[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Nidbild av företagare hindrar tillväxten"
Av  Se nedan -  DN Debatt - 21 januari 2004

23 näringslivschefer anklagar regeringen för att svika löften om att sätta fart på företagandet:

Vi är djupt bekymrade över förutsättningarna för näringslivet Sverige. Från regeringen har vi bara fått halva löften om förbättringar. Den felaktiga uppfattningen att alla företagare är rika och giriga tycks påverka dess politik. Företagarna känner sig ofta betraktade som ett nödvändigt ont i samhället, något som katten har släpat in. Det skriver 23 representanter för företag i hela landet, bland andra Leif Johansson, Volvo, Jacob Wallenberg, Investor och Hans Stråberg, Electrolux. De kräver framför allt att skattereglerna för fåmansbolag ändras så att småföretagarna blir tryggare och vågar satsa mera.

Vi som skriver representerar företag i hela landet. Hela näringslivet. Hela basen för den svenska modellen och den svenska välfärden. Med detta öppna brev vänder vi oss till regeringen och stödpartierna.

Vi är djupt bekymrade. Oron gäller Sveriges tillväxt och välfärd, som i sin tur grundar sig på förutsättningarna för näringslivet. Dessa förutsättningar är inte bra nog i Sverige. Vi uppfattar dessutom att det finns en syn på landets företagare som motverkar tillväxt och välfärdsskapande. Vi anar att den synen grundar sig på uppfattningen att alla företagare är rika och giriga.

Så är det inte: De flesta är företagsamma, strävsamma, envisa och inte särskilt rika. De känner sig ofta betraktade som ett nödvändigt ont i samhället, ja nästan som något som katten släpat in. I varje fall i sina dystra stunder.


Vi har länge pekat på vad som måste göras för att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige. Ibland har vi fått halva löften om ändring. Ibland har även socialdemokrater talat om betydelsen av ekonomisk tillväxt. För fem år sedan skrev statsminister Göran Persson en debattartikel med rubriken Vi skapar 100 000 nya företag. Men antalet företag har bara ökat marginellt och antalet heltidsföretagare har till och med minskat. Allt som hindrar de tillväxtskapande krafterna finns kvar.

Nu vill vi att ni lyssnar på oss och verkligen funderar över innebörden i det vi säger.

Vi förespråkar inte förändringar i beskattning och regelverk för att skapa orättvisa i samhället. Vi gör det inte för att vi är giriga. Vi gör det för att vi vet att företagande och företagsamhet är basen för tillväxt och välstånd. Vi gör det för att Sverige behöver fler och växande småföretag. Vi gör det för att vi värnar om företagare, anställda och alla de som skulle behöva jobb. Och det finns förslag till hur skatteförändringarna kan finansieras.

Vi representerar stora, medelstora och små företag. Men vi har ett gemensamt intresse i småföretagare och entreprenörskap. Och bland alla viktiga småföretagarfrågor är vi överens om att de så kallade 3:12-reglerna måste förändras. Det är de regler som bestämmer hur stor del av småföretagares inkomst som ska tas ut och beskattas som vanlig lön och hur stor del som ska beskattas som utdelning.

Ytligt sett kan det verka som en rättvis regel, eftersom den hindrar småföretagare från att ta ut låg lön - som beskattas högt - och i stället ge sig själv utdelning från firman - som beskattas lägre. Småföretagare ska inte ha bättre villkor än vanliga anställda löntagare, är grundtanken.

Men den jämförelsen haltar därför att det inte går att jämföra en småföretagare med en anställd. De spelar i helt olika trygghetsdivisioner. Småföretagare lever i en mycket otrygg värld jämfört med anställda löntagare. För den anställde trillar lönen in varje månad oavsett hur det går för arbetsgivaren. Inte för företagaren. En företagare kan aldrig ta ut mer lön än det finns intäkter för. Detta innebär att många företagare tar ut en mycket låg lön, eller ingen lön alls när företaget går knackigt. Har företagaren anställda, går dessa före i lönekön. Av företag som startades 1998 gav drygt fyra av tio inte inkomster som räckte till företagarens försörjning.

Det här leder till att många småföretagare lever i en ständig oro för sitt levebröd. En sådan oro skapar givetvis ingen entusiasm och inget mod att utveckla företaget. Utvecklar företag gör man genom att anställa fler, investera i nya maskiner eller en ny marknad. Om det vore riskfritt att utveckla företag skulle vi se växande företag hela tiden. Men så är det inte. Mycket kan hända som stjälper alla fina planer. Tiderna kan till exempel bli sämre, med minskad efterfrågan. Eller anställda kan bli långtidssjuka, så att man får betala utan att få något arbete utfört, vilket gör att kalkylen inte går ihop längre.

Om riksdagen beslutar att göra om 3:12-reglerna skulle det innebära att småföretagare får större trygghet. Att vara företagare kommer aldrig ge samma trygghet som att vara anställd, men skillnaderna minskar.

Det skulle innebära att de små företagarna kanske vågar satsa mer på utveckling av företaget så att det kan växa. Ta lite större risker. Och därmed bidra till att skapa mer tillväxt, mer sysselsättning och mer välfärd.

Gör ett litet tankeexperiment: Om ni nu lindrar och gör om 3:12-reglerna, vad händer då? Får vi fler trygga företag som vågar mer? Ger det högre sysselsättning och därmed skatteinkomster?

Om svaret är ja på dessa frågor, borde beslutet vara självklart: Det är dags att reformera 3:12-reglerna. Det skulle föra oss närmare Göran Perssons vision om 100.000 nya företag.

Hade den visionen blivit verklighet och om vart och ett av dessa företag hade haft en anställd var skulle inkomsten per invånare i landet varit 10.000 kronor högre än i dag. Sverige skulle ligga på tionde plats i välståndsligan och regeringens sysselsättningsmål på 80 procent varit nått.

Helt kort vill vi också nämna en annan skattefråga. Även den har påtalats tidigare. Det gäller förmögenhets-, arvs- och gåvoskatten.

Förmögenhetsskatt låter som en extra beskattning av de rika. Men riktigt förmögna behöver inte betala förmögenhetsskatt. Att de flesta andras rikedom i dag består av huset de bor i och att skatten inte fungerar som Robin Hood-skatt är redan väl känt. Vi vill här peka på annan konsekvens av förmögenhetsbeskattningen. Den gör att det finns mindre riskvilligt kapital i omlopp än vad det skulle göra om den försvann. Riskvilligt sparande och riskvilligt kapital är lika nödvändigt för att företag ska växa som fler anställda. Ibland är kapital en förutsättning för att en företagare ska kunna anställa någon över huvud taget.

Att avskaffa förmögenhetsskatten skulle frigöra riskvilligt kapital, som får företagen att växa. Ekonomiskt är det gratis, eftersom skatten bara står för en promille av alla skatteintäkter. Priset ni måste betala är att avstå från symbolvärdet i namnet på skatten. Är inte det reapris för något som kan ge ökad tillväxt och ökad välfärd?

Arvs- och gåvoskatterna syftar också till att beskatta de rika. Även dessa skatter påverkar tillväxten negativt, då de försvårar generationsskiften i företag.

I dag kan en grundare av ett företag inte bara låta nästa generation driva det vidare som om ingenting hänt. Nej, tvärtom blir generationsskiftet ett vägskäl, som ofta leder till att företaget säljs, i många fall till utländska köpare. Att behålla företaget i familjen innebär nämligen att så mycket som en fjärdedel av företagets kapital försvinner. För att fortsätta som tidigare krävs nya lån. Det minskar givetvis företagets utvecklingsförmåga.

Inte heller dessa skatter ger några stora belopp till staten. Att avstå från symbolvärdet är ett billigt sätt att ge företagen i Sverige mera muskler att växa och utvecklas.

Vi uppmanar er nu: Våga lita på oss. Satsa på tryggare företag som vågar växa. Gör om 3:12- reglerna och avskaffa förmögenhets-, arvs- och gåvoskatterna nu.

Rune Andersson
Styrelseordförande Mellby Gård
Björn Areskoug
Vd Bröderna Areskougs Byggnadsplåt
Sture Branmark
Vd Herrljunga Cider
Muazzam Choudhury
Vd MSC konsult
Stig Claesson
Vd Doxaplast
Per-Olof Eriksson
Styrelseordförande Sapa
Anastasia Georgiadou
Vd Adena Clean
Signhild Hansen
Vd Svenska Lantchips
Sten Jakobsson
Vd ABB
Lars Jansson
Vd Wasa Express & Åkeri
Henry Jarlsson
Vd och koncernchef Kinnarps
Leif Johansson
Vd och koncernchef Volvo
Håkan Larsson
Vd Tranemo Textil
Staffan Preutz
Vd Polaris Optic
Laila Rosenqvist
Vd och rektor Videdals privatskolor
Mona Lise Sandberg
Vd Sandbergs Tyger-Gardiner
Hans Stråberg
Koncernchef Electrolux
Jan Svensson
Styrelseledamot SH Bygg Sten & Anläggning
Lennart Sundén
Koncernchef Swedish Match
Jacob Wallenberg
Vice ordförande Investor
Ulrik Wehtje
Vd Bokbinderibolaget i Malmö
Gunnar Welinder
Styrelseordförande Svenska Mätapparater Fabriks AB
Göran Åstedt
Vd Åstedt Billackering


Dagens Nyheter
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida