[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Akademikerna kör Sverige i botten
Av  Börje Ramsbro -  Bankrättsföreningen  - 10 september 2004

I rasande tempo förlorar Sverige sin industri.  Inte bara p.g.a. hungriga kapitalister, som säljer ut företagen till utländska intressenter utan än värre är att de akademiskt skolade företagsledarna förstår inte hur man bygger konkurrenskraftiga och uthålliga företag.

Enligt Jürgen Steffens, DI den 8 september 2004 är ”Kapacitetsutnyttjandet i industrin sällan mer än 30-60 procent.”  Vad annat är att vänta när företagsledningen inte förstår hur man bygger företag, som utnyttjar resurserna, människa, maskin och datorkraft till 100%.

Omfattande investeringar görs i avancerade maskiner och datorer med förhoppning om ökad produktivitet och produktionskapacitet. Tyvärr blir ofta resultatet det motsatta. Den avancerade utrustningen står stilla och medarbetarna rusar omkring som ”yra höns.” Orsaken till detta är att företagsledningen inte förstår att se helheten och investera i en fullständig och tidsenlig infrastruktur, som matchar den nya tekniken. Bristande praktisk erfarenhet och akademiska låsningar lägger ofta hinder i vägen för ett fritt tänkande.

Främsta orsaken till den låga utnyttjandegraden för produktionsmaskinerna är långa ställtider. Det är inget ovanligt med ställtider på timmar och dagar p.g.a. brister i infrastrukturen – metoder, hjälpverktyg, arbetsledning, kunskap, datorkraft, instruktioner etc.

De långa omställningstiderna kan lätt avhjälpas. Ställ upp ett mål hur lång omställningstiden max får vara för att bytta från ett jobb till ett annat. Med dagens tekniska lösningar är omställningstider på några minuter helt realistiskt. För att uppnå korta ställtider krävs det omfattande investering i infrastrukturen.

Endast när maskinen snurrar och producerar godkända produkter som markanden efterfrågar skapas intäkter för företagets konkurrenskraft och fortlevnad. Timintäkten för en avancerad produktionsmaskin kan uppgå till 2.000 kronor i timman. Om denna maskin står stilla i 10 timmar för omställning till nästa jobb förlorar företaget 20.000 kronor i produktionsledet.

Det saknas inte tekniska lösningar utan det brister i ledarskapet, som inte ser möjligheterna med tekniken och kan därför inte leda sina medarbetare på rätt spår.

Det är inte bara på verkstadsgolvet som det brister i utnyttjandegrad utan även administrationen har brister. Det är därmed inte sagt att det är medarbetarna som maskar utan även här brister det i helhetssyn – suboptimering och revirtänkande styr vardagen och negativt påverkar kapacitetsutnyttjandet.

Överlämna ansvaret till medarbetarna i administration och produktion att utveckla infrastrukturen för ökad utnyttjandegrad av resurserna människa, maskin och datorkraft. Ställ upp målet 90% kapacitetsutnyttjande. Låt medarbetarna välja arbetstider, produktionsmaskiner, hjälpverktyg och datorkraft för att nå målet.

Om företagsledningen inte förstår att investera i tidsenlig infrastruktur är lösningen inte att flytta produktionen till utlandet. Lösningen ligger i att byta ut företagsledningen och tillsätta en ledare som förstår att se helheten och optimalt utnyttja resurserna människa, maskin och datorkraft.

Skall Sverige ha en framtid som industriland, för hårda produkter, måste läroanstalterna införa på schemat ämnet – industriell helhetssyn. Den kortsiktiga ekonomiska suboptimeringen håller inte i en global affärsvärld.

Vi har i Sverige en nisch, vilket är tekniskt avancerade produkter, producerade i korta serier för en global marknad. Enkel massproduktion tillhör länder med billig arbetskraft.

Om vi inser var vår nisch finns då måste vi skapa förutsättningar för denna. Dagens klipparmentalitet är inget som passar in i ett konkurrenskraftigt Sverige. Klipparna uppträder som landsförrädare och säljer ut vår industri till högstbjudande för att fylla den egna plånboken.

Det är inget större fel på det svenska näringslivsklimatet. Felet ligger i att det är alltför många som har tid över att klaga i stället för att ägna sig åt den industriella utvecklingen och värna om Sveriges framtid som industrination.

Börje Ramsbro
Grundare och fd ägare av System 3R International AB.
VD i 5D Academy AB.

Läs vidare: Ledarskap i femdimensioner - 5D


Bankrättsföreningen
 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida