[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Kartan som utmanade gud och förändrade världen
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 24 mars 2002

Sommaren 1815 presenterades för första gången en fantastisk handmålad karta. Den avbildade England och Wales på ett sätt som ingen hade sett förut. Världens första geologiska karta var född.

Bokens titel: The Map that Changed the World ( 2001 )
Författare: Simon Winchester
Förlag: Viking, Penguin Group
Antal sidor: 338

I dag är det mer än 200 år sedan engelsmannen William Smith påbörjade arbetet med kartan som förändrade världen. Om tillkomsten av denna märkliga karta har författaren Simon Winchester skrivit en lika spännande som intressant bok, "The Map that Changed the World" ( Viking, Penguin ).

William Smith ( f. 1769 . d. 1839 ) räknas i dag som "geologins fader" . Han inledde sin äventyrliga bana som "landssurveyor" genom att resa runt i England och rita geologiska kartor. På den tiden ett mödosamt arbete som på hästryggen och i diligenser förde honom runt i en stor delar av England. Men Smith var ingen vanlig kartritare, utan intresserade sig från början för vad som fanns under landytan.

Han slogs av hur många varierande bergarter som dolde sig under marken. Han var också den förste som systematiskt studerade de fossiler som så länge förbryllat upplysningstidens människor. Kunde det vara så, slog det Smith, att fossilerna också berättade en historia om hur levande varelser förändrats genom historien. En hädisk tanke.

Resultatet av Smith idoga samlande av stenar och fossiler blev med tiden en sammanställning av en stor del av Englands bergarter till ett stratigrafiskt - geologiskt system där han kunde visa att de lager som hade samma slags fossiler borde tillhöra samma period av jordens utvecklingshistoria. Smith använde som den förste den paleontologiska principen ( försteningsläran ) för bestämmande av olika lagers geologiska ålder.

Historien om tillkomsten av kartan är också historien om William Smith märkliga livsöde.

Under år av ensamma försakelser ritade och samlade han underlaget till kartan under långa resor i både England och Wales. Det är också berättelsen om olika sätt att arbeta. För första gången kunde vetenskapsmännen på strikt vetenskaplig basis, på allvar ifrågasätta religionens många dogmer, i 1700-talets och 1800-talets puritanska England.

Förutom tillkomsten av den märkliga kartan som Simon Winchester beskriver i boken berättar han också på ett levande sätt om William Smith vetenskapliga arbeten som fortfarande räknas som små mästerverk. Det hör bland annat "Strata identified by organized fossils" ( 1816-19 ) och "Stratigraphical system of organized fossils" ( 1817 )

Till följd av de nye vetenskaperna började många vetenskapsmän för första gången på allvar attackera bibeltrogna läsare, som fortfarande utgick från att allt som sades i bibeltexterna var bokstavligen sant och utgick ifrån vad som sades i bibeln.

Tanken att Gud inte hade skapat himmel och jord på den korta tid, som den dåvarande biskopen på modet The Reverend Ussher i en "populärvetenskaplig bok" hade föreslagit under den korta tid som skapelseberättelsen återges i bibeln, kom som en chock för många engelsmän när den nya geologiska kartan presenterades.

Geologi var en av dessa nya vetenskaper som på allvar började ifrågasätta vad som hände före och efter syndafloden med hjälp av geologi och William Smith var geologernas främsta företrädare. Men så var det inte från början. I det dåvarande Europas hierarkiska samhällen fanns visserligen många skeptiker i den styrande eliten, men religionen sågs som det kitt som höll samhället samman.

Att ifrågasätta bibeln kunde man visserligen göra i hemlighet i de bildades salonger, men sådant farligt tankegods fick inte nå ut till folket. Officiellt var det Bibeln som var grunden för all sanning. Det var också överklassen som bestämde vad som var vetenskap eller inte.

Smith utgick från tanken när han började på sin geologiska karta att det måste vara lika lätt att producera en karta som visar vad som finns under jorden som det är att rita en vanlig karta över markytan.

Men att producera en sådan karta innebar att han tog risken att drabbas av kyrkans banbulla eller åtminstone av angrepp från de kristna bokstavstrogna fundamentalister som skulle döma hans karta med bibeln som facit.

Ännu ett problem var att det aldrig hade gjorts någon liknande karta . Smith kunde också få de etablerade vetenskapsmännen emot sig. Hans teorier gick ju stick i stäv mot vad som ansågs vara vetenskaplig sanning.

Eftersom nya tankar inom vetenskapen sällan mognar ensamma riskerade också Smith att konkurrenter skulle dyka upp. Eftersom copyright var ett okänt begrepp vore det lätt för någon som kände till hans tidigare arbeten att själv ta åt sig äran för allt han tänkte göra. Redan i maj 1801 blev han varnad för att andra tänkte stjäla hans idéer och presentera dem som sina egna.

Det var precis vad som hände. Några medlemmarna ur styrelsen i det nybildade Geological Society och andra vänner började skriva av några av Smith många uppsatser och presenterade en del av de banbrytande upptäckterna som sina egna. Även förarbetena till hans skisser till den första kartan började dyka upp i olika sammanhang, men med uppgivande av andra upphovsmän.

Winchester beskriver initierat och i detalj hur allt detta arbete, av en enda man med att få fram kartan höll på att knäcka William Smith. Vilka konsekvenser det fick när till och med några av hans tidigare nära medarbetare och vänner började konspirera mot honom. Till slut blev hans hustru blev galen.

Själv försattes han i personlig konkurs, och blev kastad i fängelse. Eftersom kostnaderna för att få fram kartan blev för stora och han var bunden till tillgångar i form av en fastighet som han inte lyckades sälja, blev både han och hans hustru satta på bar backe.

När han väl hade publicerat kartan visade det sig också att konkurrenterna även hade kopierat hans egen karta i detalj. Till en början lyckades de också ta ifrån honom både ära och berömmelse, för de stora upptäckter och arbete han nedlagt, för att kunna slutföra arbetet med kartan i tid.

Det var heller inte vilka som helst som kopierat hans karta.

Även i detta sammanhang var det var några av medlemmarna i Geological Society med ordföranden i spetsen som hade kopierat en kopia, som de sedan sålde till ett mycket lägre pris än William Smith kunde åstadkomma. Det skulle därför dröja ett kvarts sekel innan nya medlemmar i Geological Society upptäckte vilka grova brott några av medlemmarna begått och bad om ursäkt.

Till sist beskriver Simon Winchester hur filosofiskt William Smith själv tog på sina motståndares angrepp. När han som hemlös, utan arbete och pengar och genom medlemmarna i Geological Society dessutom fråntagen all heder och ära såg på sin egen situation: "When house and land is gone and spent/ Then learning is most excellent"

Hur otacksamt och frustrerande Smiths arbete än hade varit fick han till slut full upprättelse. Hur det gick till berättar Winchester också på ett medryckande sätt. Författaren lyckas hålla spänningen vid liv hela boken igenom.

Boken rekommenderas gärna för alla som är intresserade av vilka svårigheter vetenskapligt arbete kan innebära, för den som arbetar emot en viss tidsanda och som dessutom inte vill gå i samma fotspår som sina företrädare.

Mats Lönnerblad
Ordf. Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida