[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Hemliga förtalsregister -  typ "Svarta listan"

För att dölja sin egna totala kollaps har bank- och finansvärlden upprättat ett ytterst kränkande personregister -"Svarta listan" (Dödsskallelistan). Registret innehåller ca 2000 namn varav många är avlidna.

register.jpg (15451 byte)

Såväl polis som åklagare känner till registret och allt görs för att inte ställa de ansvariga inom bankvärlden till svars.

Bankrättsföreningen/Börje Ramsbro har dömts i såväl tingsrätten som i Svea hovrätt för en oskyldig namnförteckning och då förelåg det ingen obeslutsamhet inom rättväsendet.

Under denna rubrik kommer följetongen om "Svarta listan"  samt andra illegala register från SÄPO m.fl. att redovisas.

Brf styrelsen


Datainspektionen granskar olagligt finansregister - Aftonbladet
Brev till Europaparlamentet om otillåtet dataregister - Mats Lönnerblad
Bankerna har hemliga register över företag och sina kunder - Mats Lönnerblad
Bankerna använder otillåtet register- Mats Lönnerblad
Otillåtet register från Nordbanken
Nordbanken! Hur kunde detta ske? - Thorsten Sennton
Polisanmälan mot Nordbanken för olagligt register - Bankrättsföreningen
Nordbanken förtalar sina kunder - Mats Lönnerblad
Vilka står på Säpos nya hemliga lista ? - Anders Carlsson
Se till att Säpo följer lagen - Maj Wechselmann
Svartlistning kan stoppa lån - Joel Dalberg
Bankerna pekar ut oskyldiga - Mats Lönnerblad pch Erik Aronsson
Nordbankens eget SÄPO-register - Jan Gillberg
Nordbankens svarta lista - "Dödslistan" - Lars Traneflykt
Svenska Bankföreningen - Hör inget, ser inget och säger inget - Brf Styrelse
Oskyldiga pekas ut i bankernas förtalsregister - Mats Lönnerblad
Förtalscitat ur Nordeas "Svarta Lista " - Brf Styrelse
Stämning mot Nordbanken för förande av olovligt register - "Svarta Listan" 
Muntlig förberedelse i Mål nr T 9569-01
Yttrande från kärande i Mål nr T 9569-01
Yttrande från kärande den 27 september 2002 i Mål nr T 9569-01
Protokoll om beslut om editionsförhör  i  Mål nr T 9569-01, - 2002-12-11
Stoppa bankernas olagliga register, - Mats Lönnerblad
Brev från bankrättsföreningen till Justitieministern,
Kallelse till förhandling i editionsfråga i mål nr T 9569-01
Editionsförhöret  i mål nr T 9569-01 inställdes med kort varsel
Yttrande från kärande i mål nr T 9569-01 ang. inställt editionsförhör
Protokoll om beslut att icke medge editionsförhör i Mål nr T9569-01
Yttrande från kärande angående bevisuppgift i Mål nr T9569-01
Yttrande från svaranden i mål nr T 9569-01 ang. bevisning - Aktbil 96
Yttrande från käranden i mål nr T 9569-01 ang. bevisuppgift aktbilaga 96
Yttrande från svaranden i mål nr T 9569-01 ang. bevisuppgift aktbilaga 91
Yttrande från käranden i mål nr T 9569-01 ang. bevisuppgift
Kallelse till huvudförhandling i mål nr T 9569-01 ang. skadestånd
Brev till ordförande i Regeringsrätten

 

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida