[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Statsterrorismen är vanlig 
Av  Roger Wikström - Brf-debatt - 15 november 2002

Mats Lönnerblads kritik av artikeln "Vi får inte offra rättsstaten"  tyder på betydande läsförståelseproblem och historielöshet.

Det så kallade "Kriget mot terrorismen som det förs idag" leder till betydligt mera allvarliga konsekvenser för de medborgare runt om i världen som råkar komma i dess väg än några skatteavgifter.

Logiken är att i detta ögonblick så bevittnar vi ett angrepp runt om i världen på de tillkämpande medborgeliga och folkliga rättigheter som det innebär att solidariskt kunna stöda kämpande och utsatta människor som vägrar bli tystade.

Det så kallade kriget mot terrorismen bör kallas så eftersom det förs med terror som vapen och med en dold agenda! Alliansen leds av USA, det land som av Internationella Domstolen i Haag 1986 blev dömt och stämplad för Internationell terrorism mot det då progressiva Nicuragua under ledning av Sandinisterna.

Inte någonstans i inlägget "Vi får inte offra rättsstaten" ser jag något försvar för Internationell Terrorism. Terror bör bekämpas med adekvata medel och efter folkrättsliga principer vare sig Terrorismen styrs från Vita Huset, Tel Aviv,  Moskva, Peking eller utförs av religiösa och facistiska grupperingar.

Under förevändning av dels attacken den 11 september och narkotikaodlingarna i Colombia "Plan Colombia" använder USA`s ADM ett allt grövre militärt våld för att backa upp sina ekonomiska intressen runt om i världen!

Detta har inte med några mänskliga rättigheter att göra utan dessa rättigheter används endast i eget syfte som det passar och historiskt sett är man redo att trampa på desamma så snart man möter på ett motstånd till sin förda politik.

Tidigare har dessa operationer planerats och letts i hemlighet av CIA och amerikanska UD genom att stödja grupper (TEX.Contras i Nicuragua,Unita i Angola och RMNA i Mosanbique) eller som öppet stöd till regimer som i fallet med Shaen av Iran, Saddam Hussein och till olika fascistiska militärdiktaturer både i Europa, Asien och i mellan och Latinamerika.

Värt att notera är att USA inte tidigare var fientligt inställda till den reaktionära Taliban regimen i Afganistan! Vändingen kom när Unicoal "ett multinationellt energibolag" och Talibanernas förhandlingar inte ledde till att Unicoal fick bygga gas och oljeledningar genom Afganistan för att exploatera olje och gas fyndigheter i de närliggande länderna.

När Talibanerna dessutom vägrade lämna ut USA´s gamla allierade Usama Bin Ladin efter den 11 sept. inleddes operationen "Kriget mot Terrorismen". USA verkar inte bekymrade över att sova i samma säng som Islamska fundamentalister, Odemokratiska och kvinnofientliga regimen i Saudi Arabien.

Kriget mot Terrorismen drabbar även USA´s egna befolkning genom Bush`s Adm "The Terrorism Information and Prevention System" TIPS och är liksom The Patriot Act ett hot mot Rättsstaten allt enligt Civilrättsgrupper i USA. Vad detta innebär beskrivs i en artikel av Ritt Goldstein 15 Juli 2002.

Finns på 
Http://www.smh.com.au/cgi-bin/common/printArticle.pl?
path=articles/2002/07/1410261851412321.html


Avsikten är att man skall bygga upp ett angivarsystem liknande det i forna Östtyskland "Stasi", enl artikeln skall redan ett första pilotprojekt omfatta ca 1 miljoner informatörer för att senare uppgå till ca 4% av befolkningen. Sedan länge har progressiva etniska medborgarrörelser, fackföreningar och olika politiska vänster organisationer bekämpats både av federala myndigheter ofta i samarbete med arbetsköparorganisationer och ibland i samarbete med direkt brottsliga organisationer. Redan tidigare kunde ett besök på Kuba av USA´s medborgare utan tillstånd betraktas som ett brott och leda till ett flerårigt fängelsetraff. Värt att notera är att USA fördömts nyligen i FN för sin olagliga handelsblockad mot KUBA, trots detta struntar man i resolutionen liksom man tidigare gjorde och la i sitt veto när man dömts för Internationell Terrorism 1986.

Roger Wikström


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida