Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


"System 3R - affären" - en kort sammanfattning
Av Marie-Anne Olsson  - 27 september 2018

1. 1993 kom Börje Ramsbro överens med privatpersonen Håkan Nordquist och med Företagskapital AB (VD Hans Dirtoft) om ett tredjedelsägande i dotterbolaget System 3R International AB. Ramsbro skulle vara en av parterna via sitt bolag System 3R Holding AB, men bolaget kapades och tillgångarna patent, varumärken och aktier i dotterbolaget förskingrades. Vid tidpunkten för överenskommelsen ägde staten 50% av Företagskapital AB och resterande 50% ägdes av de fyra affärsbankerna. Läs vidare: Om delägarskap...

2. Ramsbros tredjedel kom att hamna hos Stiftelsen Industrifonden (då portföljen Småföretagarfonden) utan Ramsbros medverkan eller kännedom och utan köpeavtal. Vid denna tid var Uno Alfredéen ordförande i både Företagskapital och Industrifonden. Läs vidare: Stiftelsen Industrifonden deltog i planläggningen

3. Parterna hade bakom Ramsbros rygg förhandlat med bankerna, Sparbanken Sverige/Sveatornet och Nordbanken, om att själva ta över System 3R-koncernen för 1 kr. Ett hemligt avtal kom till Ramsbros kännedom i november 1994, han utmanövrerades och fick inte en krona i ersättning. Alla immateriella tillgångar konfiskerades också utan vederlag. Royalty på 3 % till System 3R Holding AB drogs in. Det beviljade avgångsvederlaget som skulle gälla i 3 år, drogs in efter 7 månader genom medverkan av Industrifonden. Läs vidare: Varför ljuger Industrifonden

4. Ramsbro stämde Sparbanken och Nordbanken för deras medverkan i kapningen. Bankerna insåg att de hade blivit förda bakom ljuset och Ramsbro fick ett vederlag av respektive bank på ett antal miljoner för deras medverkan i det hemliga affärsupplägget. Läs vidare: Byggdirektören som lekte bankdirektör

5. Ramsbro stämde också sitt f.d. dotterbolag System 3R International AB för att få ersättning för de immateriella tillgångarna, patent, varumärken etc. (värda cirka 100 miljoner). Efter många turer förlorade han i tingsrätten som beslutade att det var Ramsbros till hundra procent ägda System 3R Holding AB som var ägaren, inte privatpersonen Ramsbro eller dotterbolaget System 3R International AB. Han blev tvungen att skriva under ett förlikningsavtal med System 3R International AB den 8 mars 2000. Läs vidare: En oanständig förlikning

6. Ramsbro kontaktade år 1997 Lars Häggmark, kansliråd vid näringsdepartementet och ledamot i Industrifondens styrelse, för att få information om hur Industrifonden blivit ägare i International. Denne besvarade kontakten med en förfalskad kopia av avtalet mellan Industrifonden och Företagskapital AB, där en sida fattades och paragrafer hade raderats, allt för att dölja att Industrifonden vid tidpunkten inte fick äga och förvärva aktier. Läs vidare: Statliga bluffmakare

7. Ramsbro stämde under 2012 Stiftelsen Industrifonden för dess medverkan och för att reda ut hur de kommit över hans tredjedel i System 3R International, utan ersättning och utan några som helst köpeavtal eller styrelsebeslut från Industrifonden. Ramsbro hade dessförinnan, utan resultat, försökt nå en fredlig uppgörelse med Industrifonden. Industrifonden paniksålde då aktierna med en exitvinst på 17,5 mkr, allt för att slippa Ramsbros krav på ersättning. Läs vidare: Staten skyddar bedragare

8. VD för Industrifonden Claes De Neergaard, som bland annat samarbetade med Håkan Nordquist, valde som ombud i tvisten advokat Hans Bagner, som medverkat i ”System 3R-affären” alltsedan 1994. Läs vidare: Tvisternas mästare - Lögnernas mästare

9. Industrifonden hävdade både före och efter stämningen att de var skyddade av det förlikningsavtal som Ramsbro hade skrivit på med International den 8 mars 2000 efter patenttvisten. Det godkändes dock inte av tingsrätten i en mellandom. Läs vidare: Mellandom från Stockholms Tingsrätt

10. Därefter följde en huvudförhandling i tingsrätten, där ombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf hårt drev på att företaget hade varit värdelöst, trots marknadsvärdet på 175 mkr. (Företaget såldes år 2001 för 325 mkr). För att bevisa att företaget var värdelöst åberopade de både förfalskade och falska handlingar och vittnen som under ed vittnade falskt. En parodi på rättegång - i staten regi

11. PT-ansökan inlämnades för omprövning av målet i Svea hovrätt, där Dan Överström var en av domarna. Omprövning beviljades inte. Ingen motivering gavs. Bagner och Ewerlöf är båda kollegor med hovrättsrådet Dan Överström i ICC skiljedomskommitté. Dan Överström var också en av grundarna av MAQS Law firm, i vilken Industrifondens båda ombud vid tidpunkten för rättegången var verksamma. Läs vidare: Legaliserad stöld i domstol

12. Ramsbro dömdes på falska grunder att betala Industrifondens rättegångskostnader på ca 5 mkr. Pengarna drevs in av Kronofogden genom att aktionerade ut Ramsbors villa i Bromma. Läs vidare: Varning för radarparet Bagner - Brogren

Marie-Anne Olsson
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida