[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Rövarbaroner"

I samband med bank- och finanskrisen 1987 - 1993 utvecklades en moral och etik, som saknade all respekt för annans egendom. De nödställda bankerna lät sig manipuleras av ”smarta” kapitalister, vilka rövade till sig annans egendom på orättfärdiga grunder. De ”smarta” kapitalisterna anser sig tillhöra en högre stående klass i samhället, jämförbara med dåtidens baroner. Dagens baroner har intagit rollen av ”rövarbaronens” och anser sig ha rätten att rikta sitt röveri mot enskilda, företag och samhället utan att bestraffas.


Utdrag ur Microsoft Encarta uppslagsverk 2001

baron, (av fornhögtyskans baro: fri, stridbar man), en adelstitel som infördes i Frankrike under medeltiden som benämning på den högsta, närmast under fursten stående vasallen. I Frankrike och England knöts titeln senare till en bestämd klass inom adeln, ungefär motsvarande friherre, den lägsta klassen inom högadeln. I Sverige (och Tyskland) används “baron” endast vid tilltal av en friherre, vilket här liksom i Tyskland är den officiella titeln. Sveriges ende officielle baron är innehavaren av Adelswärdska baroniet.Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida