Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Trovärdigt agerande?
Av Marie-Anne Olsson  - 17 september 2012

"Det är fler och växande företag som utgör grunden för våra jobb, vår tillväxt och vår välfärd. Därför ska Sverige ha ett företagsklimat i världsklass.

Sverige ska vara ett land där företag kan verka och människor kan leva ett gott liv oavsett var i landet man råkar befinna sig. Det handlar både om livskvalitet och konkurrenskraft. Vår tillväxt är trots allt summan av den tillväxt som skapas i landets alla delar!"

Det skriver Näringsdepartementet på sin hemsida. Det ser jättefint ut, men vad har de för kunskaper där för att överhuvudtaget sätta någon kraft bakom orden? Jag undrar om de alls har tänkt igenom vad de skrivit, eller om de kanske har anlitat en reklambyrå att hitta på något fiffigt? Avbildad Näringsminister Annie Lööf - foto Johan Ödman

Det är inte dåligt att klämma till med ”företagsklimat i världsklass”, ”livskvalitet”, ”konkurrenskraft” och så vidare. Inte dåligt! Men ska det bli något alls mer än enbart floskler, så krävs det att man tar ansvar för att, trovärdigt, handla i den här riktningen också.

De kan börja med att ta itu med Stiftelsen Industrifonden, en av alla vildvuxna stiftelser som staten ensam har skapat, och som verkar ha tappat fotfästet helt. Den ska ju vara ett av de medel som står till buds för att förverkliga de vackra orden ovan.

Jag skulle vilja bidra med lite kunskaper här, för jag är tämligen säker på att våra ledare inom Näringsdepartementet inte har studerat boken ”Trovärdighet" ” (i original ”Credibility: How Leaders Gain And Lose It, Why People Demand It”) av Barry Z. Posner och Jim M. Kouzes. Den har getts ut i fem upplagor och är en bok som läses över hela världen. Att vara en ledare handlar verkligen inte enbart om att leda ett företag, en ideell organisation eller ett fotbollslag. Att leda ett land är en ännu större utmaning och dess ledare borde vara mästare på ledarskap, i stort som i smått, i teorin såväl som i praktiken. De ska vara synliga förebilder. Har Näringsdepartementet någon gång tänkt på det?

Posner och Kouzes har gjort studier i ett antal länder spridda över alla världsdelar, för att få fram vad människor i olika kulturer anser utmärker en bra ledare. Och det allra mest intressanta är att det finns flera faktorer som är gemensamma, oavsett om man är verksam i USA, Sverige, Kina eller någon annanstans. Här kommer en sammanfattning.

Förhållandet mellan ledare och de personer han/hon leder kan beskrivas med ett ord – förtroende. För att få ett förtroende som ledare krävs att man är trovärdig.

Här följer de fyra allra främsta egenskaperna som avgör om en ledare är förtroendeskapande eller inte (enligt Posner och Kouzes undersökning).

Trovärdighet bygger på

- Att vara ärlig (vara sann, anständig, öppen osv, för att vara värd ett förtroende)

- Att vara framsynt (vara klar över färdriktningen, vara mån om vår gemensamma framtid, veta vart vi är på väg, ha en vision)

- Att vara inspirerande (visa entusiasm och nyfikenhet, visa sin lidelse för sin vision, varför skulle annars någon annan göra det?)

- Att vara kompetent (det finns inga givna kompetenskrav som gäller alla, men en trovärdig ledare förväntas ha kompetens inom diverse specialistområden samt målstyrning av en verksamhet, social kompetens, dvs förstå sig på sitt eget och andras beteende, och vara kompetent att träna och coacha andra)

Ledarskap handlar om frigörandet av människans möjligheter. Näringsdepartementets ledarskap handlar om att frigöra kraften hos entreprenörer och andra som har idéer och engagemang att utveckla näringslivet, företagsamheten i vårt land.

Hur väl lyckas man med det? I mina ögon inte alls, eftersom jag känner till hur man har agerat, eller snarare inte har agerat, i tvisten mellan Börje Ramsbro och stiftelsen Industrifonden. Trots att uppsatta chefer inom departementet väl känner till att Industrifonden har handlat rent lagstridigt, vilket det finns gott om bevis för, och att de hårdnackat vägrar att i efterhand göra rätt för sig, så gömmer man fegt huvudet i sanden och säger sig vara rädda för att utöva ministerstyre.

Läs vidare:
Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

Istället låter man en entreprenör stämma Industrifonden och bidrar därmed till att en avsevärd mängd skattepengar går åt till en rättsprocess, som egentligen inte borde behövas. Det betalas också dyra pengar för jäviga advokater som en gång i tiden själva deltog i det rättsvidriga spelet i samma affär. Kan de ens stava till ordet trovärdighet?

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Läs vidare: Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida