätt ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida