[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankerna förtalar sina kunder
Av Ian Hammar realtid.se - Debatt  - 30 nov. 2009

Enligt Länsstyrelsen i Dalarna fick Patric Fredell sommaren 2006 ta emot "Kungliga Patriotiska sällskapets guldmedalj" vid en ceremoni i Riddarhuset i Stockholm. Han hyllas av Dalarnas landshövding Ingrid Dahlberg för "en lång tradition och nytänkande som har haft stor betydelse".

Det står att "Patric Fredell representerar flera generationers träkunnande och träföretagande", och att företaget inklusive sågverken numer är Nordens största tillverkare av trägolv som säljs ute i Europa, men även i USA och Japan. Tanken med medaljen är att "hedra berömvärda, individuella insatser inom svenskt näringsliv".

Men Patric Fredell framkommer även i andra sammanhang på internet.
Det är den så kallade "Bankrättsföreningen" som riktar kritik mot dåvarande Merita-Nordbanken (numera Nordea), och den så kallade "svarta lista" som banken upprättat om sina kunder.

I ett öppet brev kräver föreningen svar från bankens styrelseordförande Vesa Vainio på ett antal frågor om listan. Under brevet listas ett antal ledande företrädare för banken, varav Patric Fredell finns listad som representant för banken åren 1994, 1995 och 1996.

Med på listan finns även Jacob Palmstierna som var styrelseordförande för Nordbanken under dessa år. Realtid.se får tag på Palmstierna som bekräftar att Fredell satt i Nordbankens styrelse då.

Men Palmstierna dementerar att det ska ha funnits någon "svarta lista".
-- Jag känner inte till något som du kallar svarta listan.
-- Jag var ordförande i banken under denna tid, så om det funnits något i banken åt det hållet som du beskriver - vilket låter främmande, så hade jag känt till dem.

Palmstierna vill inte ha något e-post med länken till Bankrättsföreningens brev om detta.
-- Jag har lämnat banken nu, och har inte någon funktion där längre, säger Palmstierna.

Realtid.se får även tag på nuvarande Nordeas informationschef Helena Östman.
-- Jag vet att Bankrättsföreningen var verksam i spåren efter Nordbanken-krisen under 90-talet, säger hon.

Har ni i dagsläget något bemötande av uppgifterna om den så kallade "svarta listan"?
-- Nej, vi har inga kommentarer till det.

Om ni svarar så och inte förnekar listan, så kanske folk tror att den finns?
-- Vi har inga kommentarer.

Realtid.se får tag på Bankrättsföreningens ordförande Mats Lönnerblad, som skrev ovannämnda brev om den svarta listan.
I brevet ställer Lönnerblad 40 frågor om listan till Merita-Nordbankens styrelseordförande Vesa Vainio, bland annat:
• Hur många gånger per år sker föredragning av Svarta Listan inför styrelsen?
• Det finns många olika omdömen på Svarta Listan, t ex om Olof Palmes broder att han är mjuk i huvudet – kan Ni utveckla vad Ni menar?
• I något fall på Svarta Listan - skriver man umgås med polacker – kan Ni utveckla vilka förbud som gäller umgänge med medborgare från Polen?
• I något fall skriver Ni kommer från zigenarsläkt – kan Ni utveckla var gränserna går för att placeras på Svarta Listan – är det enbart om man kommer från zigenarsläkt eller finns det andra djupare inom området rasdiskriminering?

Har Patric Fredell gjort något dumt som nämns i ert brev som företrädare för Nordbanken?
-- Det är Nordbanken som har gjort något dumt, säger Lönnerblad.
-- Nordbanken har satt upp en massa oskyldiga människor på en "förtalslista" som är olaglig helt enkelt.

