Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Öppet brev till Riksdagen
Av Marie-Anne Olsson  - 3 april 2014


Rubrik: Industrifondens anseende

Hej Riksdagsledamot!

Jag vill härmed påminna dig om den process som har pågått i snart två år, den mellan Börje Ramsbro och Stiftelsen Industrifonden ( Mål T 7855-12 vid Stockholms Tingsrätt).

Ledningsgruppen och styrelsen hos Industrifonden tar inget som helst ansvar för vare sig sitt eget eller sitt ombuds agerande. Det har jag skrivit om tidigare ett flertal gånger. Tyvärr har det blivit värre och värre och nu sätter de hela Industrifondens anseende i gungning.

VD Claes de Neergaard, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen 2005, samt styrelsen har blivit kontaktade av Börje Ramsbro många gånger redan från och med detta år, med en önskan om att föra ett sakligt samtal. Han har velat diskutera de oegentligheter som försiggicks under åren 1993-1994. Då hamnade av någon outgrundlig anledning 30 000 aktier i Börjes företag, System 3R-koncernen, i Industrifondens ägo. Industrifonden påstås ha betalat 1 krona för aktier med ett värde på cirka 58 miljoner kronor. Inte ens den enda kronan har Börje sett till, och naturligtvis inga köpeavtal.

Industrifonden var inte huvudaktören i denna brottsliga härva, utan det var en s.k. affärsman vid namn Håkan Nordquist. Vad jag har förstått så har denne även på senare tid haft samarbeten ihop med Industrifonden.

Istället för att söka möjligheter till att reda ut vad den dåvarande ledningen och styrelseordföranden gjort sig skyldiga till och komma överens med Börje, vilket inte hade varit svårt, har Claes de Neergaard nu anlitat som huvudombud i den här tvisten den mest oseriöse och skrupelfrie advokat som kan uppbringas, nämligen Hans Bagner. Det är främst denne advokat, som är känd för en fullständigt besinningslös processföring, som har förhindrat sakliga diskussioner och gjort att allt har spårat ur.

Det skall poängteras att Börje har träffat skäliga förlikningar med två inblandade banker, som vägleddes av seriösa advokater, vilket också indikerar att Börjes anspråk på Industrifonden inte är ogrundat.

Nu har pågående process gått in i en fas, där Hans Bagner mer och mer bekänner färg. Han begår grova misstag i de yttranden som lämnas in till Stockholms Tingsrätt, i Industrifondens namn.

Jag har under de två senaste åren satt mig in i den här s.k. System 3R-affären. Det har varit lärorikt, och mycket skrämmande, att bli varse hur det kan se ut bakom kulisserna, samtidigt som vi åtminstone på ytan lever i ett demokratiskt, öppet och ärligt samhälle. Jag vill kunna vara stolt över vårt land, och av någon anledning tror jag att även du vill det.

Det sorgliga är att Industrifondens alla anställda, de hederliga, de som vill göra ett gott jobb råkar illa ut i och med ledningens agerande. Eller man kanske ska säga brist på agerande.

Det finns bara två alternativ här, båda lika illa: Antingen deltar ledningspersoner hos Industrifonden i misstänkt ekonomisk brottslighet, eller är ledningen så naiv, arrogant och okunnig så att den helt lägger Industrifondens anseende i händerna på fullkomligt samvetslösa advokater från MAQS Law Firm, Hans Bagner och hans kollega Pontus Ewerlöf, vilka i sin tur är uppstyrda av Håkan Nordquist.

Jag tycker båda alternativen är lika oacceptabla. Vad tycker DU? Fråga Industrifonden vad de håller på med.

Mycket finns att läsa om den här ”affären”. Börja med det senaste inlägget, Nyhetsbrev Nr 19, och klicka dig vidare.

Jag kontaktar dig på eget initiativ i och med att jag mer och mer har erfarit hur entreprenörer och uppfinnare behandlas, en behandling som definitivt inte leder till fler tillväxtföretag, fler jobb och bibehållen välfärd.

Hälsningar

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

PS: Det står på Industrifondens hemsida att, citat: ”Allt överskott används för nya investeringar”. Hur rimmar det med att betala hutlösa arvoden till ovan beskrivna ombud för att de ska dra Industrifondens namn i smutsen med grova lögner och förtal? DS

 


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share