[Hemsida

Ledaren 5 - Bankrättsföreningen sviker inte sanningen

Många är de frågeställningar och problem, som uppkom genom bank- och finanskrisen och som  ansvariga medvetet sopar under mattan till förtvivlan för de som drabbades.

De enskilda ansvarspersoner inom bankväsendet, regering och riksdag, som var direkt ansvariga för 1900-talet största skandal önskar inget hellre än att deras allvarliga misstag och flera fall direkt brottsliga gärningar tystas ned.

Vi som har drabbats kommer att fortsätta grävandet efter sanningen och på denna hemsida lämna de fakta som framkommer.

Under rubriken - Ledaren -  görs debattinlägg, som kan medverka till att hela sanningen kommer fram och redovisas.  De ansvariga skall vara medvetna om att sanningen förföljer dem som skuggan en solig sommardag.

Brf Styrelse
 


2024-05-05 Anmälan till Europadomstolen
2024-04-02 Ansvarskulturen som försvann
2024-04-02 Att få betala för att bli bestulen
2024-03-29 Klimatkrisen är i första hand en ledarkris!
2024-03-26 Likhet inför lagen
2024-03-20 Semantiken i juridiken
2024-02-16 Sverige måste kunna svara för sin egen rättsordning
2023-11-25 Domare U.P.A (Domare utan personligt ansvar
2023-10-21 Rättsfakta
2023-09-13 Gäller rättsstatens principer inte längre i Sverige? 
2023-09-13 Sverige måste kunna svara för sin egen rättsordning
2023-09-11 Brott och straff
2023-08-29 Sanningen bakom Kreugerkraschen 
2023-08-08 Bokbränningar har ingenting med yttrandefrihet att göra
2023-08-08 Bevisbörda och beviskrav i domstol
2023-08-02 Pensionsbluffen
2023-07-29 Omprövning av rättsliga beslut
2023-07-20 Om bristande talerätt
2023-07-12 Om grundläggande rättigheter
2023-06-29 Avtals– och kontraktsbrott
2023-06-05 "Klagan över domvilla"
2023-05-15 ”Bankanalytiker kan inte räkna rätt”
2023-05-05 ”Fri bevisprövning i huvudförhandling”
2023-04-05 UBS uppköp av Credit Suisse
2023-03-24 Bankbubblan som spricker 
2023-02-27 ”Rätten till en rättvis rättegång”
2023-02-16 Undanhållande av bevisning i huvudförhandling
2023-02-01 "Legalitetsprincipen inom förvaltningslagen måste följas"
2023-01-31 "Advokaters och domares brott mot regelverken"
2023-01-17 Sverige måste kunna svara för sin egen elförsörjning
2022-12-30 Varning!
2022-12-22 "Vad som kan ske vid nästa finanskris"
2022-12-07 Vad händer när tjänstemannaansvaret införs på nytt ?
2022-11-07 Manschettbrottslingar stal deras företag
2022-10-29 Bankernas bristande etik och moral
2022-09-03 Ryssland - ett laglöst land
2022-09-31 Den globala ekonomiska lösningen på dagens kris
2022-08-15 Rättsfientlig svensk lagtolkning
2022-08-15 Tuffare tider
2022-08-03 Presidenten som stal Ukrainas statskassa och försvann
2022-07-29 Finansfrossa
2022-07-01 Editionsföreläggande i domstol
2022-07-01 När faller ekonomibomben ?
2022-06-14 Dagens samhälle kräver tydliga spelregler 
2022-05-27 Från folkets tjänare till folkets ledare
2022-05-03 Rysslands brott mot de mänskliga rättigheterna
2022-05-03 Demokrati mot diktatur 
2022-03-28 Vilken framtid väljer vi?
2022-03-28 Åtala Vladimir Putin för krigsförbrytelser 
2022-03-19 Hur svenska företagare förnedras i våra domstolar
2022-02-27 Beivra Vladimir Putins brott mot mänskligheten!
2022-02-05 Skadeståndsanspråk mot svenska staten
2022-01-12 Bankkris i repris 
2022-01-01 Jäv och rättegångsfel i våra domstolar 
2021-11-28 Skäl för ny tillsyn av svenska domstolar 
2021-10-01 Kraven på effektivt domstolsskydd måste stärkas
2021-09-29 Vad händer under nästa bankkris?
2021-09-04 Svenska domstolars kränkning av Europakonventionen
2021-08-14 Sverige följer inte EU:s gemensamma lagar
2021-08-03 Svenska domare borde lära av Judge Judy!
2021-07-27 "Ett svidande underbetyg för tingsrätten"
2021-07-27 Regler för domarjäv
2021-07-15 Undanhållande av bevisfakta.
2021-06-23 Domare bryter mot domareden.
2021-06-10 The storm ahead!
2021-06-01 Konventionsbrott.
2021-05-29 Stormvarningarna!
2021-05-26 En misslyckad domstolsreform
2021-05-18 EU-lagens företräde i Sverige
2021-05-01 Rättsstridiga förvärv som godkänts av domstol
2021-04-29 Censurerad i Sverige
2021-04-19 Kontrollmyndigheterna sviker sin uppgift
2021-04-06 Konsten att förvandla lögn till sanning
2021-03-24 Vägskäl (Crossroads)
2021-03-15 Ekobrott
2021-03-15 Framtidens snabbtåg
2021-03-09 Stora behov av satsningar på infrastruktur
2021-03-06 Dags att återskapa Glass-Steagall Act!
2021-03-04 Bedrägerioffer i Sverige får ingen hjälp!
2021-02-17 Sverige måste lära sig följa Europarätten
2021-01-25 Justitiekanslern(JK) sköter inte sitt jobb!
2021-01-22 Hemlighållna brott göms bakom sekretesslagen
2021-01-21 Kalla fakta om mordet på Ivar Kreuger
2021-01-17 Häxprocessen mot Torsten Kreuger
2021-01-10 SEB:s skamgrepp mot Ivar Kreuger och Nordbankens övergrepp mot Erik Penser
2020-12-22 Åsidosättande av grundläggande rättigheter
2020-12-22 Ta ut den ekonomiska kursen under pandemin!
2020-12-10 Valutasvin(n)
2020-12-03 Stölden av företaget System 3R
2020-11-24 Stoppa de privata Centralbankernas kupp!
2020-11-01 Klagande över domvilla i Högsta domstolen
2020-11-20 Bekämpa manschettbrottsligheten
2020-09-21 Plundring av företag måste stoppas!
2020-08-12 The res judicata rule (Lagt mål ligger)
2020-07-23 Sverige sviker rättsstatsprincipen
2020-07-07 Politiska rättegångar i Sverige och USA
2020-07-02 Finanselitens mörka baksida
2020-06-29 Företagspiraterna utarmar Sverige
2020-06-12 Morden som skakade Sverige
2020-06-03 Domstolens svek mot företagare
2020-05-30 Bubblan spricker
2020-05-27 Den svenska modellen
2020-05-23 Coronavirusupprop: För en global hälsoinfrastruktur
2020-05-04 Europa, vakna!
2020-04-15 Anmälan till EU Domstolen
2020-04-09 Penningtvättskandalen i Swedbank
2020-04-08 Triagera spekulanterna - inte svenska folket
2020-04-04 Riksdagens ombudsmän (JO) missbrukar sin makt
2020-03-23 Justitiekanslern sopar rättegångsfelen under mattan
2020-03-20 Kassabrist
2020-03-10 Rapport över faktiska iakttagelser i ett pågående tvistemål. Del 1
2020-02-26 I Sverige råder fri bevisprövning i domstol
2020-01-24 Ivar Kreuger och 1990-talskrisen
2020-01-19 Varaktiga avtal (Perdurerande avtal)
2020-01-09 Domstolars skyldighet att besvara frågor
2019-12-19 Pacta sunt servanda (Avtal skall hållas)
2019-12-03 Obefogad uppsägning av avtal - ett kontraktsbrott
2019-11-22 Begäran om förhandsbesked
2019-11-04 Avvisning av bevisning i svenska domstolar
2019-10-23 Undanhållande av absoluta bevis
2019-08-05 Trippelmordet på Ivar Kreuger
2019-07-29 Sanningen om Kreugerkraschen
2019-07-21 Regeringen lever inte som den lär!
2019-07-08  Varning för bolagsplundrare!
2019-07-07 Stiftelsen Industrifonden sviker sitt uppdrag
2019-06-24 Gota Bank och bankkrisen
2019-06-20 När staten tar för sig
2019-05-27 Sverige måste skifta spår 
2019-05-20 Fientligt övertagande av System 3R-koncernen
2019-04-08 EU-lag går före svensk lag
2019-03-18 Gör om och gör rätt !
2019-02-26 Varför utreds inte förmögenhetsbrott ordentligt i Sverige?
2019-02-23 Bankkarusellen snurrar vidare
2019-01-27 EU:s lagar och regler går före svensk rätt
2019-01-21 Bluffstopp i brottsmål och tvistemål
2019-01-02 Rätten till en rättvis rättegång
2018-11-07 Negativ särbehandling
2018-10-17 Urgröpt rättssäkerhet
2017-10-07 Den förgörande hämnden
2018-10-04 Svenska domstolar trotsar EU-rätten
2018-09-24 Motståndsrörelse på liv och död
2018-09-20 Sätt stopp för miljöbovarna
2018-09-16 Stormvarning
2018-09-05 Sagan om bankerna
2018-09-01 Dubbelspel
2018-08-21 Svenska domstolars oförmåga att tänka juridiskt
2018-08-07 Fejkad företagsbesiktning
2018-08-01 Lagstridigt förfarande i svenska domstolar
2018-07-12 Vem mördade Ivar Kreuger?
2018-06-25 Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur
2018-06-07 Domstolstrots
2018-05-16 Rättsosäkra partiska domstolar
2018-05-09 "Fattigpensionärer"
2018-04-23 Varför diskrimineras den enskildes rätt i Sverige?
2018-04-08  "Money Monsters" (Finanshajar)
2018-04-03 Fred i vår tid?
2018-02-18 Öst tar gradvis över världsekonomin -
Sidenvägen visar åter vägen till välstånd
- Mats Lönnerblad
2018-02-18 Olivligt förfogande och egenmäktigt förfarande - Mats Lönnerblad
2018-02-02 Godtycke och osäkerhet - Marie-Anne Olsson
2018-01-25 Regeringsformens krav på prövningstillstånd
2018-01-18 Hoten mot rättsstaten Sverige - Mats Lönnerblad
2018-01-12 Innovatörer och entreprenörer är rättslösa i dagens Sverige - Börje Ramsbro
2018-01-06 Avtalstextens betydelse - Mats Lönnerblad
2017-12-31 Rätten till en rättvis rättegång - Mats Lönnerblad
Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Besökare totalt:

Hemsida