Har nuvarande Nordea fortfarande en sådan lista?
-- Ja.
-- Jag har listorna.
-- Det är något för er att skriva om.
-- Listorna är oerhört kränkande för oerhört många personer.
-- Det är tusentals oskyldiga personer som inte har gjort något, som nämns i listorna.
-- Det är som ett "IB-register", säger Lönnerblad med hänvisning till den så kallade IB-affären.
Lönnerblad själv har skrivit åtta böcker om den så kallade svarta listan.
-- Den senaste lanseras i morgon, den 1 december på NK.

Varför upprättade Nordbanken svarta listan?
-- Man använde den för att förtala kunder man hade rättsprocesser mot, vilket var väldigt många.
-- Och man ville vinna processerna, och använde därför listor som skickades till domstolar så att de fick information.
Listorna skickades enligt Lönnerblad även till polisen.
Lönnerblad hänvisar till Lars Traneflykt från Helsingborg som även har engagerat sig i svarta listan.
-- Traneflykt skriver nästan varje dag om den här otäcka förtalslistan som har förstört människors liv.

Vad står det exempelvis om folk i listan?
-- Att personer har umgåtts med mördare och banditer.
-- Affärsmän som är helt oskyldiga står anklagade för detta.
-- Att dessa mördare och banditer är skyldiga är känt, men jag vet att affärsmännen har varit oskyldiga.
-- Som ordförande i Bankrättsföreningen har jag varit i kontakt med en hel del av dem.

En som blev orättvist drabbad är enligt Lönnerblad affärsmannen Lars Gullstedt.
-- Han blev anklagad för brott, utmålades som en av Sveriges största brottslingar i Aftonbladet, men blev av med sitt fastighetsbolag i Upplands Väsby och förlorade flera miljarder.
-- Det var då Jacob Palmstierna och Hans Dalborg styrde Nordbanken.
Enligt Lönnerblad har Nordbanken sedermera stämts för den svarta listan.
-- Det var för att personer hade blivit felaktigt utpekade, men banken gjorde upp dessa tvistemål i godo.
-- Det var precis som IB-affären då vänstersympatisörer pekades ut, och förlorade sina arbete som tack.
-- Men de som lämnat falska uppgifter till IB-registret fick aldrig stå till svars.
-- Det är allvarligt.
-- Och det gäller även de förtalslistor jag har.
-- Listorna är oerhört omfattande.
-- Men ingen har fått stå till svars för de uppgifter som lämnats.

Det är väl inte speciellt allvarligt om man har umgåtts med mördare och banditer?
-- Nej, men den typen av uppgifter har vidarebefordrats till domstolar, vilket Nordbanken har gjort.
Lönnerblad anser att banker som Nordbanken begått andra oegentligheter under 90-talets finanskris.
-- De sa upp krediter och la beslag på säkerheterna, utan att ha bevisat att säkerheterna försämrats.
Enligt Lönnerblad är det i England, Tyskland och Frankrike en självklarhet att banker som vill ta över säkerheter, måste bevisa först i domstol att säkerheterna försämrats.

Hur kan de svenska bankerna ha kringgått denna bevisbörda?
-- De har inte följt Europakonventionen om mänskliga rättigheter och äganderätten, vilket ratificerades av Sverige år 1953, och blev en lag i Sverige år 1995 efter den bankkrisen.
Lönnerblad menar att Sverige varit alltför släpphänt med påföljder mot bankerna på grund av de oegentligheter som begåtts.
-- I Franrike fick exempelvis chefen för landets största bank, Credit Lyonnais, fängelse i fem år. Han blev även av med sin utnämning som hederslegionär.

Men i Sverige fick styrelser och ledningar för banker som Nordbanken sitta kvar, trots att de enligt Lönnerblad gett en felaktig bild inför de kapitaltillskott som erhölls från aktieägarna.
-- Först bad de om ett kapitaltillskott på 5 miljarder kronor, fast de visste om att kapitalbehovet var mycket större.

Vilka personer är ansvariga och skyldiga som du ser det?
-- Jag hänger inte ut enskilda i styrelser, för jag vet inte hur mycket de har känt till att bankerna förtalar sina kunder.
-- Men jag hänger ut att bankerna medverkar till att förtalslistor sprids.

Vilka anklagelser står det om folk i svarta listan, utom att en del umgås med mördare och banditer?
-- Det står att folk varit skyldiga till olika oegentligheter, trots att de aldrig varit det, och trots att de aldrig varit dömda.
-- Det är som de gjorde mot Lars Gullstedt.
-- Han fick tillbringa 10 år i olika rättsprocesser, men blev sedan rentvådd till slut.
-- Det är som när Erik Penser blev av med Nobel Industrier.

Är Penser också utsatt?
-- Om en bank tar över en pant, ska panten realiseras.
-- Men i stället för att realisera panten och sälja den till högstbjudande, la Nordbanken beslag på hela panten Nobel Industrier.

Är det Nordbankens styrelse under denna period som är skyldig till de oegentligheter du anser har skett?
-- Styrelseledamöterna är personligt ansvariga.
-- Om man säger att det behövs ett kapitaltillskott på 5 miljarder kronor, medan man vet om att det i själva verket behövs närmare 40 miljarder kronor, så är väl det oegentligheter.
-- Då får man ju aktieägare att satsa pengar i banken också.
-- Det var privata aktieägare som gick in.
-- Men de blev förbaskade, och fick efter att ha bråkat en tid till slut sina pengar tillbaka.
-- Det var ju Nordbanken som hade gett felaktig information om sitt kapitalbehov.
-- Det är ett oerhört allvarligt brott, att man går ut med beslutsunderlag för en nyemission som inte stämmer.
-- Det var som då Swedbank nyligen bad om kapitaltillskott från sina ägare.

De kan väl hänvisa till att förutsättningarna har förändrats, om de senare ber om mer kapital än de från början trodde skulle behövas?
-- Nej, det har varit samma förutsättningar hela tiden, bara det att de inte redovisat sina förluster på ett korrekt sätt.

Det är väl svårt att bevisa?
-- Det är helt klarlagt att det var så de gjorde.
-- Det var så Sparbanksstiftelserna blev lurade att satsa sina pengar i Swedbank, men förlorade allt.

Borde de inte inleda rättsprocesser om detta i så fall?
-- Sparbanksstiftelserna är så snälla att de inte inleder några rättsprocesser.

Har nuvarande Nordea fortfarande en "svarta listan"?
-- De borde inte ha det, men de har listor som fortfarande cirkulerar.
En bankjurist på en annan bank än Nordbanken, kom på olika vägar över Nordbankens svarta lista, och Lönnerblad hävdar sig ha en kopia på den.
-- Det är väldigt känslig information på listan, och mycket förtal av bankens kunder.

Trots att det inte finns några grunder för uppgifterna?
-- Inte den minsta grund.
-- Vissa uppgifter stämmer, som att en del umgåtts med mördare och banditer.
-- Det är ostridigt att det stämmer.
-- Men att koppla ihop det med oskyldiga affärsmän och personer, det är väldigt allvarligt.
-- Och om domstolen i en rättsprocess med banken får kännedom om uppgifterna i listan, så dömer de till bankens förmån.
-- Det är hur enkelt som helst.

Lönnerblad träffade själv häromdagen på Gösta Fischer, som enligt Lönnerblad sitter i bankernas intresseorganisation Bankföreningen och även jobbar i Finansinspektionen.
-- Jag sa till honom att det finns en europeisk bankrätt, och han visste inte ens om det.
-- Det är allvarligt.
-- Jag har själv träffat en professor i Lyon, som är specialiserad på europeisk bankrätt.
-- Men den bryr man sig inte om att följa i Sverige.

Lönnerblad är redo att låta Realtid.se få titta på den kopia av "svarta listan" som Lönnerblad har.
-- Du kan få titta på den och skriva av, men jag vill inte lämna listan ifrån mig.
Det är uppdelat i en företagarlista och en konsumentlista.
-- Det är två stora listor med namn och figurer från olika otäcka sammanhang.

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida