[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Sista dansen med ABB
Av Mats Lönnerblad - Finanstidningen - 19 februari  2002

Gårdagens hjältar erövrade länder och fick vara hjältar så länge segrarna varade. Dagens megastjärnor som Percy Barnevik erövrar marknader och hyllas som hjältar så länge som de företag de representerar går bra, och aktiekurserna fortsätter att stiga.

Titel: ABB the dancing giant
Författare: Kevin Barham och Claudia Heimer
Förlag: Financial Times Management, 2002

abb.gif (122524 byte)Hur Percy Barnevik efter studier vid Stanford universitetet i Kalifornien via olika uppdrag inom den svenska industrikoncernen Sandvik endast 38 är gammal blev chef for Asea som senare blev ABB har författarna Kevin Barham och Claudia Heimer på uppdrag av Financial Times Management skrivit en bok: ABB the dancing giant som speglar både företagets management och tidigare framgångar under Percy Barneviks ledning.

Hans första riktigt stora affär ägde rum 1988 när han fusionerade Asea med det schweiziska företaget Brown Boveri och skapade den multinationella företagsjätten ABB med cirka 200000 anställda. Kevin Barham och Claudia Heimer ger en bra analys av hur Barnevik på kort tid lyckades med konststycket att förvandla det lite tråkiga svenska verkstadsföretaget Asea till en internationell megakoncern.

Shoppingrunda
Vad som emellertid inte framgår av boken, var att sättet att erövra nya marknader också blev företagets fall. I stället för att låta ABB växa vidare organiskt, inledde det nya ABB en köpronda av företag på de nya marknader som företaget ville erövra. Det var meningen att de uppköpta företagen skulle passa in i företagets profil för att bättre kunna konkurrera på nya, många gånger regeringsstyrda marknader.

Den största nackdelen med en sådan strategi, är att man inte vet tillräckligt om de företag man köper, och att affärsidéerna hos de uppköpta företagen inte alltid överensstämmer med de egna.

Ett av företagen som raskt köptes in av det nya ABB, och som man sedan tvingades sälja vidare, var det amerikanska företaget Combustion Engineering som på grund av de asbestskador som detta företag orsakat, nu har 94 000 skadeståndsanspråk riktade mot ABB.

Alla dessa skadeståndsanspråk har nu blivit som en kvarnsten om halsen för ABB, som tvingats att avsätta 9,9 miljarder kronor för att kunna betala skadestånd för ett företag som man inte längre äger.

Med facit i hand vet vi i dag att de som under de senaste åren förlorat på denna strategi är aktieägarna i ABB som tvingats avstå från utdelningar och de många anställda som redan tvingats lämna företaget.

Ebner förlorade mest
BZ Gruppe som är den schweiziske finansmannen Martin Ebners bolag, är det företag som har förlorat mest. Med 10 procent av aktierna i ABB är det schweiziska bolaget i dag den största aktieägaren i ABB, medan Wallenbergs Investor bara äger 5 procent i bolaget.

I dag sitter Martin Ebner i ABB:s styrelse. När aktiekursen började rasa såg styrelsen till att Barnevik fick avgå som styrelseordförande redan i höstas då han som ordförande ersattes av tysken Jürgen Dormann.

Vad som däremot framgår, är att Percy Barnevik genom sin okonventionella ledarstil tidigt måste ha skaffat sig mänga fiender inom företagets högsta hierarki.

Innan han skapade fusionen mellan Asea och ABB lyckades han hårdbanta i företagets ledning. Han minskade antalet anställda inom ledningen i Asea från 2 000 personer till 150. Hos konkurrenten Strömberg i Finland som Asea förvärvade 1986, minskade han antalet anställda på huvudkontoret frän 880 personer till 25 på bara tre är.

Bantade från 4 000 till 200
Efter fusionen mellan Asea och Brown Boveri sjönk antalet anställda på huvudkontoret i Schweiz från 4 000 till 200, och i Tyskland från i 600 till 100.

Manfred Kets de Vries har tidigare beskrivit hur Percy Barneviks okonventionella förmåga att leda ABB fått "industrijätten att dansa”, vilket sedan givit namnet till boken om ABB. Men om han samtidigt låtit större delen av ledningarna försvinna på vägen i de uppköpta respektive fusionerade företagen måste det i dag vara dags att ifrågasätta, om detta varit en bra lösning för företaget på kort och lång sikt.

Vad som inte heller framgår av boken är vilken effekt den allmänna lågkonjunkturen haft, i kombination med de enorma skadeståndskrav som nu riktas mot företaget för de asbestskador som ABB nu tvingas ta det fulla ansvaret för, och som nu hotar att sänka hela företaget.

ABB var Percy Barnevik
I dagens medievärld fokuserar massmedierna sitt intresse på företagsledningarna. ABB verkar ha varit Percy Barnevik, skriver författarna i sitt slutord i boken, som i övrigt bara har positiva saker att säga om de tidigare ledningarna i ABB.

Samtidigt har det nu avslöjats att de tidigare koncerncheferna Percy Barnevik och Göran Lindahl fått astronomiska pensioner och andra ersättningar på 1,5 miljarder kronor sedan 1996 och företaget hotas av härdsmälta, på grund av de stora skadestånd som riktas mot bolaget.

Min egen uppfattning efter att både ha läst boken, och tagit del av de senaste händelserna kring bolaget, är att det måste vara dags att ifrågasätta den hårt idoliserande personfixering, som tidigare riktats mot Percy Barnevik, och som fortfarande riktas mot ledande industriledare från den samlade affärspressen.

 

Mats Lönnerblad
Ordf. Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida