[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Socialt ansvar har en hårdför juridisk aspekt
Av  Claes Cronstedt -  Dagens Industri - 25 januari 2003  

De internationella konventionernas mjuka normsystem förvandlas nu i domstolarna successivt till tvingande regler, skriver advokat Claes Cronstedt.

När Warren Buffett tagit över ordförandeskapet för Salomon Brothers styrelse efter budgivningsskandalen på Wall Street 1991 sa han till den samlade personalen "Lose money for the firm, I will be very understanding; lose a shred of reputation for the firm, I will be ruthless." (Om ni förlorar pengar för företaget kommer jag att vara mycket förstående, men om ni orsakar att så mycket som en strimla av företagets goda rykte går förlorat så kommer jag inte att lägga fingrarna emellan.)

Buffett och andra framgångsrika representanter för näringslivet förstår instinktivt att värden som ärlighet, rättvisa och ansvar är nödvändiga för att driva en framgångsrik verksamhet. Många förmögenheter har dock tyvärr skapats, och skapas alltjämt, genom oacceptabla affärsmetoder.

Utvecklingen har emellertid gått mot mer transparens, mer frihet, mer demokrati och fler lagar. Allt detta gör det mindre attraktivt att bedriva affärsverksamhet som bryter mot samhällets värderingar.

En orolig allmänhet anser att staterna saknar makt att sörja för en stabil utveckling, när de globala riskerna är större än någonsin. Då vänder man sig i stället mot den samhällsinstitution som man tror har sådan makt, nämligen näringslivet.

I en opinionsundersökning från 2002 tillfrågades 25 000 personer från 23 länder om företagens roll i samhället. Åtta av tio anställda i större företag sa att ju mer socialt ansvar arbetsgivaren tar, desto mer motiverade och lojala blir arbetstagarna.

En majoritet av tillfrågade aktieägare uppgav att de skulle sälja sina aktier i ett företag som brister i socialt ansvar, även om avkastningen är hög. (www.environicsinternational.com).

Shell, BP, Nike, GAP, Coca- Cola, JP Morgan Chase, Polo Ralph Lauren - listan kan göras lång - har på senare tid fått sina anseenden allvarligt skadade för att de brutit mot gällande värderingar.

Men inte nog med detta. Sedan kommer juridiken; många företag är föremål för rättslig prövning i USA för brott mot mänskliga rättigheter - trots att de påstådda brotten begåtts i andra länder, och trots att ingen av parterna har egentlig anknytning till USA.

De amerikanska domarna tillämpar alltså sin rättsordning extraterritoriellt. Och de bedömer företagens handlande efter de grundläggande mänskliga värderingar som råder i dag. De internationella konventionernas mjuka normsystem förvandlas i domstolarna successivt till tvingande regler.

Förstår Mauricio Rojas och Fredrik Erixon att vi inte har råd med deras ideologier? Det handlar om krass verklighet för företagen. Rojas och Erixons tankar är uppenbarligen hämtade från Milton Friedman: " Few trends could so thoroughly undermine the very foundations of our free society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for their stockholders as possible." (Friedman, Capitalism and Freedom, 1962). (Få trender skulle kunna underminera det fria samhället så grundligt som detta att bolagsledningarna börjar acceptera ett socialt ansvar utöver att tjäna så mycket pengar som möjligt åt aktieägarna.)

Friedman skrev detta för fyrtio år sedan. Långt innan globaliseringen, privatiseringarna och avregleringarna började skjuta fart. Och långt före det öppna informationssamhällets intåg.

Alltfler företag antar regler för socialt ansvarstagande för att de alltför väl vet hur marknaden i praktiken fungerar i dag - och bortser från förlegade teorier i ämnet.

Det handlar om riskhantering, om att skapa en effektiv organisation och om att skapa en god marknadsposition. Jag delar Lars Thaléns uppfattning - socialt ansvar är en affärsmässig nödvändighet.

Claes Cronstedt
advokat, Baker & McKenzie Advokatbyrå, samt ledamot av Advisory Board i Svenska Amnesty International Business Group och styrelseledamot i International Alert, London

Tidigare inlägg: Idén om företagens sociala ansvar har börjat spåra ur; det bör begränsas till länder där marknadsekonomins institutioner fallerar, hävdade Mauricio Rojas, vice VD, och Fredrik Erixon, chefsekonom, Timbro, 27/12. Stora företag riskerar sin konkurrenskraft om de inte tar sitt sociala ansvar, skrev Lars Thalén, Identity AB, tidigare VD för Burson Marsteller i Sverige 9/1.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida