[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Copyright

Bankrättsföreningen är medveten om bestämmelserna kring copyright och  upphovsrätten. Detta innebär att vi i första hand väljer material som producerats av Bankrättsföreningens medlemmar. Annat material som återfinns på vår hemsida, uppger såväl tidningens namn, datum, författare, tecknare etc.

Som ideell föreningen har vi inte ekonomiska förutsättningar att erlägga arvoden. Detta innebär att om någon journalist eller författare, vars inlägg vi publicerat på vår hemsida, inte vill ha sitt inlägg publicerat annat än mot betalning, måste vi tyvärr låta dessa inlägg utgå. Publicering sker således i god tro och till nytta för våra medlemmar, andra besökare på vår hemsida och samhällsutvecklingen och inte för att tjäna pengar på andras verk.

Men vi respekterar naturligtvis alla som inte önskar sitt material publicerat på vår hemsida och vi ser i så fall genast till att materialet försvinner.

Kontakta oss via Brf-direkt eller telefon 08 25 55 52.

Självfallet är vi beredda att även hörsamma den som önskar sitt namn borttagit från vår hemsida om vi får meddelande om denna önskan. Detta erbjudande gäller inte namn som publicerats i tidningsartiklar.

ros1.gif (51118 byte)Till de som bidragit med text och bild i någon form på Bankrättsföreningens hemsida för att komplettera vår helhetssyn i relationen mellan bank och kund, yttrandefrihet, den enskildes rättstrygghet mm, framför vi vårt välmenta tack och uppskattning och överlämnar föreningens ros.

Ansvarig utgivare: Se BRF Stadgar Internet

Bankrättsföreningen
Styrelsen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida